Gå til innhold
Datoplan

Se oversikt over konte-, ny og utsatt eksamen februar 2023

Eksamensdatoer våren 2023

Eksamensdatoer høsten 2022

Kode Emne Vurderingsform  Dato Plattform
EXP113 Examen Facultatum og forskningsmetoder for psykologi  Skriftlig eksamen 06.des Inspera 
EXP113 Examen Facultatum og forskningsmetoder for psykologi  Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
EXP114 Forskningsmetoder for psykologi Skriftlig eksamen 06.des Inspera 
EXP114 Forskningsmetoder for psykologi Obligatorisk mappeinnlevering 01.des Adminstreres av faglærer
EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving Skriftlig eksamen 07.des Inspera 
EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving Obligatoriske mappeinnleveringer 02.des Inspera 
EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving Seminardeltakelse 01.des Adminstreres av faglærer
IFO111 Fattigdom og utvikling Skriftlig eksamen 07.des Inspera 
IFO114 Sosialantropologi og metode Skriftlig eksamen* 14.des Inspera 
IFO114 Sosialantropologi og metode Seminaroppgave 12.des Inspera 
IFO114 Sosialantropologi og metode Emneprøve 01.des Canvas
IFO119 Kommunikasjon Muntlig eksamen 15-16.12 Adminstreres av faglærer
IFO119 Kommunikasjon Gruppearbeid 30.11-01.12 Adminstreres av faglærer
IFO119 Kommunikasjon Seminardeltakelse 01.des Adminstreres av faglærer
IKS211 Metode Prosjektbeskrivelse 30.nov Inspera 
IKS211 Metode Skriftlig eksamen 09.des Inspera 
IKS212 Menneskerettigheter Seminaroppgave 12.des Inspera 
IKS212 Menneskerettigheter Muntlig emneprøve 01.des Adminstreres av faglærer
IKS212 Menneskerettigheter Skriftlig eksamen* 14.des Inspera 
IKS213 Flyktninger, fred og forsoning Seminaroppgave 12.des Inspera 
IKS213 Flyktninger, fred og forsoning Muntlig emneprøve 01.des Adminstreres av faglærer
IKS213 Flyktninger, fred og forsoning Skriftlig eksamen* 14.des Inspera 
IKS214 Misjonsvitenskap I Seminaroppgave 14.des Inspera 
IKS214 Misjonsvitenskap I Muntlig emneprøve 01.des Adminstreres av faglærer
IKS214 Misjonsvitenskap I Skriftlig eksamen* 14.des Inspera 
KRLE1112 Bibelen Skriftlig eksamen* 15.des Inspera 
KRLE1112 Bibelen Seminaroppgave 12.des Inspera 
KRLE1112 Bibelen Emneprøve 01.des Canvas
KRLE1122 Fag og formidling Skriftlig eksamen 13.des Inspera 
MAL511 Menighetsutvikling og misjonal kirke Emneoppgave 21.nov Inspera 
MAL511 Menighetsutvikling og misjonal kirke Obligatorisk innlevering 04.nov Canvas
MAL516 Vitenskapelig metode i praktisk teologi Emneoppgave 27.okt Inspera 
MAL516 Vitenskapelig metode i praktisk teologi Obligatorisk innlevering 30.sep Canvas
MAL525 Relasjonell ledelse, omsorg og sjelesorg i menighetsutvikling  Hjemmeeksamen 23.11-02.12 Inspera 
MAL525 Relasjonell ledelse, omsorg og sjelesorg i menighetsutvikling  Godkjent obligatorisk aktivitet 15.nov Adminstreres av faglærer
MAL527 Åpenbaring, Ånden og kirken Emneoppgave 09.03.23 Inspera 
MAL527 Åpenbaring, Ånden og kirken Obligatorisk innlevering 02.des Canvas
MAL551
Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling
En godkjent oppgave
15.des
Inspera 
MAL552
Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling
En godkjent oppgave
15.des
Inspera 
MUS140
Musikk og menneske
Mappeinnlevering 
15.des
Adminstreres av faglærer
MUS140
Musikk og menneske
Godkjent obligatorisk aktivitet
01.des
Adminstreres av faglærer
MUS142
Samspill
Samspillskonsert
21/23/25.11
Adminstreres av faglærer
MUS144 Musikkhistorie og analyse Hjemmeeksamen 05-14.12 Inspera 
MUS144 Musikkhistorie og analyse Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
MUS224 Tekst og forskningsmetode MH Prosjektbeskrivelse 30.nov Canvas
MUS226 Praksis musikk og helse Praksisveileders evaluering 03.des Canvas
MUS226 Praksis musikk og helse Rapport 03.des Canvas
MUS226 Praksis musikk og helse Godkjent obligatorisk aktivitet 03.des Adminstreres av faglærer
MUS233 Musikk og helsefag II Praktisk-muntlig eksamen 12-13.12 Adminstreres av faglærer
MUS233 Musikk og helsefag II Seminardeltakelse 01.des Adminstreres av faglærer
MUS234 Musikkproduksjon II Seminaroppgave 14.des Inspera 
MUS234 Musikkproduksjon II Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
MUS242 Samspill og ledelse Praktisk musikkeksamen 12.des Adminstreres av faglærer
MUS242 Samspill og ledelse Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
MUS342 Bransjekunnskap og entreprenørskap II Hjemmeeksamen 05-14.12 Inspera 
MUS342 Bransjekunnskap og entreprenørskap II Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
MUS343 Musikkproduksjon IV Hjemmeeksamen 04-13.01 Inspera 
MUS343 Musikkproduksjon IV Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
PRA213 Ledelse og organisasjonsutvikling Kort hjemmeeksamen  14.des Inspera 
PRA213 Ledelse og organisasjonsutvikling Refleksjonsnotat 01.des Canvas
PSY131 Innføring i psykologiens perspektiver Seminaroppgave 12.des Inspera 
PSY131 Innføring i psykologiens perspektiver Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
PSY132 Sosial- og utviklingspsykologi Skriftlig eksamen** 14.des Inspera 
PSY132 Sosial- og utviklingspsykologi Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
PSY231 Kommunikasjon Muntlig eksamen 14-16.12 Adminstreres av faglærer
PSY231 Kommunikasjon Gruppearbeid 30.11-01.12 Adminstreres av faglærer
PSY231 Kommunikasjon Seminardeltakelse 01.des Adminstreres av faglærer
PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse Skriftlig eksamen* 13.des Inspera 
PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse Seminaroppgave 12.des Inspera 
PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
PSY233 Psykologisk arbeid med barn og ungdom Skriftlig eksamen** 06.des Inspera 
PSY233 Psykologisk arbeid med barn og ungdom Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
PSY301 Traumer og tilknytning Hjemmeeksamen 05-14.12 Inspera 
PSY301 Traumer og tilknytning Seminardeltakelse 01.des Adminstreres av faglærer
PSY302 Miljøterapeutisk praksis Praksisrapport 14.des Inspera 
PSY302 Miljøterapeutisk praksis Praksis 01.des Adminstreres av faglærer
PSY303 Fordypning i forskningsmetoder Mappeinnlevering - Kvalitativ oppgave 01.nov Inspera 
PSY303 Fordypning i forskningsmetoder Mappeinnlevering - Kvantitativ oppgave 01.des Inspera 
PSY303 Fordypning i forskningsmetoder Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
TEOL115 Kristologiske tekster Seminaroppgave 12.des Inspera 
TEOL115 Kristologiske tekster Emneprøve 01.des Canvas
TEOL131 Innføring i Bibelen   Seminaroppgave 12.des Inspera 
TEOL131 Innføring i Bibelen   Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
TEOL131 Innføring i Bibelen   Kort hjemmeeksamen* 15.des Inspera 
TEOL132 Kristendommens historie Kort hjemmeeksamen** 07.des Inspera 
TEOL132 Kristendommens historie Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
TEOL133 Misjonsvitenskap Skriftlig eksamen** 13.des Inspera 
TEOL133 Misjonsvitenskap Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
TEOL202 Teologi II Kort hjemmeeksamen  07.des Inspera 
ÖTH Innføring i Bibelhebraisk  Skriftlig eksamen*** 08.nov  
ÖTH Innføring i Bibelhebraisk  Skriftlig eksamen*** 10.01.23  
*Emneoppgave er normal eksamensform, info om alternativ eksamensform finnes i fagplan for emnet
** Anledning til å avlegge skriftlig eksamen er avhengig av bestått krav angitt i studieplanen
*** Eksamen på penn og papir. Arrangeres av ÖTH

Eksamensdatoer våren 2023

Kode Emnenavn Vurderingsform Dato  Plattform 
EXP101 Examen philosophicum Skriftlig eksamen 26.mai Inspera 
EXP101 Examen philosophicum Seminaroppgave 26.mai Inspera 
EXP101 Examen philosophicum Emneprøve 12.mai Canvas
EXP105 Examen Facultatum (allmenn variant) Hjemmeeksamen 2 - 11. mai Inspera 
EXP105 Examen Facultatum (allmenn variant) Deltatt oppgaveseminar 03.mai Administrers av faglærer 
IFO115 Religion og utvikling Skriftlig eksamen 15.mai Inspera 
IFO116 Kultur og religionsmøte Skriftlig eksamen 22.mai Inspera 
IFO116 Kultur og religionsmøte Seminaroppgave 22.mai Inspera 
IFO116 Kultur og religionsmøte Emneprøve 10.mai Canvas
IFO117 Studieopphold i Sør Seminaroppgave 22.mai Inspera 
IFO121 Migrasjon, identitet og mangfold  Skriftlig eksamen 24.mai Inspera 
IKS215 Feltarbeid og bacheloroppgave En godkjent oppgave 24.mai Inspera 
IKS215 Feltarbeid og bacheloroppgave Muntlig presentasjon 05.mai Administrers av faglærer 
KRLE115 Andre religioner Skriftlig eksamen 2.-3. mai Inspera 
KRLE116 Livssyn og religionsmøte Skriftlig eksamen 22.mai Inspera 
KRLE116 Livssyn og religionsmøte Seminaroppgave 22.mai Inspera 
KRLE116 Livssyn og religionsmøte Emneprøve 10.mai Canvas
MAL512 Ledelse, lederutvikling og etikk  Hjemmeeksamen 5-14.6 Inspera 
MAL512 Ledelse, lederutvikling og etikk  Obligatorisk innlevering 11.mai Canvas
MAL513 Den hellige ånd, spiritualitet og menighetsutvikling Emneoppgave 16.mar Inspera 
MAL513 Den hellige ånd, spiritualitet og menighetsutvikling Obligatorisk innlevering 19.jan Canvas
MAL527 Åpenbaring, Ånden og kirken Emneoppgave 09.mar Inspera 
MAL527 Åpenbaring, Ånden og kirken Obligatorisk innlevering 02.12.2022 Canvas
MAL528 Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie Emneoppgave 20.apr Inspera 
MAL528 Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie Muntlig eksamen ?? Administrers av faglærer 
MAL528 Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie Obligatorisk innlevering 23.mai Canvas
MAL551 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling En godkjent oppgave 15.mai Inspera 
MAL552 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling En godkjent oppgave 15.mai Inspera 
MUS131 Musikkproduksjon I Seminaroppgave 12.mai Inspera 
MUS131-ABS Musikkproduksjon I Seminaroppgave 19.mai Inspera 
MUS141 Instrumentutøving I Hovedinstrument 30.05 - 01.06 Administrers av faglærer 
MUS141-ABS Instrumentutøving I Hovedinstrument 30.05 - 01.06 Administrers av faglærer 
MUS142 Samspill Samspillskonsert  - del II 30.05 - 01.06 Administrers av faglærer 
MUS142-ABS Samspill Samspillskonsert 30.05 - 01.06 Administrers av faglærer 
MUS142-ABS Samspill Seminardeltakelse 09.mai Administrers av faglærer 
MUS143 Musikkteori og hørelære I Skriftlig eksamen 22.mai Administrers av faglærer 
MUS143 Musikkteori og hørelære I Muntlig eksamen 22 - 23. mai Administrers av faglærer 
MUS143-ABS Musikkteori og hørelære I Skriftlig eksamen 22.mai Administrers av faglærer 
MUS143-ABS Musikkteori og hørelære I Muntlig eksamen 22 - 23. mai Administrers av faglærer 
MUS221 Musikkutøving II MH Eksamenskonsert 30.05 - 01.06 Administrers av faglærer 
MUS225 Bacheloroppgave i musikk og helse En godkjent oppgave 26.mai Inspera 
MUS226 Praksis musikk og helse Praksisveileders evaluering 09.mai Canvas
MUS226 Praksis musikk og helse Rapport 09.mai Canvas
MUS235 Musikkproduksjon III Hjemmeeksamen 2 - 11. mai Inspera 
MUS241 Instrumentutøving II Hovedinstrument 30.05 - 01.06 Administrers av faglærer 
MUS243 Musikkteori og hørelære II Skriftlig eksamen 22.mai Administrers av faglærer 
MUS243 Musikkteori og hørelære II Muntlig eksamen 22 - 23. mai Administrers av faglærer 
MUS244 Bransjekunnskap og entreprenørskap I Skriftlig eksamen 16.mai Inspera 
MUS341  Instrumentutøving III Hovedinstrument 30.05 - 01.06 Administrers av faglærer 
MUS344 Bacheloroppgave i musikkproduksjon Lydfiler 01.mar Inspera 
MUS344 Bacheloroppgave i musikkproduksjon Skriftlig rapport 26.mai Inspera 
MUS345 Musikkbransjepraksis Praksisveileders evaluering 15.mai Canvas
PRA201 Praksis I Praksis 28.apr Administrers av faglærer 
PRA202 Forkynnelse og gudstjeneste Hjemmeeksamen 2 - 11. mai Inspera 
PRA202 Forkynnelse og gudstjeneste Feltrapport 28.apr Canvas
PRA204 Personlighetspsykologi og Sjelesorg  Skriftlig eksamen 15.mai Inspera 
PRA204 Personlighetspsykologi og Sjelesorg  Refleksjonsnotat 28.apr Canvas
PSY111 Innføring i psykologi Skriftlig eksamen 16.mai Inspera 
PSY133 Kognitiv nevrovitenskap Skriftlig eksamen 16.mai Inspera 
PSY134 Personlighets- og abnormalpsykologi Skriftlig eksamen 23.mai Inspera 
PSY230 Bacheloroppgave i Kultur- og samfunnspsykologi En godkjent oppgave 22.mai Inspera 
PSY234 Kulturpsykologi og mangfold Seminaroppgave 22.mai Inspera 
PSY235 Helsepsykologi og folkehelse Kort hjemmeeksamen 15.mai Inspera 
PSY236 Psykologiske perspektiver på religion og mening Skriftlig eksamen 24.mai Inspera 
PSY237 Organisasjonspsykologi Seminaroppgave 26.mai Inspera 
PSY304 Anvendt metode Prosjektbeskrivelse 31.jan Inspera 
PSY305 Bacheloroppgave i psykologi En godkjent oppgave 25.mai Inspera 
PSY305 Bacheloroppgave i psykologi Muntlig presentasjon 02.jun Administrers av faglærer 
PSY322 Miljøterapeutisk praksis (fordypning) Praksisrapport 31.mar Inspera
PSY322 Miljøterapeutisk praksis (fordypning) Praksis 09.mai Canvas
TEOL131-ABS Innføring i Bibelen   Kort hjemmeeksamen 15.mai Inspera 
TEOL132-ABS Kristendommens historie Kort hjemmeeksamen 16.mai Inspera 
TEOL134 Kirke i dag Skriftlig innlevering 1 11.mai Inspera 
TEOL134 Kirke i dag Skriftlig innlevering 2 25.mai Inspera 
TEOL135 Troens virkelighet Seminaroppgave 24.mai Inspera 
TEOL135 Troens virkelighet Kort hjemmeeksamen 24.mai Inspera 
TEOL135-ABS Troens virkelighet Kort hjemmeeksamen 04.mai Inspera 
TEOL203 Bibelteologi  Kort hjemmeeksamen 22.mai Inspera 
TEOL203 Bibelteologi  Seminaroppgave 22.mai Inspera 
TEOL203 Bibelteologi  Emneprøve 05.mai Canvas
 

Kontaktperson