Gå til innhold
Datoplan

Eksamensdatoer våren 2024 

Kode Emnenavn Vurderingsform Dato Plattform
EXP101 Examen philosophicum Seminaroppgave 16.mai Inspera
EXP101 Examen philosophicum Kort hjemmeeksamen 16.mai Inspera
EXP116-NETT Examen facultatum med teologisk metode - nettstudium Kort hjemmeeksamen 16.mai Inspera
IFO115 Religion og utvikling Skriftlig eksamen 24.mai Inspera
IFO116 Kultur og religionsmøte Seminaroppgave 15.mai Inspera
IFO116 Kultur og religionsmøte Skriftlig eksamen 21.mai Inspera
IFO117 Studieopphold i Sør Seminaroppgave 22.mar Inspera
IFO121 Migrasjon, identitet og mangfold  Skriftlig eksamen 14.mai Inspera
MAL514 Bibelforståelse og formidling i et menighetsutviklende perspektiv  Hjemmeeksamen 20.2-29.2 Inspera
MAL514 Bibelforståelse og formidling i et menighetsutviklende perspektiv  Obligatorisk innlevering 26.jan Inspera
MAL515 Endringsledelse og endringsprosesser i menighet  Emneoppgave 22.mai Inspera
MAL515 Endringsledelse og endringsprosesser i menighet  Obligatorisk innlevering 22.apr Inspera
MAL529
Nyere teologi og kirkehistorie
Hjemmeeksamen
4-13 mars
Inspera
MAL551
Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling
En godkjent oppgave
15.mai
Inspera
MAL552 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling En godkjent oppgave 15.mai Inspera
MUS131 Musikkproduksjon I Seminaroppgave 06.mai Inspera
MUS131-ABS Musikkproduksjon I Seminaroppgave 24.mai Inspera
MUS141 Instrumentutøving I Hovedinstrument 28-31.mai Administreres av faglærer
MUS141-ABS Instrumentutøving I Hovedinstrument 28-31.mai Administreres av faglærer
MUS142 Samspill Samspillskonsert  - del II 29.04 og 3.05 Administreres av faglærer
MUS143 Musikkteori og hørelære I Skriftlig eksamen 13.mai Administreres av faglærer
MUS143 Musikkteori og hørelære I Muntlig eksamen 13-14.mai Administreres av faglærer
MUS143 Musikkteori og hørelære I Obligatoriske mappeinnleveringer 10.mai canvas
MUS225 Bacheloroppgave i musikk og helse En godkjent oppgave 24.mai Inspera
MUS226 Praksis musikk og helse Praksisveileders evaluering - vår 22.mai Canvas
MUS226 Praksis musikk og helse Rapport - vår 22.mai Canvas
MUS233 Musikk og helsefag II Praktisk-muntlig eksamen 15.mai Administreres av faglærer
MUS235 Musikkproduksjon III Hjemmeeksamen 14.mai Inspera
MUS241 Instrumentutøving II Hovedinstrument 28-31.mai Administreres av faglærer
MUS243 Musikkteori og hørelære II Skriftlig eksamen 21.mai Administreres av faglærer
MUS243 Musikkteori og hørelære II Muntlig eksamen 21.mai Administreres av faglærer
MUS244 Bransjekunnskap og entreprenørskap I Skriftlig eksamen 24.mai Inspera
MUS341 Instrumentutøving III Hovedinstrument 28-31 mai Administreres av faglærer
MUS344 Bacheloroppgave i musikkproduksjon Lydfiler 04.apr Inspera
MUS344 Bacheloroppgave i musikkproduksjon Skriftlig rapport 24.mai Inspera
MUS345 Musikkbransjepraksis Praksisveileders evaluering 22.mai Canvas
PRA232 Pastoren som leder  Seminaroppgave 21.mai Inspera
PSY111 Innføring i psykologi Skriftlig eksamen 24.mai Inspera
PSY133 Kognitiv nevrovitenskap Skriftlig eksamen 14.mai Inspera
PSY134 Personlighets- og abnormalpsykologi Skriftlig eksamen 22.mai Inspera
PSY234 Kulturpsykologi og mangfold Seminaroppgave 14.mai Inspera
PSY235 Psykologiens perspektiver på helse, rus og aldring Seminaroppgave 27.mai Inspera
PSY236 Psykologiske perspektiver på religion og mening Skriftlig eksamen 24.mai Inspera
PSY237 Organisasjonspsykologi Skriftlig eksamen 16.mai Inspera
PSY304 Anvendt metode Prosjektbeskrivelse 31.jan Inspera
PSY305 Bacheloroppgave i psykologi En godkjent oppgave 21.mai Inspera
PSY305 Bacheloroppgave i psykologi Muntlig presentasjon 27.mai Inspera
PSY322 Miljøterapeutisk praksis (fordypning) Praksisrapport 24.mai Inspera
TEOL131-ABS Innføring i Bibelen   Kort hjemmeeksamen 14.mai Inspera
TEOL132-ABS Kristendommens historie Kort hjemmeeksamen 21.mai Inspera
TEOL132-NETT Kristendommens historie - nettstudium Kort hjemmeeksamen 21.mai Inspera
TEOL134 Kirke i dag Skriftlig innlevering 1 21.mai Inspera
TEOL134 Kirke i dag Skriftlig innlevering 2 21.mai Inspera
TEOL135 Troens virkelighet Seminaroppgave 24.mai Inspera
TEOL135 Troens virkelighet Kort hjemmeeksamen 24.mai Inspera
TEOL135-ABS Troens virkelighet Kort hjemmeeksamen 24.mai Inspera
TEOL135-NETT Troens virkelighet - nettstudium Seminaroppgave 24.mai Inspera
TEOL222 Hebraisk Fordypning Skriftlig eksamen   Inspera
TEOL232 Tro i dag Seminaroppgave 16.mai Inspera
TEOL233 Evangelikal teologi  Skriftlig innlevering 1 02.apr Inspera
TEOL233 Evangelikal teologi  Skriftlig innlevering 2 14.mai Inspera
TEOL237 Gresk for viderekomne Skriftlig eksamen 24.mai Inspera
TEOL332-NETT Lede i dag - nettstudium Skriftlig innlevering 1 02.apr Inspera
TEOL332-NETT Lede i dag - nettstudium Skriftlig innlevering 2 22.mai Inspera
 

Kontaktperson