Gå til innhold
Koronaviruset - informasjon til ansatte og studenter

Koronaviruset - informasjon til ansatte og studenter

 

Foto: FHI.no - CDC, Alissa Eckert

Oppdatering 06.11.20 kl. 13:05

I lys av de siste nasjonale smittevernstiltakene er det besluttet å opprettholde campus-undervisningen på Ansgar høyskole.

Det vil fremdeles være mulig for alle studenter å følge all undervisning digitalt.

Studenter bes følge de nasjonale rådene, hvor alle er anbefalt å være mest mulig hjemme og begrense sosial kontakt med andre (les mer).

Oppdatering 28.10.20 kl. 12:00

Nye smitteverntiltak nasjonalt og på Ansgar høyskole.

 • Vi må følge opp de nye smitteverntiltakene også her hos oss.
 • Begrens antall nærkontakter, og ikke etabler nye grupper/kontakter nå. 
 • Hold minst en meters avstand når dere er sammen - både hjemme, på studenthjemmet og på campus.
 • Privat kan maks 5 personer samles.
 • På studenthjemmet er det egner regler for fellesrom.
 • Husk på avstand også i kantina.
 • Fortsett å være nøye med håndvask og spriting/vasking.

Statsministeren sier at dersom vi er gode på dette nå, kan vi unngå strengere tiltak - så fortsett det gode arbeidet.

På studenthjemmet gjelder samme regler som i hjemmene, dvs:

 • Studenthjemmet er nå kun for beboere – ingen besøk er tillatt
 • Regler for kjøkken /fellesrom på studenthjemmet
 • 8’er maks 8 personer  
 • 4’er og 3’er  maks 6 personer
 • Filmrommet kan nå bare brukes ved arrangementer i regi av miljøarbeidere

Skolebygningene blir nå åpen frem til midnatt

Oppdatering 14.08.20 kl. 11:02

Smitteverntiltak ved AHS høsten 2020

Generelt:

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
  • Host i armkroken. Vask hender ofte, eller bruk antibac dersom vann og såpe ikke er tilgjengelig.
 • Hold avstand til alle andre enn kjæreste/familie.
  • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming.
  • Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte.)             
 • Bruk kollektivtrafikk så lite som mulig, gå eller sykle om du kan.
 • Unngå direkte berøring av flater som kortlesere og dørhåndtak (bruk gjerne papir/jakkeerme/albu når du åpner dører).
 • Del ikke utstyr, som penner og PC, med andre – og rengjør eget utstyr ofte. For musikkstudenter gjelder fortrinnsvis å bruke egne instrumenter/mikrofoner/trommestikker etc.
 • Ta ansvar for å tørke overflater der du har vært med antibac.
 • Det er viktig å sprite hendene både før og etter måltid i kantina.
 • Det er satt fram såpevann i dusjekanner på bord i kantina og informasjon om at vi ønsker at hver enkelt vasker plassen sin etter måltidet med såpevann på et håndtørkepapir som ligger på bordene.
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet. Dersom du er i karantene skal du holde deg hjemme. Vi følger FHIs retninglinjer for karantene og isolering.
 • Har du symptomer på luftveisinfeksjon/covid-19, bør du som hovedregel  testes. Du kan lese mer om symptomer her.
 • Ved positiv test, skal du melde ifra til emneansvarlig (lærer) og Øyvind Skjegstad.

Implikasjoner for gjennomføring av undervisning:

 • Bruk kun anviste/umerkede plasser i undervisningsrom. Hold alltid én meter avstand.
 • Vi legger opp til at undervisningen kan følges både ved oppmøte i klasserom og digitalt via utvalgte digitale plattformer (Zoom / Panopto).
 • Obligatorisk undervisning gjennomføres så langt som mulig som normalt. Oppmøte registreres som før, enten ved fysisk oppmøte eller via digital plattform.
  • Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, bør undervisningen gjennomføres digitalt fra hjemmekontor.
  • Er undervisningen ikke mulig å gjennomføre via digital plattform, kan det bli aktuelt å se bort fra dette kravet (Tidligere vedtak i SN med hjemmel i endring i Studietilsynsforskriften av 19032020 fra NOKUT.)
  • Dersom studenten har fravær pga. symptomer på luftveisinfeksjon, gjelder samme vedtak – i enkelte tilfeller vil da kravet om oppnådd læringsutbytte i emnet bortfalle.
  • Dersom studenten har fravær av andre grunner, gjelder ikke dette vedtaket.
  • Dette avklares i samråd med Studiesjef og studiekoordinator.
 • Undervisningen kan denne høsten/året bli avlyst på betydelig kortere varsel enn under normale omstendigheter, f.eks. i tilfeller hvor lærer utvikler symptomer eller blir syk. Melding om dette gis til studentene via Canvas.

Implikasjoner for lærere generelt:

 • Som lærere har vi ansvar for at alle studentene blir «spritet» på veg inn i klasserommet.
 • Som lærere har vi ansvar for at pultene, stolene og andre kontaktflater (PC, mus, tastatur, dørklinke, etc.) blir spritet ned etter endt undervisning.
 • Som lærere har vi ansvar for at det ikke er flere personer i undervisningslokalet enn det som er angitt på døren til rommet, og at det er en meter mellom studentene.
  • Auditoriene har oppmerkede plasser som korresponderer med tillat antall i rommet, mens de øvrige rommene er regulert med antall stoler.
 • Ved for mange elever i forhold til tillat antall i klasserommet, deles klassen i to og følger undervisningen 50/50 i henholdsvis klasserom/digitalt rom.
  • Klassen vil i disse tilfellene bytte på å delta i klasseromsundervisningen etter partall/oddetallsuker-variabelen.
  • Studiekoordinator er ansvarlig for å få delt klassen i to.
 • Som ansatt er du oppfordret til å benytte deg av hjemmekontor og å unngå reise med kollektivtrafikk i rushtiden. 
 • Som lærere har vi hjemmekontor ved symptomer på luftveisinfeksjon.
 • Vi følger FHIs retningslinjer for karantene og isolering.

Oppdatering 11.08.20 kl. 11:42

Oppstart nytt skoleår

Hele høstsemesteret vil det være omfattende smitteverntiltak ved skolen:

 • Holde avstand, en-meters regelen gjelder for hele campus og alle aktiviteter
 • Være nøye med håndvask og bruk av håndsprit
 • Brukte pulter og utstyr skal rengjøres etter hver samling
 • Det blir en del digital undervisning, fordi vi må begrense antall studenter på campus og i undervisningsrom
 • Dersom du har symptomer på Covid 19/ korona skal du ikke komme på skolen

Les mer om symptoner her

Les også den direktesendte åpningsseremonien fra Universitetet i Agder hvor smittevernoverlege Dagfinn Haarr ble dagens mann med sin morsomme, medisinske forklaring på hvordan smitte kan unngås. 

Oppdatering 18.05.20 kl. 15:22

Lånekassen informerer

Studenter som har hatt nedgang i inntekten på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020, kan ha rett til et tilleggslån. Tilleggslånet er bare et tilbud for studenter som har hatt rett til å få lån eller stipend etter 1. mars 2020.

De som søker lån og stipend etter forskriftens del 3 kan få et tilleggslån på 26 000 kroner.

Både fulltids- og deltidsstudenter kan søke om tilleggslånet.

Studenter som kan dokumentere at de har mistet inntekt på grunn av koronasituasjonen kan på et senere tidspunkt få 8 000 kroner av tilleggslånet som stipend.

Søknadsfristen for å søke om tilleggslånet er 15. juni 2020.

Her finner du mer informasjon om tilleggslån korona

Se også den direktesendte åpningsseremonien fra Universitetet i Agder hvor smittevernoverlege Dagfinn Haarr ble dagens mann med sin morsomme, medisinske forklaring på hvordan smitte kan unngås.

Oppdatering 14.04.20 kl. 19:33

Det er nå bestemt at det ikke gis undervisning på campus for Ansgar høyskole resten av semesteret. Undervisning gis fortsatt digitalt og alle eksamener gjennomføres digitalt utenfor campus.

Når det gjelder Ansgar bibelskole gis det heller ikke undervisning på campus foreløpig, men undervisningen gis digitalt. Tidligst kan ABS åpne for undervisning 18. mai, men vi vet ennå ikke når eller om campus kan åpnes for igjen dette semesteret.

For begge skolene følger vi de påleggene som myndighetene pålegger oss.

Beboere på studenthjemmet disponerer sine hybler så lenge utleieperioden varer (til 7. juni), men beboerne er pålagt å følge smittevernreglene fra FHI, noe som innebærer blant annet 2 meters avstand fra andre mennesker, og at det maks må oppholde seg 5 personer i samme rom.

Oppdatering 08.04.20 kl. 12:00

lanekassen-melding

Oppdatering 02.04.20 kl. 12:00

Høyskolens studienemnd har vedtatt alternative eksamensformer for eksamen i mai, og sannsynligvis utsatt eksamen i august. Les mer

Oppdatering 24.03.20 kl. 16:15

Statsminister Erna Solberg har akkurat informert om at tiltakene mot Korona-viruset fortsetter til etter påske. Vi må derfor fortsatt holde Ansgarskolens lokaler stengt til over påske.

Vi vil fortsatt gjøre vårt beste for å tilby undervisning til elever og studenter off campus. Vi håper å kunne se dere etter påske, men forholder oss selvsagt hele tiden til myndighetenes anbefalinger.

Oppdatering 19.03.20 kl. 21:14

Hei alle sammen:)! Kan hende noen av dere studenter hadde syntes det var fint å ha noen å prate med i denne annerledes-tida! Studentpastor Anne-May er på jobb (fra hjemmet) selv om hun er i karantene og du kan gjerne booke en samtale med henne enten på tlf, FaceTime eller Skype:). Klikk deg inn på linken under, og finn en tid som passer for deg!! 

Alt godt til dere alle, og ta godt vare på hverandre!! 

https://www.supersaas.com/schedule/Studentpastor/Samtale_med_studentpastor

Mvh Anne-May

Oppdatering 13.03.20 kl. 11:16

Skolebygningen blir stengt fra i dag kl 16

Etter pålegg fra helsemyndighetene blir skolebygningen bli stengt for studenter fra i dag kl 16.  Etter dette blir det ikke anledning for studenter til å benytte skolens lokaler. Stegning vil vare frem til 26.3. Trenger du noe på fra skolen (f.eks bøker eller egne instrumenter)  må du hente det ut i løpet av dagen.  Ordning for å hente ut post vil bli etablert over helgen.

Oppdatering 12.03.20 kl. 16:00

Styret ved AHS har besluttet at all undervisning på campus går ut fra og med 13/3 og inntil videre. Styret vil oppfordre alle studenter som bor på studenthjemmet og som har mulighet til det, om å reise til sine hjemsteder så snart det lar seg gjøre slik at ingen blir ufrivillig sittende i karantene på studenthjemmet.

Studenter vil få løpende oppdatering ved endringer. Campus holdes åpen inntil videre.

Oppdatering 11.03.20 kl. 12:45

Ha god håndhygiene. Vask hendene ofte. Bruk antibac. Unngå fysisk kontakt med andre, for eksempel: unngå håndhilsing og klemming. Host eller nys i albuen. Dersom du har vært i områder med sykdomsutbrudd eller har hatt kontakt med noen som har vært disse stedene, skal du ta kontakt med lege før du kommer på skolen. Dersom du har symptomer og er usikker på årsak, hold deg hjemme.

På Ansgarskolen prioriterer vi ekstra vask av dørhåndtak, toaletter og andre typiske smitteflater. Vask hendene og bruk antibac når du kommer på skolen.

For øvrig viser vi til generelle råd fra Folkehelseinsituttet og Kristiansand kommunes Corona-telefon.

Dersom studenter må være borte fra undervisning eller praksis på grunn av smitte, mistanke om smitte eller karantene, gjøres det unntak fra vanlige fraværsregler.

Les mer på disse nettsidene:

Kontaktperson