Gå til innhold
Hjemmeeksamen

Oppgaven gis av faglærer i Inspera Assessment, og studentene får 8 arbeidsdager på å besvare oppgaven. Hjemmeeksamen kan bestå av en stor eller tre mindre oppgaver. 

Oppgaven kan enten bestå av en essayoppgave på 3000 ord eller tre mindre essayoppgaver à 1200 ord. Vurderes med gradert karakter A-F. 

Hvis det er gitt tre essayoppgaver så skal de tre delbesvarelsene leveres med tydelig avgrensing mellom hver oppgave. Hver delbesvarelse skal kunne "bære seg selv" og ha egen innledning, egen oppbygning og argumentasjon som ikke viser til de andre delbesvarelsene. De tre delbesvarelsene kan ha felles referanseliste. Denne referanselisten inngår ikke i ordtellingen og limes inn i slutten av kun én av delbesvarelsene. 

Emner som har hjemmeeksamen, har et metodeseminar eller annet obligatorisk krav som må være fullført og godkjent før en kan begynne på hjemmeeksamen. 

Logg inn med Inspera med Feide-brukernavn og passord. Kandidatnummer og emnenavn vises og lagres automatisk. Du trenger ikke huske eller skrive disse. 

Etter opplasting av eksamensbesvarelse kan du laste opp på nytt helt frem til innleveringsfristen. 

Alle tekstinnleveringer skal lastes opp i .pdf-format.