Gå til innhold
Masteravhandling

Masteravhandlingen er i form lik en emneoppgave, men har naturlig nok et annet omfang. Studieplanen angir retningslinjer for og krav til både innhold og form. 

Det åpnes for tilgang til / opplasting av oppgaven to uker før innleveringsfristen.

Logg inn med Inspera med Feide-brukernavn og passord. Kandidatnummer og emnenavn vises og lagres automatisk. Du trenger ikke huske eller skrive disse.

Etter opplasting av eksamensbesvarelse kan du laste opp på nytt helt frem til innleveringsfristen.

Les mer om:

Hvordan registrere oppgavetittel i StudentWeb?

I StudentWeb kan du registrere tittelen på masteroppgaven selv. Maks 1000 tegn er tillatt i tittelteksten. Tittelen må legges inn senest samme dag som innlevering.

Du kan ikke bruke tankestrek, innrykk eller annen spesialformatering i oppgavetittelen da dette vil skape problemer med formateringen. Tankestrek vil for eksempel automatisk bli byttet med et ¿ (opp-ned spørsmålstegn).

Fremgangsmåte:

  1. Logg inn på StudentWeb med Feide
  2. Velg menyen "Aktive emner"
  3. Klikk på emnet som skal registreres
  4. Klikk på "Rediger"
  5. Skriv tittel på oppgaven på originalspråk og evt. engelsk
  6. Velg "Lagre"

Kontaktperson