Gå til innhold
Årsstudium i musikk

Årsstudium i musikk



Studiested

Kristiansand

Varighet

1 år

Omfang

Heltid

Studiepoeng

60

Studiestart

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Studieplasser

20

Søk opptak Søkekode: 255 777

For deg som vil studere musikk ett år. Du vil få innblikk i musikkens grunnleggende delområder: musikkteori, instrumentundervisning, musikkhistorie og musikkproduksjon. Samspillserfaring og musisering med andre er også en viktig del av dette året.

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
 • Studiet forutsetter at studenten har et faglig fundament på hovedinstrument, samt noe musikkteoretisk kunnskap.

Slik søker du

Søknadsfrist 

 • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
 • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

Søk med studiekode

 • 255 777

Når får du svar på søknaden?

Kunnskapsmål

Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om musikkens historie, egenart, plass og funksjon i samfunnet.
 • Har kunnskap omgrunnleggende musikkteori.
 • Har kunnskap om ulike arrangeringsteknikker innenfor populærmusikk.
 • Har kunnskap om lyd, opptaksteknikk og musikkteknologiske hjelpemidler.
 • Kjenner til musikkproduksjon som kunstnerisk utrykk.
 • Har kunnskap om instrumenter i band -og/eller kor.

Ferdighetsmål

Kandidaten:

 • Kan anvende faglig kunnskap i musikkproduksjon til å bruke Logic og Sibelius samt gjøre lydopptak.
 • Kan anvende musikkfaglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger, og faglig begrunne sine vurderinger.
 • Kan beherske sentrale teknikker på bruksinstrument og vise til teknikkeri eget hovedinstrument.
 • Kan beherske faglige verktøy innen samspill.

Generell kompetanse 

Kandidaten:

 • Kjenner til etablerte og nytenkende prosesser innenfor musikk – og konsertproduksjoner.
 • Kan formidle fagstoff både muntlig og skriftlig.
 • Kan planlegge og gjennomføre selvstendig arbeid og samarbeid i ulike grupper.
 • Kan utveksle synspunkter, delta i faglige debatter og bidra til nytenkning og god praksis innenfor musikkfaget.

Dette studiets kostnader består av en semesteravgift og en avgift for SiA-medlemskap. Oversikt over studieavgiftene finner du her.


Utfyllende informasjon om Årsstudium i musikk finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).