Gå til innhold
Datoplan

Se oversikt over konte-, ny og utsatt eksamen

Eksamensdatoer høsten 2022

Kode Emne Vurderingsform  Dato Plattform
EXP113 Examen Facultatum og forskningsmetoder for psykologi  Skriftlig eksamen 06.des Inspera 
EXP113 Examen Facultatum og forskningsmetoder for psykologi  Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
EXP114 Forskningsmetoder for psykologi Skriftlig eksamen 06.des Inspera 
EXP114 Forskningsmetoder for psykologi Obligatorisk mappeinnlevering 01.des Adminstreres av faglærer
EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving Skriftlig eksamen 07.des Inspera 
EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving Obligatoriske mappeinnleveringer 01.des Canvas
EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving Seminardeltakelse 01.des Adminstreres av faglærer
IFO111 Fattigdom og utvikling Skriftlig eksamen 07.des Inspera 
IFO114 Sosialantropologi og metode Skriftlig eksamen* 14.des Inspera 
IFO114 Sosialantropologi og metode Seminaroppgave 12.des Inspera 
IFO114 Sosialantropologi og metode Emneprøve 01.des Canvas
IFO119 Kommunikasjon Muntlig eksamen 15-16.12 Adminstreres av faglærer
IFO119 Kommunikasjon Gruppearbeid 30.11-01.12 Adminstreres av faglærer
IFO119 Kommunikasjon Seminardeltakelse 01.des Adminstreres av faglærer
IKS211 Metode Prosjektbeskrivelse 30.nov Inspera 
IKS211 Metode Skriftlig eksamen 07.des Inspera 
IKS212 Menneskerettigheter Seminaroppgave 12.des Inspera 
IKS212 Menneskerettigheter Muntlig emneprøve 01.des Adminstreres av faglærer
IKS212 Menneskerettigheter Skriftlig eksamen* 14.des Inspera 
IKS213 Flyktninger, fred og forsoning Seminaroppgave 12.des Inspera 
IKS213 Flyktninger, fred og forsoning Muntlig emneprøve 01.des Adminstreres av faglærer
IKS213 Flyktninger, fred og forsoning Skriftlig eksamen* 14.des Inspera 
IKS214 Misjonsvitenskap I Seminaroppgave 14.des Inspera 
IKS214 Misjonsvitenskap I Muntlig emneprøve 01.des Adminstreres av faglærer
IKS214 Misjonsvitenskap I Skriftlig eksamen* 14.des Inspera 
KRLE1112 Bibelen Skriftlig eksamen* 15.des Inspera 
KRLE1112 Bibelen Seminaroppgave 12.des Inspera 
KRLE1112 Bibelen Emneprøve 01.des Canvas
KRLE1122 Fag og formidling Skriftlig eksamen 13.des Inspera 
KRLE113 Kristendommens historie Skriftlig eksamen 07.des Inspera 
MAL511 Menighetsutvikling og misjonal kirke Emneoppgave 21.nov Inspera 
MAL511 Menighetsutvikling og misjonal kirke Obligatorisk innlevering 04.nov Canvas
MAL516 Vitenskapelig metode i praktisk teologi Emneoppgave 27.okt Inspera 
MAL516 Vitenskapelig metode i praktisk teologi Obligatorisk innlevering 30.sep Canvas
MAL525 Relasjonell ledelse, omsorg og sjelesorg i menighetsutvikling  Hjemmeeksamen 23.11-02.12 Inspera 
MAL525 Relasjonell ledelse, omsorg og sjelesorg i menighetsutvikling  Godkjent obligatorisk aktivitet 15.nov Adminstreres av faglærer
MAL527 Åpenbaring, Ånden og kirken Emneoppgave 09.03.2023 Inspera 
MAL527 Åpenbaring, Ånden og kirken Obligatorisk innlevering 02.des Canvas
MAL551 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling En godkjent oppgave 15.des Inspera 
MAL552 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling En godkjent oppgave 15.des Inspera 
MUS140 Musikk og menneske
 
Mappeinnlevering  15.des Inspera 
MUS140 Musikk og menneske
 
Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
MUS144 Musikkhistorie og analyse Hjemmeeksamen 05-14.12 Inspera 
MUS144 Musikkhistorie og analyse Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
MUS224 Tekst og forskningsmetode MH Prosjektbeskrivelse 30.nov Canvas
MUS233 Musikk og helsefag II Praktisk-muntlig eksamen 12.des Inspera 
MUS233 Musikk og helsefag II Seminardeltakelse 01.des Adminstreres av faglærer
MUS234 Musikkproduksjon II Seminaroppgave 14.des Inspera 
MUS234 Musikkproduksjon II Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
MUS242 Samspill og ledelse Praktisk musikkeksamen 12.des Adminstreres av faglærer
MUS242 Samspill og ledelse Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
MUS342 Bransjekunnskap og entreprenørskap II Hjemmeeksamen 05-14.12 Inspera 
MUS342 Bransjekunnskap og entreprenørskap II Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
MUS343 Musikkproduksjon IV Hjemmeeksamen 05-14.12 Inspera 
MUS343 Musikkproduksjon IV Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
PRA213 Ledelse og organisasjonsutvikling Skriftlig eksamen** 14.des Inspera 
PRA213 Ledelse og organisasjonsutvikling Refleksjonsnotat 01.des Canvas
PSY131 Innføring i psykologiens perspektiver Seminaroppgave 12.des Inspera 
PSY131 Innføring i psykologiens perspektiver Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
PSY132 Sosial- og utviklingspsykologi Skriftlig eksamen** 14.des Inspera 
PSY132 Sosial- og utviklingspsykologi Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
PSY231 Kommunikasjon Muntlig eksamen 14-16.12 Adminstreres av faglærer
PSY231 Kommunikasjon Gruppearbeid 30.11-01.12 Adminstreres av faglærer
PSY231 Kommunikasjon Seminardeltakelse 01.des Adminstreres av faglærer
PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse Skriftlig eksamen* 13.des Inspera 
PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse Seminaroppgave 12.des Inspera 
PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
PSY233 Psykologisk arbeid med barn og ungdom Skriftlig eksamen** 06.des Inspera 
PSY233 Psykologisk arbeid med barn og ungdom Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
PSY301 Traumer og tilknytning Hjemmeeksamen 05-14.12 Inspera 
PSY301 Traumer og tilknytning Seminardeltakelse 01.des Adminstreres av faglærer
PSY302 Miljøterapeutisk praksis Praksisrapport 14.des Inspera 
PSY302 Miljøterapeutisk praksis Praksis 01.des Adminstreres av faglærer
PSY303 Fordypning i forskningsmetoder Mappeinnlevering - Kvalitativ oppgave 01.nov Inspera 
PSY303 Fordypning i forskningsmetoder Mappeinnlevering - Kvantitativ oppgave 01.des Inspera 
PSY303 Fordypning i forskningsmetoder Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
TEOL115 Kristologiske tekster Seminaroppgave 12.des Inspera 
TEOL115 Kristologiske tekster Emneprøve 01.des Canvas
TEOL131 Innføring i Bibelen   Seminaroppgave 12.des Inspera 
TEOL131 Innføring i Bibelen   Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
TEOL131 Innføring i Bibelen   Skriftlig eksamen* 15.des Inspera 
TEOL132 Kristendommens historie Skriftlig eksamen 07.des Inspera 
TEOL133 Misjonsvitenskap Skriftlig eksamen** 13.des Inspera 
TEOL133 Misjonsvitenskap Godkjent obligatorisk aktivitet 01.des Adminstreres av faglærer
TEOL202 Teologi II Skriftlig eksamen  07.des Inspera 
TEOL221 Innføring i Bibelhebraisk  Skriftlig eksamen 15.12.2022? Inspera 
*Emneoppgave er normal eksamensform, info om alternativ eksamensform finnes i fagplan for emnet
** Anledning til å avlegge skriftlig eksamen er avhengig av bestått krav angitt i studieplanen

Kontaktperson