Gå til innhold
Datoplan

Se oversikt over konte-, ny og utsatt eksamen februar 2023

Eksamensdatoer våren 2023

Kode Emnenavn Vurderingsform Dato  Plattform 
EXP101 Examen philosophicum Kort hjemmeeksamen 26.mai Inspera 
EXP101 Examen philosophicum Seminaroppgave 26.mai Inspera 
EXP101 Examen philosophicum Emneprøve 12.mai Canvas
EXP105 Examen Facultatum (allmenn variant) Hjemmeeksamen 2 - 11. mai Inspera 
EXP105 Examen Facultatum (allmenn variant) Deltatt oppgaveseminar 03.mai Administrers av faglærer 
IFO115 Religion og utvikling Skriftlig eksamen 15.mai Inspera 
IFO116 Kultur og religionsmøte Skriftlig eksamen 22.mai Inspera 
IFO116 Kultur og religionsmøte Seminaroppgave 22.mai Inspera 
IFO116 Kultur og religionsmøte Emneprøve 10.mai Canvas
IFO117 Studieopphold i Sør Seminaroppgave 22.mai Inspera 
IFO121 Migrasjon, identitet og mangfold  Skriftlig eksamen 24.mai Inspera 
IKS215 Feltarbeid og bacheloroppgave En godkjent oppgave 24.mai Inspera 
IKS215 Feltarbeid og bacheloroppgave Muntlig presentasjon 05.mai Administrers av faglærer 
KRLE115 Andre religioner Skriftlig eksamen 15.mai Inspera 
KRLE116 Livssyn og religionsmøte Kort hjemmeeksamen 22.mai Inspera 
KRLE116 Livssyn og religionsmøte Seminaroppgave 22.mai Inspera 
KRLE116 Livssyn og religionsmøte Emneprøve 10.mai Canvas
MAL512 Ledelse, lederutvikling og etikk  Hjemmeeksamen 5-14.6 Inspera 
MAL512 Ledelse, lederutvikling og etikk  Obligatorisk innlevering 11.mai Canvas
MAL513 Den hellige ånd, spiritualitet og menighetsutvikling Emneoppgave 16.mar Inspera 
MAL513 Den hellige ånd, spiritualitet og menighetsutvikling Obligatorisk innlevering 19.jan Canvas
MAL527 Åpenbaring, Ånden og kirken Emneoppgave 09.mar Inspera 
MAL527 Åpenbaring, Ånden og kirken Obligatorisk innlevering 02.12.2022 Canvas
MAL528 Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie Emneoppgave 20.apr Inspera 
MAL528 Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie Muntlig eksamen ?? Administrers av faglærer 
MAL528 Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie Obligatorisk innlevering 23.mai Canvas
MAL530 Filosofi og etikk for kirken Seminaroppgave 25.mai Inspera
MAL530 Filosofi og etikk for kirken Obligatorisk innlevering 2.mai Canvas
MAL551 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling En godkjent oppgave 15.mai Inspera 
MAL552 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling En godkjent oppgave 15.mai Inspera 
MUS131 Musikkproduksjon I Seminaroppgave 12.mai Inspera 
MUS131-ABS Musikkproduksjon I Seminaroppgave 19.mai Inspera 
MUS141 Instrumentutøving I Hovedinstrument 30.05 - 01.06 Administrers av faglærer 
MUS141-ABS Instrumentutøving I Hovedinstrument 30.05 - 01.06 Administrers av faglærer 
MUS142 Samspill Samspillskonsert  - del II 30.05 - 01.06 Administrers av faglærer 
MUS142-ABS Samspill Samspillskonsert 30.05 - 01.06 Administrers av faglærer 
MUS142-ABS Samspill Seminardeltakelse 09.mai Administrers av faglærer 
MUS143 Musikkteori og hørelære I Skriftlig eksamen 22.mai Administrers av faglærer 
MUS143 Musikkteori og hørelære I Muntlig eksamen 22 - 23. mai Administrers av faglærer 
MUS143-ABS Musikkteori og hørelære I Skriftlig eksamen 22.mai Administrers av faglærer 
MUS143-ABS Musikkteori og hørelære I Muntlig eksamen 22 - 23. mai Administrers av faglærer 
MUS221 Musikkutøving II MH Eksamenskonsert 30.05 - 01.06 Administrers av faglærer 
MUS225 Bacheloroppgave i musikk og helse En godkjent oppgave 26.mai Inspera 
MUS226 Praksis musikk og helse Praksisveileders evaluering 09.mai Canvas
MUS226 Praksis musikk og helse Rapport 09.mai Canvas
MUS235 Musikkproduksjon III Hjemmeeksamen 2 - 11. mai Inspera 
MUS241 Instrumentutøving II Hovedinstrument 30.05 - 01.06 Administrers av faglærer 
MUS243 Musikkteori og hørelære II Skriftlig eksamen 22.mai Administrers av faglærer 
MUS243 Musikkteori og hørelære II Muntlig eksamen 22 - 23. mai Administrers av faglærer 
MUS244 Bransjekunnskap og entreprenørskap I Skriftlig eksamen 16.mai Inspera 
MUS341  Instrumentutøving III Hovedinstrument 30.05 - 01.06 Administrers av faglærer 
MUS344 Bacheloroppgave i musikkproduksjon Lydfiler 31.mar Inspera 
MUS344 Bacheloroppgave i musikkproduksjon Skriftlig rapport 26.mai Inspera 
MUS345 Musikkbransjepraksis Praksisveileders evaluering 15.mai Canvas
PRA201 Praksis I Praksis 28.apr Administrers av faglærer 
PRA202 Forkynnelse og gudstjeneste Hjemmeeksamen 2 - 11. mai Inspera 
PRA202 Forkynnelse og gudstjeneste Feltrapport 28.apr Canvas
PRA204 Personlighetspsykologi og Sjelesorg  Skriftlig eksamen 15.mai Inspera 
PRA204 Personlighetspsykologi og Sjelesorg  Refleksjonsnotat 28.apr Canvas
PSY111 Innføring i psykologi Skriftlig eksamen 16.mai Inspera 
PSY133 Kognitiv nevrovitenskap Skriftlig eksamen 16.mai Inspera 
PSY134 Personlighets- og abnormalpsykologi Skriftlig eksamen 23.mai Inspera 
PSY230 Bacheloroppgave i Kultur- og samfunnspsykologi En godkjent oppgave 22.mai Inspera 
PSY234 Kulturpsykologi og mangfold Seminaroppgave 22.mai Inspera 
PSY235 Helsepsykologi og folkehelse Kort hjemmeeksamen 15.mai Inspera 
PSY236 Psykologiske perspektiver på religion og mening Skriftlig eksamen 24.mai Inspera 
PSY237 Organisasjonspsykologi Seminaroppgave 26.mai Inspera 
PSY304 Anvendt metode Prosjektbeskrivelse 31.jan Inspera 
PSY305 Bacheloroppgave i psykologi En godkjent oppgave 25.mai Inspera 
PSY305 Bacheloroppgave i psykologi Muntlig presentasjon 02.jun Administrers av faglærer 
PSY322 Miljøterapeutisk praksis (fordypning) Praksisrapport 31.mar Inspera
PSY322 Miljøterapeutisk praksis (fordypning) Praksis 09.mai Canvas
TEOL131-ABS Innføring i Bibelen   Kort hjemmeeksamen 15.mai Inspera 
TEOL132-ABS Kristendommens historie Kort hjemmeeksamen 16.mai Inspera 
TEOL134 Kirke i dag Skriftlig innlevering 1 11.mai Inspera 
TEOL134 Kirke i dag Skriftlig innlevering 2 25.mai Inspera 
TEOL135 Troens virkelighet Seminaroppgave 24.mai Inspera 
TEOL135 Troens virkelighet Kort hjemmeeksamen 24.mai Inspera 
TEOL135-ABS Troens virkelighet Kort hjemmeeksamen 24.mai Inspera 
TEOL203 Bibelteologi  Kort hjemmeeksamen 26.mai Inspera 
TEOL203 Bibelteologi  Seminaroppgave 22.mai Inspera 
TEOL203 Bibelteologi  Emneprøve 05.mai Canvas
 

Kontaktperson