Gå til innhold
Datoplan

Eksamensdatoer høsten 2024 

Kode Emnenavn Vurderingsform Dato Platform
EXP113 Examen facultatum og psykologiens forskningsmetoder Skriftlig 12.des Inspera
EXP114 Psykologiens forskningsmetoder Skriftlig 04.des Inspera
EXP114 Psykologiens forskningsmetoder Obliagatorisk innlevering 27.nov Inspera
EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving Skriftlig 12.des Inspera
EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving Obliagatorisk innlevering 05.des Inspera
EXP116 Examen facultatum med teologisk metode S 04.des Inspera
EXP116-NETT Examen facultatum med teologisk metode - nettstudium Kort hjemmeeksamen 05.des Inspera
         
IRL101 Innføring i interkulturelle relasjoner Gruppeeksamen 11.des Inspera
IRL102 Kulturkunnskap og bærekraftig mangfold Seminaroppgave 13.des Inspera
         
MAL511 Menighetsutvikling og misjonal kirke Emneoppgave 25.okt Inspera
MAL511 Menighetsutvikling og misjonal kirke Obligatorisk innlevering 24.sep Canvas
MAL516 Forskningsmetode Emneoppgave 11.okt Inspera
MAL516 Forskningsmetode Obligatorisk innlevering 10.sep Canvas
MAL525 Relasjonell ledelse, omsorg og sjelesorg i menighetsutvikling  Hjemmeeksamen 27.11-6.12 Inspera
MAL527 Åpenbaring, Ånden og kirken Obligatorisk innlevering 27.nov Canvas
MAL527 Åpenbaring, Ånden og kirken Emneoppgave 18.des Inspera
MAL532 Misjonal kirke i praksis  Emneoppgave vår 25 Inspera
MAL551 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling Masteroppgave 13.des Inspera
MAL552 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling Masteroppgave 13.des Inspera
         
MUS142 Samspill Samspillskonsert 1 uke 47 Administreres av faglærer
MUS142-ABS Samspill Samspillskonsert 1 uke 47 Administreres av faglærer
MUS144 Musikkhistorie og analyse Hjemmeeksamen 25.11-4.12 Inspera
MUS222 Musikkpedagogikk Skriftlig 17.des Inspera
MUS223 Musikk og helsefag I Hjemmeeksamen 18-27.11 Inspera
MUS224 Tekst og forskningsmetode Prosjektbeskrivelse 11.des Canvas
MUS226 Praksis musikk og helse Praksisveileders vurdering 27.nov Canvas
MUS226 Praksis musikk og helse Rapport 27.nov Canvas
MUS234 Musikkproduksjon II Seminaroppgave 13.des Inspera
MUS242 Samspill og ledelse Praktisk musikkeksamen 27-28.11 Administreres av faglærer
MUS342 Bransjekunnskap og entreprenørskap II Skriftlig 10.des Inspera
MUS343 Musikkproduksjon IV Hjemmeeksamen 25.11-4.12 Inspera
         
PRA231 Gudstjeneste og forkynnelse  Skriftlig 17.des Inspera
PRA331 Sjelesorg og diakoni Muntlig 11.des Administreres av faglærer
         
PSY131 Innføring i psykologiens perspektiver Skriftlig 10.des Inspera
PSY132 Sosial- og utviklingspsykologi Skriftlig 04.des Inspera
KOM101 Kommunikasjon Muntlig 18-19.12 Administreres av faglærer
KOM101 Kommunikasjon Gruppearbeid 11.des Administreres av faglærer
PSY232 Samfunnspsykologi Seminaroppgave 12.des Inspera
PSY233 Psykologisk arbeid med barn og ungdom Skriftlig 06.des Inspera
PSY301 Traumer og tilknytning Hjemmeeksamen 25.11-4.12 Inspera
PSY302 Miljøterapeutisk praksis Praksisrapport 04.des Inspera
PSY303 Fordypning i forskningsmetoder Mappeinnlevering kvalitativ 25.okt Inspera
PSY303 Fordypning i forskningsmetoder Mappeinnlevering kvantitativ 11.okt Inspera
PSY312 Forskningspraksis  Forskningsrapport 18.des Inspera
         
TEOL131 Innføring i Bibelen   Seminaroppgave 05.des Inspera
TEOL131 Innføring i Bibelen   Kort hjemmeeksamen 05.des Inspera
TEOL131-NETT Innføring i Bibelen - nettstudium Seminaroppgave 05.des Inspera
TEOL132 Kristendommens historie Kort hjemmeeksamen 11.des Inspera
TEOL132-NETT Kristendommens historie - nettstudium Kort hjemmeeksamen 11.des Inspera
TEOL133 Misjonsvitenskap Skriftlig 06.des Inspera
TEOL133-NETT Misjonsvitenskap - nettstudium Kort hjemmeeksamen 13.des Inspera
TEOL221 Innføring i Bibelhebraisk  Skriftlig 17.des Inspera
TEOL231 Bibelteologi og hermeneutikk  Seminaroppgave 11.des Inspera
TEOL231 Bibelteologi og hermeneutikk  Skriftlig 12.des Inspera
TEOL236 Innføring i Nytestamentlig gresk Skriftlig 17.des Inspera
TEOL236-NETT Innføring i Nytestamentlig gresk - nettstudium Muntlig 18.des Administreres av faglærer
TEOL331 Kristus og det kristne liv  Skriftlig innlevering 1 05.des Inspera
TEOL331 Kristus og det kristne liv  Skriftlig innlevering 2 13.des Inspera
TEOL332 Lede i dag  Skriftlig innlevering 1 18.des Inspera
TEOL332 Lede i dag  Skriftlig innlevering 2 20.des Inspera
TEOL336 Jesu lidelse og død i Det nye testamente Seminaroppgave 19.des Inspera
TEOL336 Jesu lidelse og død i Det nye testamente Skriftlig 17.des Inspera

Kontaktperson