Gå til innhold
Datoplan

Se oversikt over konte-, ny og utsatt eksamen

Eksamensdatoer våren 2022

Kode

Emne

Dato

Vurderingsform

Plattform

EXP101 Examen philosophicum 24.mai Digital eksamen Inspera 
EXP101 Examen philosophicum 24.mai Seminaroppgave Inspera 
EXP101 Examen philosophicum 13.mai Emneprøve Canvas 
EXP105 Examen Facultatum (allmenn variant) 10-20.5 Hjemmeeksamen Inspera 
IFO115 Religion og utvikling 18.mai Skriftlig eksamen Inspera 
IFO116 Kultur og religionsmøte 25.mai Skriftlig eksamen* Inspera 
IFO116 Kultur og religionsmøte 25.mai Seminaroppgave Inspera 
IFO116 Kultur og religionsmøte 12.mai Emneprøve Canvas 
IFO121 Migrasjon, identitet og mangfold  23.mai Skriftlig eksamen** Inspera 
IFO121 Migrasjon, identitet og mangfold  29.apr Praksisbesøk Canvas 
IFO121 Migrasjon, identitet og mangfold  29.apr Refleksjonsnotat Canvas 
KRLE114 Kristen tro 23.mai Skriftlig eksamen* Inspera 
KRLE114 Kristen tro 23.mai Seminaroppgave Inspera 
KRLE114 Kristen tro 10.mai Emneprøve Canvas 
KRLE115 Andre religioner 18.mai Skriftlig eksamen Inspera 
KRLE116 Livssyn og religionsmøte 25.mai Skriftlig eksamen* Inspera 
KRLE116 Livssyn og religionsmøte 25.mai Seminaroppgave Inspera 
KRLE116 Livssyn og religionsmøte 12.mai Emneprøve Canvas 
MAL514 Bibelforståelse og formidling i et menighetsutviklende perspektiv  8.3-17.3 Hjemmeeksamen Inspera 
MAL514 Bibelforståelse og formidling i et menighetsutviklende perspektiv  26.jan Obligatorisk mappeinnlevering Canvas 
MAL515 Endringsledelse og endringsprosesser i menighet  09.jun Emneoppgave Inspera 
MAL515 Endringsledelse og endringsprosesser i menighet  10.mai Obligatorisk mappeinnlevering Canvas 
MAL529 Nyere teologi og kirkehistorie  22.3-31.3 Hjemmeeksamen Inspera 
MAL529 Nyere teologi og kirkehistorie  21.jan Obligatorisk mappeinnlevering Canvas 
MAL551 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling 19.mai Oppgave  Inspera 
MAL552 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling 19.mai Oppgave  Inspera 
MUS131 Musikkproduksjon I 05.mai Seminaroppgave Inspera 
MUS131 Musikkproduksjon I 28.apr Obligatoriske mappeinnleveringer Canvas 
MUS131-ABS Musikkproduksjon I 19.mai Seminaroppgave Inspera 
MUS131-ABS Musikkproduksjon I 12.mai Obligatoriske mappeinnleveringer Canvas 
MUS141 Instrumentutøving I 31.5-3.6 Hovedinstrument Adminstreres av faglærer
MUS141 Instrumentutøving I 12.mai Obligatoriske mappeinnleveringer Canvas 
MUS141-ABS Instrumentutøving I 31.5-3.6 Hovedinstrument Adminstreres av faglærer
MUS141-ABS Instrumentutøving I 12.mai Obligatoriske mappeinnleveringer Canvas 
MUS142 Samspill 10.mai Samspillskonsert Adminstreres av faglærer
MUS142-ABS Samspill 10.mai Samspillskonsert Adminstreres av faglærer
MUS143 Musikkteori og hørelære I 23-24.5 Skriftlig eksamen Adminstreres av faglærer
MUS143 Musikkteori og hørelære I 27 og 30.5 Muntlig eksamen Adminstreres av faglærer
MUS143 Musikkteori og hørelære I 12.mai Obligatoriske mappeinnleveringer Canvas 
MUS143-ABS Musikkteori og hørelære I 23-24.5 Skriftlig eksamen Adminstreres av faglærer
MUS143-ABS Musikkteori og hørelære I 27 og 30.5 Muntlig eksamen Adminstreres av faglærer
MUS143-ABS Musikkteori og hørelære I 12.mai Obligatoriske mappeinnleveringer Canvas 
MUS217 Bacheloroppgave i musikkteknologi 17.mar Lydfiler Inspera 
MUS217 Bacheloroppgave i musikkteknologi 12.mai Skriftlig rapport Inspera 
MUS218 Musikkteknologi praksis 24.mai Rapport Canvas 
MUS218 Musikkteknologi praksis 12.mai Praksisveileders evaluering Adminstreres av faglærer
MUS220 Bransjekunnskap 12.mai Obligatoriske mappeinnleveringer Canvas 
MUS220 Bransjekunnskap 24.mai Emneprøve Canvas 
MUS221 Musikkutøving II MH 31.5-3.6 Eksamenskonsert Adminstreres av faglærer
MUS221 Musikkutøving II MH 10.mai Interpretasjon Adminstreres av faglærer
MUS221 Musikkutøving II MH 31.jan Improvisasjon og kreativ stemmebruk Adminstreres av faglærer
MUS223 Musikk og helsefag I 10-20.5 Hjemmeeksamen Inspera 
MUS225 Bacheloroppgave i musikk og helse 24.mai En godkjent oppgave Inspera 
MUS226 Praksis musikk og helse 12.mai Praksisveileders evaluering Adminstreres av faglærer
MUS226 Praksis musikk og helse 24.mai Rapport Canvas 
MUS235 Musikkproduksjon III 10-20.5 Hjemmeeksamen Inspera 
MUS235 Musikkproduksjon III 03.mai Obligatoriske mappeinnleveringer Canvas 
MUS241 Instrumentutøving II 31.5-3.6 Hovedinstrument Adminstreres av faglærer
MUS241 Instrumentutøving II 12.mai Obligatoriske mappeinnleveringer Canvas 
MUS243 Musikkteori og hørelære II 23-24.5 Skriftlig eksamen Adminstreres av faglærer
MUS243 Musikkteori og hørelære II 27 og 30.5 Muntlig eksamen Adminstreres av faglærer
MUS244 Bransjekunnskap og entreprenørskap I 25.mai Skriftlig eksamen** Inspera 
MUS244 Bransjekunnskap og entreprenørskap I 12.mai Obligatoriske mappeinnleveringer Canvas 
PRA201 Praksis I 29.apr Praksis Adminstreres av faglærer
PRA202 Forkynnelse og gudstjeneste 10-20.5 Hjemmeeksamen** Inspera 
PRA202 Forkynnelse og gudstjeneste 22.apr Feltrapport Canvas 
PRA204 Personlighetspsykologi og Sjelesorg  25.mai Skriftlig eksamen** Inspera 
PRA204 Personlighetspsykologi og Sjelesorg  29.apr Refleksjonsnotat Canvas 
PRA207 Menighetspraksis 29.apr Praksis Adminstreres av faglærer
PRA207 Menighetspraksis   Refleksjonsnotat I Canvas 
PRA207 Menighetspraksis   Refleksjonsnotat II Canvas 
PRA207 Menighetspraksis   Praksislogg Canvas 
TEOL112 Tekstarbeid i Det Nye Testamentet 30.mai Skriftlig eksamen Inspera 
TEOL203 Bibelteologi  20.mai Skriftlig eksamen* Inspera 
TEOL203 Bibelteologi  23.mai Seminaroppgave Inspera 
TEOL203 Bibelteologi  13.mai Emneprøve Canvas 
TEOL222 Hebraisk Fordypning 30.mai Skriftlig eksamen Inspera 
PSY111 Innføring i psykologi 25.mai Skriftlig eksamen Inspera 
PSY133 Kognitiv nevrovitenskap 18.mai digital eksamen** Inspera 
PSY133 Kognitiv nevrovitenskap 12.mai Obligatorisk mappeinnlevering Canvas 
PSY134 Personlighets- og abnormalpsykologi 30.mai Skriftlig eksamen** Inspera 
PSY134 Personlighets- og abnormalpsykologi 12.mai Obligatorisk mappeinnlevering Canvas 
PSY230 Bacheloroppgave i Kultur- og samfunnspsykologi 23.mai En godkjent oppgave Inspera 
PSY230 Bacheloroppgave i Kultur- og samfunnspsykologi 30.mai Muntlig presentasjon Adminstreres av faglærer
PSY234 Kultur, identitet og mangfold 24.mai Seminaroppgave Inspera 
PSY234 Kultur, identitet og mangfold 22.apr Obligatorisk mappeinnlevering Canvas 
PSY235 Helsepsykologi og folkehelse 25.mai digital eksamen** Inspera 
PSY236 Spiritualitet, religion og eksistensielle spørsmål 19.mai digital eksamen** Inspera 
PSY236 Spiritualitet, religion og eksistensielle spørsmål 3.apr Obligatorisk mappeinnlevering Canvas 
PSY304 Anvendt metode 31.jan Prosjektbeskrivelse Inspera
PSY305 Bacheloroppgave i psykologi 23.mai En godkjent oppgave Inspera 
PSY305 Bacheloroppgave i psykologi 30.mai Muntlig presentasjon Adminstreres av faglærer
* Emneoppgave er normal eksamensform, info om alternativ eksamensform finnes i fagplan for emnet
** Anledning til å avlegge skriftlig eksamen er avhengig av bestått krav angitt i studieplanen

Kontaktperson