Gå til innhold
Obligatorisk aktivitet

For å kunne gå opp til vurdering, vil det i de alle fleste emner være et eksamenskrav i form av en obligatorisk aktivitet. 

Studieplanen angir obligatorisk aktivitet for de ulike emnene på hvert studieprogram.

Et eksamenskrav kan bestå av en eller flere obligatoriske aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter skal leveres og godkjennes i Canvas.  

Emneprøven skal teste studentenes breddekunnnskap i et gitt emne, og må være bestått for at en skal kunne gå opp til vurdering i emnet. 

 • Digitale emneprøver gjennomføres i Canvas etter BYOD prinsippet 
  • Enten i klasserommet, da skal studentene ikke bruke hjelpemidler utover PC/Mac 
  • Eller åpent, at studenten avlegger prøven digitalt fra ulike steder 
  • Hvilket alternativ som velges skal emneansvarlig avgjøre i samråd med studiekoordinator 
 • Emneprøvens varighet er 90 minutter 
 • Emneprøven vurderes med bestått / ikke bestått
 • Ytterligere informasjon om emneprøver finnes i høyskolens kvalitetssystem

I noen emner er det krav til oppmøte på seminarer eller undervisning,

Kravets omfang bestemmes i studieplanen.

I noen emner vil det være innlevering av ulike skriftlige arbeider:

 • Bokrapporter  
 • Oppgaveutkast  
 • Rapporter  
 • Refleksjonsnotater  
 • Mappe innlevering  

Dette spesifiseres nærmere i studieplanen.

I enkelte emner er det krav om oppmøte til veiledningsavtaler.

I enkelte emner kan være muntlige presentasjoner som en del av et eksamenskrav.

Dette er spesifisert for de emner deg gjelder i de ulike studieplanene.