Gå til innhold
Seminar- /emneoppgave

På høyskolens bachelorstudier heter vurderingsformen seminaroppgave. På masterstudiene brukes betegnelsen emneoppgave. 

En slik oppgave er en innlevering hvor studenter har valgt emnet selv. Faglærer vil normalt gi emner en kan velge fra. 

Oppgavens omfang bestemmes av emnets studiepoeng. For å få levert og vurdert en emneoppgave må de obligatoriske aktivitetene være gjennomført og godkjent. Studieplanen angir de obligatoriske krav for de ulike emnene. Vurderes med gradert karakter A-F. 

Det åpnes for tilgang til / opplasting av oppgavebesvarelsen seks dager før innleveringsfristen. 

Eksamensbesvarelsen skal lastes opp som pdf-dokument. Etter opplasting er det mulig å laste opp på nytt - helt frem til innleveringsfrist.

For å sikre anonymiteten ved innlevering av besvarelsen må du fjerne personinformasjon (les mer) før du lagrer besvarelsen som et pdf-dokument.

Logg inn i med Inspera med Feide-brukernavn og passord. Kandidatnummer og emnenavn vises og lagres automatisk. Du trenger ikke huske eller skrive disse.