Gå til innhold
Årsstudium i teologi

Årsstudium i teologiStudiested

Kristiansand

Varighet

1 år

Omfang

Heltid

Studiepoeng

60

Studiestart

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Studieplasser

20

Søk opptak Søkekode: 255 196

Målet med studiet er at studentene skal få en grunnleggende innføring i kristen tro og teologisk kunnskap, dennes rolle i dagens kirke og samfunn, og oversikt over menighetsliv og de ulike kirkesamfunn. 

Gjennom studiet vil studentene blant annet lære om Bibelens innhold og tilblivelse, den kristne tro og apologetikk, kristendommens historie, misjon gjennom tidene og i dag, åndelige praksiser og tradisjoner, det kristne livet og hva det vil si å være kirke i dag.

AHS står i en evangelisk og frikirkelig kristendomstradisjon og ønsker å utdanne kunnskapsrike, relasjonsorienterte og engasjerte mennesker som ønsker en tjeneste innenfor kirke og menighet, misjon- og organisasjonsliv.

Årsstudiet utgjør til sammen 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i teologi  (3-årig studieløp) ved AHS.

Opptakskrav

Slik søker du

Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

Søk med studiekode

  • 255 196

Når får du svar på søknaden?

Kunnskapsmål

Kandidaten:  

  • Har grunnleggende kunnskap om teologi som fagfelt og de teologiske disipliners historie, problemstillinger og metoder. 
  • Har grunnleggende kunnskap om de teologiske fagfeltene og deres relevans for kirke og samfunn. 

Ferdighetsmål  

Kandidaten:  

  • Kan reflektere kritisk over kirkens virke i dagens samfunn og egen tjeneste. 
  • Er kjent med hvordan samfunnet påvirker kirken og kan kontekstualisere og formidle kristen tro i dagens samfunn.  

Generell kompetanse

Kandidaten:  

  • Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver relatert til teologi.  
  • Kan reflektere over verdien av toleranse, respekt og tillit i møte med mennesker med ulikt livssyn og livstolkning.

Dette studiets kostnader består av en semesteravgift og en avgift for SiA-medlemskap. Oversikt over studieavgiftene finner du her.


Ufyllende informasjon om Årstudiet i teologi finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf) (fra side 6).