Gå til innhold
Datoplan

Eksamensdatoer høsten 2021

 

Kode

Emne

Dato

Vurderingsform

Plattform

EXP113 Examen Facultatum og forskningsmetoder for psykologi  07.des Skriftlig eksamen Inspera 
EXP114 Forskningsmetoder for psykologi 07.des Skriftlig eksamen Inspera 
EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving 07.des Skriftlig eksamen Inspera 
EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving 03.des Obligatoriske mappeinnleveringer Canvas 
IFO111 Fattigdom og utvikling 08.des Skriftlig eksamen Inspera 
IFO113 Misjonsvitenskap 08.des Skriftlig eksamen Inspera 
IFO114 Sosialantropologi og metode 10.des Skriftlig eksamen* Inspera 
IFO114 Sosialantropologi og metode 13.des Seminaroppgave Inspera 
IFO114 Sosialantropologi og metode 02.des Emneprøve Canvas 
IFO119 Kommunikasjon 14-16.12 Muntlig eksamen Adminstreres av faglærer
IFO119 Kommunikasjon 30.11-01.12 Gruppearbeid Adminstreres av faglærer
KRLE1112 Bibelen 10.des Skriftlig eksamen* Inspera 
KRLE1112 Bibelen 10.des Seminaroppgave Inspera 
KRLE1112 Bibelen 02.des Emneprøve Canvas 
KRLE1122 Fag og formidling 07.des Skriftlig eksamen Inspera 
KRLE113 Kristendommens historie 14.des Skriftlig eksamen Inspera 
         
MAL511 Menighetsutvikling og misjonal kirke 09.des Emneoppgave Inspera 
MAL511 Menighetsutvikling og misjonal kirke 02.des Obligatorisk innlevering Canvas 
MAL516 Vitenskapelig metode i praktisk teologi 28.okt Emneoppgave Inspera 
MAL516 Vitenskapelig metode i praktisk teologi 28.sep Obligatorisk innlevering Canvas 
MAL525 Relasjonell ledelse, omsorg og sjelesorg i menighetsutvikling  30.nov Hjemmeeksamen Inspera 
MAL525 Relasjonell ledelse, omsorg og sjelesorg i menighetsutvikling  30.11-9.12 Obligatorisk innlevering bokrapporter  Canvas 
MAL525 Relasjonell ledelse, omsorg og sjelesorg i menighetsutvikling  18.nov Obligatorisk innlevering Refleksjonsnotat Canvas 
MAL551 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling 10.des En godkjent oppgave Inspera 
MAL552 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling 10.des En godkjent oppgave Inspera 
         
MUS135 Musikkhistorie 09.okt Skriftlig eksamen Inspera 
MUS144 Musikkhistorie og Analsyse  30.11-9.121 Hjemmeeksamen Inspera 
MUS144 Musikkhistorie og Analsyse  25.nov Obligatoriske mappeinnleveringer Canvas 
MUS214 Musikkpedagogikk 09.des Skriftlig eksamen Inspera 
MUS216 Akademisk tekst 03.des Prosjektbeskrivelse Inspera 
MUS222 Musikkpedagogikk 13.des Skriftlig eksamen Inspera 
MUS222 Musikkpedagogikk 04.des Rapport fra prosjektarbeidet Inspera 
MUS224 Tekst og forskningsmetode MH 03.des Prosjektbeskrivelse Canvas 
MUS233 Musikk og helsefag II 09.des Praktisk-muntlig eksamen Adminstreres av faglærer 
MUS234 Musikkproduksjon II 10.des Seminaroppgave Inspera 
MUS234 Musikkproduksjon II 04.des Obligatoriske mappeinnleveringer Canvas 
MUS242 Samspill og ledelse   Praktisk musikkeksamen Adminstreres av faglærer 
MUS242 Samspill og ledelse 04.des Obligatoriske mappeinnleveringer Canvas 
         
PRA205 Personlig og pastoral utvikling 07.des Troshistorie Canvas 
PRA213 Ledelse og organisasjhonsutvikling  10.des Skriftlig eksamen Inspera
         
PSY121 Innføring i Psykologi og psykologiens historie 08.des Skriftlig eksamen** Inspera
PSY131 Innføring i psykologiens perspektiver 14.des Seminaroppgave Inspera
PSY132 Sosial- og utviklingspsykologi 10.des Skriftlig eksamen** Inspera
PSY213 Organissjonspsykologi 13.des Seminaroppgave Inspera
PSY231 Kommunikasjon 14-16.12 Muntlig eksamen Adminstreres av faglærer
PSY231 Kommunikasjon 30.11-01.12 Gruppearbeid Adminstreres av faglærer
PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse 10.okt Skriftlig eksamen* Inspera
PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse 10.des Seminaroppgave Inspera
PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse 02.des Emneprøve Canvas 
PSY233 Psykologisk arbeid med barn og ungdom 08.12 Skriftlig eksamen Inspera
PSY301 Traumer og tilknytning 30.11-9.12 Hjemmeeksamen Inspera
PSY302 Miljøterapeutisk praksis 13.des Praksisrapport Inspera
PSY303 Fordypning i forskningsmetoder 14.des Mappeinnlevering Inspera
         
TEOL111 Innføring i nytestamentlig gresk 08.des Skriftlig eksamen Inspera
TEOL115 Kristologiske tekster 10.des Seminaroppgave Inspera
TEOL115 Kristologiske tekster 02.des Emneprøve Canvas
TEOL201 Teologi I 10.des Skriftlig eksamen  Inspera
TEOL202 Teologi II 14.des Skriftlig eksamen  Inspera
TEOL221 Innføring i Bibelhebraisk  07.des Skriftlig eksamen Inspera

 

* Emneoppgave er normal eksamensform, info om alternativ eksamensform finnes i fagplan for emnet
** Anledning til å avlegge skriftlig eksamen er avhengig av bestått krav angitt i studieplanen

Kontaktperson