Gå til innhold
Seminar- /emneoppgave

På høyskolens bachelorstudier heter vurderingsformen seminaroppgave. På masterstudiene brukes betegnelsen emneoppgave. 

En slik oppgave er en innlevering hvor studenter har valgt emnet selv. Faglærer vil normalt gi emner en kan velge fra. 

Oppgavens omfang bestemmes av emnets studiepoeng. For å få levert og vurdert en emneoppgave må de obligatoriske aktivitetene være gjennomført og godkjent. Studieplanen angir de obligatoriske krav for de ulike emnene. Vurderes med gradert karakter A-F. 

Det åpnes for tilgang til / opplasting av oppgaven seks dager før innleveringsfristen. 

Logg inn i med Inspera med Feide-brukernavn og passord. Kandidatnummer og emnenavn vises og lagres automatisk. Du trenger ikke huske eller skrive disse. 

Etter opplasting av eksamensbesvarelse kan du laste opp på nytt helt frem til innleveringsfristen.