Gå til innhold
Årsstudium i musikk

Årsstudium i musikkStudiested

Kristiansand

Varighet

1 år

Omfang

Heltid

Studiepoeng

60

Studiestart

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Studieplasser

20

Søk opptak Søkekode: 255 777

For deg som vil studere musikk ett år. Du vil få innblikk i musikkens grunnleggende delområder: musikkteori, instrumentundervisning, musikkhistorie og musikkproduksjon. Samspillserfaring og musisering med andre er også en viktig del av dette året. Studiet kvalifiserer for videre studier på alle våre bachelorstudier i musikk.

Opptakskrav

Slik søker du

Søknadsfrist 

 • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
 • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

Søk med studiekode

 • 255 777

Når får du svar på søknaden?

Kunnskapsmål:

 • tilegne seg kunnskap om musikkens historie i ulike kulturer
 • tilegne seg kunnskap om ulike arrangeringsteknikker
 • tilegne seg kunnskap om musikkens tverrfaglige kvaliteter

Etter fullført studie skal man kunne:

 • tilegne seg musikkteoretiske og analytiske ferdigheter som gjør studenten i stand til å tolke og beskrive ulike musikalske uttrykk
 • tilegne seg musikalske ferdigheter som gjør studenten i stand til både å skape ulike musikalske uttrykk sammen med andre, og å skape et personlig musikalsk uttrykk gjennom et instrument
 • tilegne seg ferdigheter i ledelse av ulike musikkgrupper
 • tilegne seg ferdigheter innen arrangering av populærmusikk, som gjør studenten i stand til å skape, forme, bearbeide og ferdigstille arrangementer i ulike stilarter.
 • tilegne seg analytiske og metodiske verktøy som gjør studenten i stand til å tolke, beskrive og bruke musikkens tverrfaglige kvaliteter.

Generell kompetanse:

 • tilegne seg erfaringer og ferdigheter rundt faglig diskusjon og refleksjon
 • tilegne seg ferdigheter i å formidle fagstoff, både muntlig og skriftlig
 • utvikle gode arbeidsrutiner og erfaring med både selvstendig arbeid, og samarbeid i ulike grupper
 • lære seg å innhente og vurdere informasjon fra ulike kilder og anvende dem kritisk
 • formulere, drøfte og begrunne ulike standpunkt og problemstillinger
 • få ledertrening
 • utvikle dannelse

Semesteravgiften på dette studiet er kr. 6.000,- pr. semester. I tillegg faktureres SiA-avgift på kr. 485,- per semester.


Utfyllende informasjon om Årsstudium i musikk finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).