Gå til innhold
Datoplan

Eksamensdatoer høsten 2020

Kode

Emne

Dato

Vurderingsform

Plattform

EXP113 Examen Facultatum og forskningsmetoder for psykologi ** 10.des Skriftlig eksamen Inspera
EXP113 Examen Facultatum og forskningsmetoder for psykologi  03.des Obligatoriske mappeinnleveringer Canvas 
EXP114 Forskningsmetoder for psykologi 10.des Skriftlig eksamen Inspera
EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving 10.des Skriftlig eksamen Inspera
IFO111 Fattigdom og utvikling 09.des Skriftlig eksamen Inspera 
IFO114 Sosialantropologi og metode 11.des Skriftlig eksamen Inspera 
IFO114 Sosialantropologi og metode 11.des Seminaroppgave Inspera 
IFO114 Sosialantropologi og metode 02.des Emneprøve Canvas 
IFO118 Migrasjon og minoritetspsykologi** 09.des Skriftlig eksamen Inspera 
IFO119 Kommunikasjon 14.-15.des Gruppeeksamen Adm. av faglærer 
IFO119 Kommunikasjon 16.-17.des Muntlig eksamen Adm. av faglærer 
IFO119 Kommunikasjon 16.des Skriftlig innlevering 1 Inspera 
IFO119 Kommunikasjon 16.des Skriftlig innlevering 2 Inspera 
IFO119 Kommunikasjon 16.des Skriftlig eksamen Inspera 
IKS211 Metode 27.nov Prosjektbeskrivelse Inspera 
IKS211 Metode 09.des Skriftlig eksamen Inspera 
IKS212 Menneskerettigheter 16.des Seminaroppgave Inspera 
IKS212 Menneskerettigheter 08.des Muntlig emneprøve Adm. av faglære 
IKS212 Menneskerettigheter* 16.des Skriftlig eksamen Inspera 
IKS213 Flyktninger, fred og forsoning 16.des Seminaroppgave Inspera 
IKS213 Flyktninger, fred og forsoning 08.des Muntlig emneprøve Adm. av faglærer
IKS213 Flyktninger, fred og forsoning* 16.des Skriftlig eksamen Inspera 
IKS214 Misjonsvitenskap I 16.des Seminaroppgave Inspera 
IKS214 Misjonsvitenskap I 08.des Muntlig emneprøve Adm. av faglærer
IKS214 Misjonsvitenskap I* 16.des Skriftlig eksamen Inspera 
KRLE1112 Bibelen* 14.des Skriftlig eksamen Inspera 
KRLE1112 Bibelen 16.des Seminaroppgave Inspera 
KRLE1112 Bibelen 02.des Emneprøve Canvas 
KRLE1122 Fag og formidling 09.des Skriftlig eksamen Inspera 
KRLE113 Kristendommens historie 11.des Skriftlig eksamen Inspera 
MAK548 Mastergradsavhandling i Praktisk teologi 10.des En godkjent oppgave Inspera
MAK552 Mastergradsavhandling i Praktisk teologi 10.okt En godkjent oppgave Inspera
MAL511 Menighetsutvikling og misjonal kirke 03.des Emneoppgave Inspera
MAL511 Menighetsutvikling og misjonal kirke 26.nov Obligatorisk innlevering Canvas
MAL516 Vitenskapelig metode i praktisk teologi 22.okt Emneoppgave Inspera
MAL516 Vitenskapelig metode i praktisk teologi 21.sep Obligatorisk innlevering Canvas
MAL525 Relasjonell ledelse, omsorg og sjelesorg i menighetsutvikling  10-19.nov Hjemmeeksamen Inspera
MAL525 Relasjonell ledelse, omsorg og sjelesorg i menighetsutvikling  02.nov Obligatorisk innlevering bokrapporter  Canvas
MAL525 Relasjonell ledelse, omsorg og sjelesorg i menighetsutvikling  02.nov Obligatorisk innlevering Refleksjonsnotat Canvas
MAL528 Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie 18.des Emneoppgave Inspera
MAL528 Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie 04.des Muntlig eksamen Adm. av faglærer
MAL528 Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie 30.nov Obligatorisk innlevering Inspera
MAL551 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling 10.des En godkjent oppgave Inspera
MAL552 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling 10.des En godkjent oppgave Inspera
MUS131 Musikkproduksjon I 14.des Seminaroppgave Inspera
MUS131 Musikkproduksjon I 03.des Obligatoriske mappeinnleveringer Canvas
MUS212 Musikkteknologi I 08.des Seminaroppgave Inspera
MUS212 Musikkteknologi I 01.des Obligatoriske mappeinnleveringer Canvas
MUS214 Musikkpedagogikk 14.des Skriftlig eksamen Inspera
MUS214 Musikkpedagogikk 03.des Rapport fra prosjektarbeidet Canvas
MUS216 Akademisk tekst 08.des Prosjektbeskrivelse Canvas
MUS222 Musikkpedagogikk 14.des Skriftlig eksamen Inspera
MUS222 Musikkpedagogikk 03.des Rapport fra prosjektarbeidet Canvas
MUS224 Tekst og forskningsmetode MH 08.des Prosjektbeskrivelse Canvas
MUS233 Musikk og helsefag II 04.des Praktisk-muntlig eksamen Adm. av faglærer
MUS233 Musikk og helsefag II 03.des Seminardeltakelse Adm. av faglærer
PRA213 Ledelse og organisasjonsutvikling 16.des Skriftlig eksamen Inspera 
PSY118 Migrasjon og minoritetspsykologi** 09.des Skriftlig eksamen Inspera
PSY121 Innføring i psykologi og psykologiens historie** 09.des Skriftlig eksamen Inspera
PSY131 Innføring i psykologiens perspektiver 02.des Emneprøve Canvas
PSY131 Innføring i psykologiens perspektiver 08.des Seminaroppgave Inspera
PSY131 Innføring i psykologiens perspektiver 03.des Obligatorisk mappeinnlevering Canvas 
PSY132 Sosial- og utviklingspsykologi** 16.des Skriftlig eksamen Inspera
PSY132 Sosial- og utviklingspsykologi 03.des Obligatorisk mappeinnlevering Canvas 
PSY211 Religionspsykologi 11.des Skriftlig eksamen Inspera
PSY212 Helse- og samfunnspsykologi* 11.des Skriftlig eksamen Inspera
PSY212 Helse- og samfunnspsykologi 11.des Seminaroppgave Inspera
PSY213 Organisasjonspsykologi 15.des Seminaroppgave Inspera
PSY213 Organisasjonspsykologi 20.okt Emneprøve Canvas 
PSY213 Organisasjonspsykologi* 15.des Skriftlig eksamen Inspera
PSY215 Traumer, tilknytning og psykopatologi 01.-09.des Hjemmeeksamen Inspera
PSY217 Språk- og kommunikasjonspsykologi 01.-09.des Hjemmeeksamen Inspera
PSY231 Kommunikasjon i teori og praksis 8.-10.des Muntlig eksamen Adm. av faglærer 
PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse* 15.des Skriftlig eksamen  Inspera
PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse 15.des Seminaroppgave Inspera
PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse 03.des Obligatorisk mappeinnlevering Canvas 
PSY233 Psykologisk arbeid med barn og ungdom** 11.des Skriftlig eksamen Inspera
PSY233 Psykologisk arbeid med barn og ungdom 03.des Seminardeltakelse Adm. av faglærer
TEOL111 Innføring i nytestamentlig gresk 11.des Skriftlig eksamen Inspera 
TEOL115 Kristologiske tekster 16.des Seminaroppgave Inspera 
TEOL115 Kristologiske tekster 02.des Emneprøve Adm. av faglærer 
TEOL201 Teologi I 09.des Skriftlig eksamen  Inspera 
TEOL202 Teologi II 15.des Skriftlig eksamen  Inspera 
TEOL221 Innføring i Bibelhebraisk  11.des Skriftlig eksamen Inspera 
* Emneoppgave er normal eksamensform, info om alternativ eksamensform finnes i fagplan for emnet
** Anledning til å avlegge skriftlig eksamen er avhengig av bestått krav angitt i studieplanen

Kontaktperson