Gå til innhold
Datoplan

Eksamensdatoer høsten 2023

Kode Emnenavn Vurderingsform Dato Plattform
EXP101-NETT Examen Philosophicum Seminaroppgave 05. des Inspera
EXP113 Examen Facultatum og psykologiens forskningsmetoder  Skriftlig eksamen* 14.des Inspera 
EXP114 Psykologiens forskningsmetoder Skriftlig eksamen* 14.des Inspera 
EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving Skriftlig eksamen* 13.des Inspera 
EXP116 Examen facultatum med teologisk metode Skriftlig eksamen 05.des Inspera 
IFO111 Fattigdom og utvikling Skriftlig eksamen 06.des Inspera 
IFO114 Sosialantropologi og metode Skriftlig eksamen** 13.des Inspera 
IFO114 Sosialantropologi og metode Seminaroppgave 13.des Inspera 
IFO119 Kommunikasjon Muntlig eksamen 14-15.12 Administreres av faglærer 
IFO119 Kommunikasjon Gruppearbeid 07-08.12 Administreres av faglærer 
IFO119 Kommunikasjon Skriftlig innlevering 1 08.des Inspera 
IFO119 Kommunikasjon Skriftlig innlevering 2 08.des Inspera 
MAL511 Menighetsutvikling og misjonal kirke Emneoppgave 26.okt Inspera 
MAL511 Menighetsutvikling og misjonal kirke Obligatorisk innlevering 21.sep Canvas
MAL516 Forskningsmetode  Emneoppgave 12.okt Inspera 
MAL516 Forskningsmetode  Obligatorisk innlevering 12.sep Canvas
MAL525 Relasjonell ledelse, omsorg og sjelesorg i menighetsutvikling  Hjemmeeksamen 28.11-7.12 Inspera 
MAL525 Relasjonell ledelse, omsorg og sjelesorg i menighetsutvikling  Obligatorisk innlevering 17.nov Canvas
MAL530

Filosofi og etikk for kirken

Emneoppgave 30.nov Inspera
MAL530 Filosofi og etikk for kirken Obligatorisk innlevering 8.nov Canvas
MAL551 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling En godkjent oppgave 15.sep Inspera 
MAL552 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling En godkjent oppgave 15.sep Inspera 
MAL551 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling En godkjent oppgave 15.des Inspera 
MAL552
Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling
En godkjent oppgave
15.des
Inspera 
MUS140
Musikk og menneske
Samlet levering 
01.des
Canvas 
MUS142
Samspill
Samspillskonsert - del I
01.nov
Administreres av faglærer 
MUS144 Musikkhistorie og analyse Hjemmeeksamen 28.11-7.12 Inspera 
MUS144-ABS Musikkhistorie og analyse Hjemmeeksamen 28.11-7.12 Inspera 
MUS223 Musikk og helsefag I Hjemmeeksamen 28.11-7.12 Inspera 
MUS224 Tekst og forskningsmetode MH Prosjektbeskrivelse 05.des Canvas 
MUS226 Praksis musikk og helse Praksisveileders evaluering - høst 01.des Canvas 
MUS226 Praksis musikk og helse Rapport - høst 12.des Inspera 
MUS234 Musikkproduksjon II Seminaroppgave 11.des Inspera 
MUS242 Samspill og ledelse Praktisk musikkeksamen 14.des Administreres av faglærer 
MUS342 Bransjekunnskap og entreprenørskap II Skriftlig eksamen* 13.des Inspera 
MUS343 Musikkproduksjon IV Hjemmeeksamen 28.11-7.12 Inspera 
PRA231 Gudstjeneste og forkynnelse  Skriftlig eksamen 11.des Inspera 
PSY131 Innføring i psykologiens perspektiver Seminaroppgave 08.des Inspera 
PSY132 Sosial- og utviklingspsykologi Skriftlig eksamen* 06.des Inspera 
PSY231 Kommunikasjon Muntlig eksamen 14-15.12 Administreres av faglærer  
PSY231 Kommunikasjon Gruppearbeid 07-08.12 Administreres av faglærer 
PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse Skriftlig eksamen ** 05.des Inspera 
PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse Seminaroppgave 05.des Inspera 
PSY233 Psykologisk arbeid med barn og ungdom Skriftlig eksamen 11.des Inspera 
PSY301 Traumer og tilknytning Hjemmeeksamen 28.11-7.12 Inspera 
PSY302 Miljøterapeutisk praksis Praksisrapport 08.des Inspera 
PSY303 Fordypning i forskningsmetoder Mappeinnlevering - Kvalitativ oppgave 12.okt Inspera 
PSY303 Fordypning i forskningsmetoder Mappeinnlevering - Kvantitativ oppgave 30.nov Inspera 
PSY312 Forskningspraksis  Forskningsrapport 08.des Inspera 
TEOL131 Innføring i Bibelen   Seminaroppgave 12.des Inspera 
TEOL131 Innføring i Bibelen   Kort hjemmeeksamen* 12.des Inspera 
TEOL131-NETT Innføring i Bibelen - nettstudium Seminaroppgave 12.des Inspera 
TEOL132 Kristendommens historie Kort hjemmeeksamen* 08.des Inspera 
TEOL133 Misjonsvitenskap Skriftlig eksamen 05.des Inspera 
TEOL133-NETT Misjonsvitenskap Kort hjemmeeksamen* 08.des Inspera
TEOL134-NETT Kirke i dag - nettstudium Skriftlig innlevering 1 01.nov Inspera 
TEOL134-NETT Kirke i dag - nettstudium Skriftlig innlevering 2 30.nov Inspera 
TEOL231 Bibelteologi og hermeneutikk  Seminaroppgave 08.des Inspera 
TEOL231 Bibelteologi og hermeneutikk  Skriftlig eksamen** 13.des Inspera 
TEOL236 Innføring i Nytestamentlig gresk Skriftlig eksamen 08.des Inspera 
* Oppmeling til vurdering er avhengig av at obligatorisk aktivitet er bestått
** Oppmelding til vurdering kun etter søknad om alternativ eksamensform 

Kontaktperson