Gå til innhold
Datoplan

Eksamensdatoer våren 2021

Kode

Emne

Dato

Vurderingsform

Plattform

EXP101 Examen philosophicum 27.mai Skriftlig eksamen Inspera 
EXP101 Examen philosophicum 27.mai Seminaroppgave Inspera 
EXP101 Examen philosophicum 18.mai Emneprøve Canvas
EXP105 Examen Facultatum (allmenn variant) 3-12 mai Hjemmeeksamen Inspera 
IFO115 Religion og utvikling 20.mai Skriftlig eksamen Inspera 
IFO116 Kultur og religionsmøte 27.mai Skriftlig eksamen* Inspera 
IFO116 Kultur og religionsmøte 27.mai Seminaroppgave Inspera 
IFO116 Kultur og religionsmøte 06.mai Emneprøve Canvas
IFO117 Studieopphold i Sør 19.mai Seminaroppgave Inspera 
IFO121 Migrasjon, mangfold og identitet 25.mai Skriftlig eksamen** Inspera 
IFO121 Migrasjon, mangfold og identitet 30.apr Praksisbesøk Canvas
IFO121 Migrasjon, mangfold og identitet 30.apr Refleksjonsnotat Canvas
IKS215 Feltarbeid og bacheloroppgave 19.mai En godkjent oppgave Inspera 
IKS215 Feltarbeid og bacheloroppgave 11.mai Muntlig presentasjon adminstreres av faglærer
KRLE114 Kristen tro 25.mai Skriftlig eksamen* Inspera 
KRLE114 Kristen tro 19.mai Seminaroppgave Inspera 
KRLE114 Kristen tro 04.mai Emneprøve Canvas
KRLE115 Andre religioner 20.mai Skriftlig eksamen Inspera 
KRLE116 Livssyn og religionsmøte 27.mai Skriftlig eksamen* Inspera 
KRLE116 Livssyn og religionsmøte 27.mai Seminaroppgave Inspera 
KRLE116 Livssyn og religionsmøte 06.mai Emneprøve Canvas
MAL512 Ledelse, lederutvikling og etikk  01-10 juni Hjemmeeksamen Inspera 
MAL512 Ledelse, lederutvikling og etikk  03.mai Obligatorisk innlevering Canvas
MAL513 Den hellige ånd, spiritualitet og menighetsutvikling 25.feb Seminaroppgave Inspera 
MAL513 Den hellige ånd, spiritualitet og menighetsutvikling 25.jan Obligatorisk innlevering Canvas
MAL527 Åpenbaring, pneumatologi og ekklesiologi  30.apr Emneoppgave Inspera 
MAL551 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling 15.mai En godkjent oppgave Inspera 
MAL552 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling 15.mai En godkjent oppgave Inspera 
MUS131-ABS Musikkproduksjon 18.mai Seminaroppgave Inspera
MUS131-ABS Musikkproduksjon 11.mai Obligatoriske mappeinnleveringer adminstreres av faglærer
MUS131-ABS Musikkproduksjon 11.mai Seminardeltakelse adminstreres av faglærer
MUS132 Hovedinstrument og utøvende formidling 31.5-02.6 Hovedinstrument adminstreres av faglærer
MUS132 Hovedinstrument og utøvende formidling 11.mai Obligatoriske mappeinnleveringer adminstreres av faglærer
MUS132 Hovedinstrument og utøvende formidling 30.apr Seminardeltakelse adminstreres av faglærer
MUS132-ABS Hovedinstrument og utøvende formidling 31.5-02.6 Hovedinstrument adminstreres av faglærer
MUS132-ABS Hovedinstrument og utøvende formidling 10.mai Obligatoriske mappeinnleveringer adminstreres av faglærer
MUS132-ABS Hovedinstrument og utøvende formidling 10.mai Seminardeltakelse adminstreres av faglære
MUS133 Samspill 30.apr Samspillskonsert adminstreres av faglærer
MUS133 Samspill 30.apr Seminardeltakelse adminstreres av faglærer
MUS133 Samspill 10.mai Obligatoriske mappeinnleveringer Canvas
MUS133 Samspill 11.mai Praktisk portprøve adminstreres av faglærer
MUS133-ABS Samspill 10.mai Samspillskonsert adminstreres av faglærer
MUS133-ABS Samspill 10.mai Obligatoriske mappeinnleveringer Canvas
MUS133-ABS Samspill 10.mai Praktisk portprøve adminstreres av faglærer
MUS134 Musikkteori og hørelære 20.mai Skriftlig eksamen adminstreres av faglærer
MUS134 Musikkteori og hørelære 25.mai Muntlig eksamen adminstreres av faglærer
MUS134-ABS Musikkteori og hørelære 20.mai Skriftlig eksamen adminstreres av faglærer
MUS134-ABS Musikkteori og hørelære 26.mai Muntlig eksamen adminstreres av faglærer
MUS135 Musikkhistorie 19.mai Skriftlig eksamen Inspera
MUS135 Musikkhistorie 11.mai Obligatoriske mappeinnleveringer Canvas
MUS211 Musikkutøving II 31.5-02.6 Hovedinstrument adminstreres av faglærer
MUS211 Musikkutøving II 10.mai Hørelære adminstreres av faglærer
MUS211 Musikkutøving II 10.mai Interpretasjon adminstreres av faglærer
MUS213 Musikkteknologi II 20.mai Skriftlig eksamen Inspera
MUS213 Musikkteknologi II 12.mai Obligatoriske mappeinnleveringer Canvas
MUS217 Bacheloroppgave i musikkteknologi 18.mar Lydfiler Inspera
MUS217 Bacheloroppgave i musikkteknologi 07.mai Skriftlig rapport Inspera
MUS218 Musikkteknologi praksis 26.mai Rapport Canvas
MUS218 Musikkteknologi praksis 07.mai Praksisveileders evaluering adminstreres av faglærer
MUS220 Bransjekunnskap 20.mai Obligatoriske mappeinnleveringer Inspera
MUS220 Bransjekunnskap 10.mai Emneprøve Canvas
MUS221 Musikkutøving II MH 31.5-02.6 Eksamenskonsert adminstreres av faglærer
MUS221 Musikkutøving II MH 10.mai Interpretasjon adminstreres av faglærer
MUS221 Musikkutøving II MH 7.mai Improvisasjon og kreativ stemmebruk adminstreres av faglærer
MUS223 Musikk og helsefag I 3-12 mai Hjemmeeksamen Inspera
MUS225 Bacheloroppgave i musikk og helse 20.mai En godkjent oppgave Inspera
MUS226 Praksis musikk og helse 07.mai Praksisveileders evaluering adminstreres av faglærer
MUS226 Praksis musikk og helse 26.mai Rapport Canvas
PRA201 Praksis I 30.apr Praksis Canvas
PRA202 Forkynnelse og gudstjeneste 3-12 mai Hjemmeeksamen Inspera
PRA202 Forkynnelse og gudstjeneste 30.apr Feltrapport Canvas
PRA204 Personlighetspsykologi og Sjelesorg  19.mai Skriftlig eksamen Inspera
PRA204 Personlighetspsykologi og Sjelesorg  05.mai Refleksjonsnotat Canvas
PRA207 Menighetspraksis 07.mai Praksis Canvas
PRA207 Menighetspraksis   Refleksjonsnotat I Canvas
PRA207 Menighetspraksis   Refleksjonsnotat II Canvas
PRA207 Menighetspraksis 07.mai Praksislogg Canvas
PSY111 Innføring i psykologi 25.mai Skriftlig eksamen Inspera
PSY122 Biologisk, kognitiv og utviklingspsykologi 25.mai Skriftlig eksamen Inspera
PSY123 Personlighets- og sosialpsykologi 19.mai Skriftlig eksamen Inspera
PSY133 Kognitiv nevrovitenskap 25.mai Skriftlig eksamen** Inspera
PSY133 Kognitiv nevrovitenskap 07.mai Obligatorisk mappeinnlevering Canvas
PSY134 Personlighets- og abnormalpsykologi 19.mai Skriftlig eksamen** Inspera
PSY134 Personlighets- og abnormalpsykologi 07.mai Obligatorisk mappeinnlevering Canvas
PSY213 Organisasjonspsykologi  19.mai Seminaroppgave Inspera
PSY220 Samfunnspsykologisk praksis og metode 07.mai Praksisrapport Canvas
PSY222 Forskningsmetode III 01.mar Prosjektbeskrivelse Inspera
PSY222 Forskningsmetode III 19.feb Skriftlig eksamen Inspera
PSY230 Bacheloroppgave i Kultur- og samfunnspsykologi 25.mai En godkjent oppgave Inspera
PSY230 Bacheloroppgave i Kultur- og samfunnspsykologi 07.mai Muntlig presentasjon adminstreres av faglærer
PSY234 Kultur, identitet og mangfold 27.mai Seminaroppgave Inspera
PSY234 Kultur, identitet og mangfold 30.apr Obligatorisk mappeinnlevering Inspera
PSY235 Helsepsykologi og folkehelse 25.mai Skriftlig eksamen Inspera
PSY236 Spiritualitet, religion og eksistensielle spørsmål 20.mai Skriftlig eksamen** Inspera
PSY236 Spiritualitet, religion og eksistensielle spørsmål 06.mai Obligatorisk mappeinnlevering Canvas
TEOL112 Tekstarbeid i Det Nye Testamentet 20.mai Skriftlig eksamen Inspera
TEOL203 Bibelteologi  25.mai Skriftlig eksamen* Inspera
TEOL203 Bibelteologi  25.mai Seminaroppgave Inspera
TEOL203 Bibelteologi  11.mai Emneprøve Canvas
TEOL222 Hebraisk Fordypning 25.mai Skriftlig eksamen Inspera
* Emneoppgave er normal eksamensform, info om alternativ eksamensform finnes i fagplan for emnet
** Anledning til å avlegge skriftlig eksamen er avhengig av bestått krav angitt i studieplanen

Kontaktperson