Gå til innhold
Kort hjemmeeksamen

Oppgaven gis i Inspera Assessment og studenten får 5 timer til å besvare oppgaven. Oppgaven kan enten bestå av en eller to oppgaver. Dersom det er to oppgaver, teller de 50% hver.  

Besvarelsen bør ikke inneholde færre enn 800 ord og maks 2500 ord. Hvis du bruker kilder under eksamen, skal besvarelsen ha løpende referanser og litteraturliste. Litteraturlisten skal samles på slutten og inngår ikke i ordtellingen. Vurderes med gradert karakter A-F. 

For å kunne avlegge kort hjemmeeksamen må eksamenskrav angitt i studieplanen være fullført og godkjent. 

Logg inn med Inspera med Feide-brukernavn og passord. Kandidatnummer og emnenavn vises og lagres automatisk. Du trenger ikke huske eller skrive disse. 

Etter opplasting av eksamensbesvarelse kan du laste opp på nytt helt frem til innleveringsfristen. 

Alle tekstinnleveringer skal lastes opp i .pdf-format.