Gå til innhold
Koronaviruset - oppdatert informasjon

Foto: FHI.no - CDC, Alissa Eckert

Oppdatering 02.02.22 kl. 17:08

Oppdatering på korona

Lettelsene i smitteverntiltakene for universitet og høyskoler sier at:

 • Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilstrebe full fysisk tilstedeværelse ved undervisning.
 • Anbefalingen om 1 meter avstand kan fravikes ved undervisning.

Fra mandag 7. februar blir all undervisning fysisk på campus.

Det fører til at noen klasser blir flyttet til andre undervisningsrom – oppdaterte timeplaner kommer i løpet av uka.

Vi opprettholder muligheten for et enkelt digitalt tilbud til de som er syke med korona.

Det skal holdes en meters avstand i fellesarealer, men det gjelder ikke i forelesnings- og gruppe/øvingsrom.

Dersom en ikke kan holde en meters avstand skal en bruke munnbind.

Oppdatering 18.01.22 kl. 15:17

Oppstart av fysisk undervisning fra uke 4

Vi åpner nå opp for fysisk undervisning fra og med mandag 24. januar

De aller fleste emner får nå fysisk undervisning, men det blir noen unntak.

Unntakene er:

 • EXP101 Ex. Phil
 • PSY133 Kognitiv nevrovitenskap
 • IFO/KRLE115 Kurset Jødedom og islam

Disse vil fortsatt ha digitale forelesninger.

Det blir noe bytte av undervisningsrom. Timeplanene er oppdaterte - følg også med på dine emner i Canvas.

På campus, i undervisningsrom, grupperom og øvingsrom gjelder nå en regel om 1 meters avstand.

Kantina vil være åpen som vanlig.

Har du symptomer skal du holde deg hjemme. Dersom du er i tvil, skal du ta en hurtigtest før du går til undervisning /er på campus (det er mulig å få en test i resepsjonen).

Det blir enkelt digitalt tilbud for de som må være hjemme i de fleste emner. Info om dette kommer i Canvas. 

Disse retningslinjene gjelder i første omgang frem til og med uke 7.

Oppdatering 10.01.22 kl. 15:08

Oppdatering på korona og smitteverntiltak

Det er nå ganske uforutsigbart hvordan de nasjonale tiltakene vil utvikle seg fremover, men vi håper på bedre tider.

Med bakgrunn i den informasjonen vi har nå, gjør vi følgende endringer:

Vi forlenger perioden med digital undervisning med en uke – fram til fredag 21. januar, med noen unntak. Så håper vi å starte opp med fysisk undervisning fra mandag 24.

 • For praktisk undervisning i musikk åpnes det for undervisning fra mandag 17. januar.
 • I emnet PSY304 blir det fysisk undervisning torsdag 20. januar
 • I emnet PRA202 blir det fysisk undervisning 18-20. januar
 • Informasjon om oppstart kommer i de ulike emnene i Canvas. Følg med på dine emner.

Så minner vi om at:

 • Studenter er velkommen til å bruke fellesområdene på campus, så lenge det holdes 1 meters avstand
 • Kantina er åpen fra 10:00 – 14:00
 • Grupperom og øvingsrom kan brukes/bookes, men det må holdes 1 meters avstand
 • Treningsrom kan brukes for de som bor på campus, med 2 meters avstand
 • Resepsjonen er stengt frem til og med 14. januar

Vi regner med å kunne gi ny og oppdatert info i begynnelsen av neste uke.

Oppdatering 04.01.22 kl. 07:45

Smittevernstiltak – semesterstart våren 2022

 • Vi begynner skoleåret med digital undervisning
 • Det skal holdes 1 meters avstand på campus
 • Kantina holder åpent mellom kl.10:00 - 14:00
 • Studenter og elever er velkommen til å bruke fellesområdene på campus, så fremt det holdes 1 meters avstand
 • Grupperom og øvingsrom kan brukes/bookes, men det må holdes 1 meters avstand
 • Treningsrom kan brukes for de som bor på campus, med 2 meters avstand
 • Resepsjonen er stengt frem til og med 14. januar

I første omgang gjelder tiltakene frem til og med fredag 14. januar.

Oppdatering 13.12.21 kl. 12:41

Covid-19 oppdatering – oppstart etter jul

Smittesituasjonen er nå veldig uoversiktlig både lokalt og nasjonalt. Det gjør at vi starter skoleåret med digital undervisning i januar.

I første omgang gjelder dette frem til og med fredag 14. januar, men det kan bli forlenget. Det vil bli gitt oppdatert informasjon i løpet av den første uka i januar.

Campus vil være åpen som vanlig fra mandag 3. januar 2022 (mer om skolens åpningstider i julen).

Oppdatering 29.11.21 kl. 15:33

Endring av eksamensform ved AHS, desember 2021

Studienemda har i dag vedtatt endringer i eksamensform for eksamen i desember. Det gjør vi på grunn av økende smitte og de nye koronatiltakene som ble innført i dag.

Vi gjeninnfører midlertidige regler for eksamen, sensur og progresjonskrav i forbindelse med koronaviruset med virkning fra 6. desember og frem til 4 februar.

Dette fører til følgende endring i eksamensavviklingen:

 • Alle innleveringer går som normalt: Seminaroppgaver, hjemmeeksamen, rapporter, digital eksamen (forsøksordning.) etc,
 • Alle skoleeksamener arrangeres som digital hjemmeeksamen
  (Unntatt fra dette er TEOL111 og TEOL221)
 • Alle emneprøver arrangeres digitalt uten oppmøte i klasserom

Eksamen med særlig avvikling:

 • Gruppeeksamen i kommunikasjon 30.11 – 01.12 arrangeres som normalt
 • Muntlig eksamen i kommunikasjon 14-16 desember arrangeres på campus (dette kan endres dersom smittesituasjon skulle tilsi det).
 • Praktisk eksamen i musikk, MUS 242 og MUS 233, arrangeres fysisk på skolen.

Det er ingen emner som får endret karakterskala - alle emner benytter sin opprinnelige karakterskala.

Konteeksamen i februar vil få samme eksamensform som ved eksamen i desember.

Digital hjemmeeksamen

 • Digital skoleeksamen erstattes av digital hjemmeeksamen
 • Oppgaven gis gjennom Inspera – alle eksamener starter kl. 09:00
 • Besvarelsen skal skrives inn rett i Inspera - uten bruk av Safe Exam Browser (ingen låsing av datamaskin, og hjelpemidler er tillatt).
 • Det gis lik tid som ved digital skoleeksamen + 30 minutter
 • Besvarelsen skal ha referanser og litteraturliste til materialer du har benyttet. De ekstra 30 minuttene gis til dette arbeidet

Oppdatering 26.11.21 kl. 15:03

Smitte på psykologi

Vi har en student på andreåret på psykologi som har testet positivt på korona og er nå i karantene.

For studenter i denne klassen gjelder følgende:

 • Dersom du ikke er beskyttet (tatt vaksine eller gjennomgått covid-19 de siste 12 mnd) anbefaler vi  at du tester deg snarest med hurtigtest og tar en ny hurtigtest etter 24 timer.
  Du kan få test på skolen eller bestille det her.
 • Begrensning av sosial omgang inntil et negativt testsvar foreligger.   
 • Egenobservasjon av symptomer i 10 dager etter eksponering.   
 • Lav terskel for ny testing ved symptomer.   
 • Dersom du er beskyttet (vaksinert eller gjennomgått covid-19) trenger du ikke teste deg med mindre du får symptomer.   
 • Ved positiv test, ta kontakt med smittesporing på nr 94 80 90 41   

Oppdatering 22.11.21 kl. 10:05

Smitte på musikk

 • Vi har hatt koronasmitte på førsteåret på musikk. To studenter har fått påvist smitte og er nå i karantene.
 • For å begrense smitte blir det digital undervisning for førsteåret på musikk denne uka.

Smittevernråd som gjelder nå

 • Vi minner om at en skal holde seg hjemme ved sykdom
 • Vi tester oss dersom en tror en kan være smittet – lav terskel for å ta test
 • Vi unngår kroppskontakt
 • Vi følger de gode råd for å begrense smitte

Oppdatering 28.09.21 kl. 11:30

Normal hverdag med økt beredskap

Etter at samfunnet nå har gått over til normal hverdag med økt beredskap avslutter vi nå de aller fleste smitteverntiltak ved Ansgar høyskole.

 • Slutt på en-meteren og avstandsbegrensninger
 • Slutt på begrensninger i klasserom
 • Vi opphever den midlertidige eksamensforskriften og går tilbake til normal eksamensform. Se oppdatering om eksamen her.

Vi oppfordrer alle til å opprettholde de gode vanene for hygiene og bruk av håndsprit.

Dersom du har symptomer på sykdom skal du nå ikke i karantene, men du skal teste deg. I en periode frem til 1. november vil vi ha tester tilgjengelig på skolen, så en kan komme hit og teste seg. Om testen er negativ så kan du gå til undervisning. Du kan også få test fra Kristiansand kommune (les mer).

Dersom du tar en hurtigtest og den er positiv skal du gå i karantene og bestille en ordinær tekst fra kommunen.

Digital undervisning

 • Dersom du har en positiv test (påvist Coronasmitte), vil vi tilby undervisning digitalt, men vil nå begrense det til disse tilfellene.
 • Vi kommer ikke til å tilby digital overføring av klasseromsundervisning utover tilfeller med positiv test/påvist smitte.

Vaksinering

 • Kommunen har fremdeles drop-inn for vaksine, og dersom du ikke har vaksinert deg oppfordrer vi deg til å gjøre dette snarest. Les om vaksinering her.

Oppdatering 09.08.21 kl. 13:22

Ved skolestart - fra og med 17. august - gjelder følgende:

 • Det skal opprettholdes 1 meters avstand på campus, både i fellesarealer og i undervisningsrom.
 • Dersom en ikke kan opprettholde minst en meters avstand skal det brukes munnbind.
 • Store klasser vil bli delt, og når en klasse deles vil undervisningen bli streamet. Følg med på Canvas for dine emner..
 • Har du symptomer skal du holde deg hjemme og testes for Korona.
  Lav terskel for å gå å teste seg. Info om testing finner du her.
 • Studenter tilbys å ta covid-19 vaksine på Kristiansand vaksinasjonssenter - les mer her.

Oppdatering 29.05.21 kl. 20:22

På bakgrunn av innstramminger i smitterverntiltak i Kristansand er høyskolen stengt fra og med i dag (bortsett fra musikkstudenter som gjennomfører eksamen og lærere som bistår).

Ansgar Bibelskole fortsetter på gult nivå.

Det er påbudt med bruk av munnbind i skolens fellesområder.

Oppdatering 20.04.21 kl. 09:51

Smitte på musikklinja på Ansgar bibelskole

Vi har nå fått bekreftet at en elev på musikklinja på Ansgar bibelskole  er smittet.

Alle nærkontakter, elever på musikklinja og en elev på krik er satt i karantene.

3 lærere på musikkavdelingen er også satt i karantene.  

Vi har i dag desinfisert alle områder som disse elevene har brukt de siste dagene, slik at vi nå ikke skal ha noe smitte på campus.

For høyskolen vil dette ikke påvirke de planlagte aktivitetene de nærmeste dagene.

Vi minner alle om de viktige reglene for smittevern: 

 • Hold avstand, kan du ikke holde en god meters avstand, bruk munnbind.
 • Begrens antall nærkontakter.
 • Praktiser god håndhygiene.
 • Har du symptomer på sykdom skal du holde deg hjemme.

Oppdatering 15.04.21 kl. 15:37

Oppdatert koronainformasjon – forsiktig gjenåpning

Regjeringen åpner opp for mer undervisningsaktivitet på campus, forutsatt at smittevernreglene holdes. Kravet om to meters avstand skrumper tilbake til én meter. Det blir derfor noe tilbud om fysisk undervisning fra 19. april.

Hvilke emner som nå åpner for fysisk undervisning vil du finne i Canvas – følg med på dine emner. Alle forelesninger som blir satt opp med fysisk oppmøte, vil også bli streamet.

Når det nå blir åpnet for mer undervisning på campus – husk å registrere deg i forelesningsrom og når du bruker kantine og grupperom (bruk QR-koding). Vi anbefaler også Smittestopp-appen. Da hjelper vi til med god smittesporing om det skulle være nødvendig.

Når du beveger deg på campus og ikke kan overholde avstand anbefaler vi bruk av munnbind.

Begrens antall nærkontakter, les Ernas innledning om åpning av samfunnet her.

Vi minner også om noen sentrale smittevernregler:

 • Alle studenter som er til stede i undervisningsrom skal registrere seg. Bruk QR-koder (der hvor det ikke er QR-Kode må registrering gjøres manuelt).
 • Hold god avstand både i undervisningsrom og fellesarealer. Når det ikke er mulig med god avstand, anbefaler vi at det brukes munnbind.
 • Bruk sprit og vask av pulter og utstyr etter bruk.
 • Begrens antall nærkontakter så mye som mulig.
 • Har du symptomer på sykdom skal du holde deg hjemme.

NB! Kantinen er stengt inntil videre grunnet smittefaren.

Oppdatering 09.04.21 kl. 10:32

Forlengelse av smitteverntiltak for Ansgar høyskole til 16. april

De strenge nasjonale smitteverntiltakene gjelder nå frem til 14. april der vi får ny informasjon fra regjeringen. Da får vi mer konkret informasjon om når Ernas åpningsplan vil begynne.

Vi har derfor i dag forlenget smitteverntiltakene som gjelder nå frem til 16. april.

I denne perioden skal all undervisning - med noen få unntak - gjennomføres digitalt.

Campus og bibliotek er åpent, men regelen om 2 meters avstand gjelder på hele campus.

Vi håper å kunne åpne opp for noe mer undervisning fra mandag 19. april.

Oppdatering 24.03.21 kl. 13:38

Oppdaterte smitteverntiltak ved Ansgar høyskole

I tråd med de nye nasjonale smitteverntiltak gjøre vi noen endringer ved høyskolen.

Fra torsdag 25. mars og frem til fredag 9. april er all undervisning ved høyskolen digital.

I kantina er det innført et skille mellom øvre og nedre del. Nedre del er reservert for bibelskolen.

Fellestoalettene er også fordelt på skoler, og høyskolens studenter skal nå benytte toaletter i andre etasje.

For påskeuka

 • Campus er stengt i påskeuka
 • Fra fredag ettermiddag til og med mandag 5. april er skolen stengt.
 • Studenter og ansatte har tilgang med brikke
 • Studenter kan bruke felles rom, grupperom og øvingsrom
 • 2-meters reglen gjeler for alle og i alle rom gjennom påsken
 • Dersom du skal være her på Ansgarskolen gjennom påska så minner vi om smittevernreglene for studenthjemmet (se studenthjemmets Facebook side).
 • Dersom du skal reise i påska så minner vi om de reiseråd som gjelder for påsken. De kan du lese her Reiser innenlands - helsenorge.no
 • Koronatest – vi anbefaler alle som har vært på reise i påska å ta en koronatest før de reiser tilbake hit til studenthjemmet.
 • Dersom du har symptomer på sykdom, ber vi deg vente med å reise til du er frisk.

Oppstart etter påske

 • I den første uka etter påske vil all undervisning ved høyskolen være digital.
 • Slik smittesituasjonen ser ut nå, håper vi å kunne åpne opp for noe mer undervisning fra mandag 12.april. Da håper vi at at alle studenter får undervisning minst en dag i uka. Oppdatering på hva vi kan åpne opp for kommer 8. april

Oppdatering 23.03.21 kl. 14:01

Oppdaterte smitteverntiltak ved Ansgar høyskole

For påskeuka

 • Dersom du skal være her på Ansgarskolen gjennom påska så minner vi om smittevernreglene for studenthjemmet (se studenthjemmets Facebook side).
 • Dersom du skal reise i påska så minner vi om de reiseråd som gjelder for påsken. De kan du lese her Reiser innenlands - helsenorge.no
 • Koronatest – vi anbefaler alle som har vært på reise i påska å ta en koronatest før de reiser tilbake hit til studenthjemmet.
 • Dersom du har symptomer på sykdom, ber vi deg vente med å reise til du er frisk.

Oppstart etter påske

 • I den første uka etter påske vil høyskolen ha de samme smitteverntiltak som vi har nå, med svært begrenset undervisning.
 • Slik smittesituasjonen ser ut nå, vil vi fra uke 15 (mandag 12.april) åpne opp for noe mer undervisning, slik at alle studenter får undervisning minst en dag i uka. Oppdatering på hva vi kan åpne opp for kommer 8. april

Oppdatering 17.03.21 kl. 09:55

Det er mye smitte i samfunnet nå, og vi må hjelpe hverandre med å begrense smitte. Derfor minner vi om at alle skal registrere seg når de bruker undervisningsrom og kantina. Samtidig oppfordrer alle til å  bruke munnbind.

Vi minner også om noen sentrale smittevernregler:

 • Alle studenter som er til stede i undervisningsrom skal registrere seg.
 • I en del rom blir det nå mulig med QR- kode. Der hvor det ikke er QR-Kode må registrering gjøres manuelt.
 • Hold god avstand både i undervisningsrom og fellesarealer. Når det ikke er mulig med god avstand, skal det brukes munnbind
 • Bruk sprit og vask av pulter og utstyr etter bruk.
 • Begrens antall nærkontakter så mye som mulig.
 • Har du symptomer på sykdom skal du holde deg hjemme.

Oppdatering 11.03.21 kl. 13:10

Oppdaterte smitteverntiltak fra mandag 15.mars

Fra mandag 15. mars vil høyskolen åpne opp for litt mer undervisning og seminarer. Hvilke emner det blir tilbud om fysisk oppmøte i kommer i Canvas – følg med på dine emner.

Alle forelesninger som blir satt opp med fysisk oppmøte, vil også bli streamet.

Vi minner om noen sentrale smittevernregler:

 • Alle studenter som er til stede i undervisningsrom skal registrere seg.
  I en del rom blir det nå mulig med QR- kode. Der hvor det ikke er QR-Kode må registrering gjøres manuelt.
 • Hold god avstand både i undervisningsrom og fellesarealer.
 • Bruk sprit og vask av pulter og utstyr etter bruk.
 • Har du symptomer på sykdom skal du holde deg hjemme.

Kantina forblir stengt for servering frem til påske.

Vi tar smittevern på alvor – hjelp oss å begrense smitte.

Oppdatering 03.03.21 kl. 13:06

Smittevernreglene fra 1. mars forlenges frem til 14. mars 

På grunn av den uavklarte smittesituasjonen forlenger vi smitteverntiltakene fra 1. mars slik at de gjelder frem til 14. mars.

I uke 9 og 10, 1. - 12. mars blir det ingen fysisk undervisning.

Det kommer ny informasjon senest torsdag 11. mars om digital/fysisk undervisning fra mandag 15. mars.

Undervisning blir i uke 9 og 10 tilbudt digitalt, men noe kan også bli utsatt. Følg med på dine emner i Canvas.

Campus (øvingsrom, grupperom, bibliotek etc.) er åpen for studenter, men vi minner om smitteverntiltakene som gjelder lokalt nå.

Kantina vil holde stengt i uke 9 og 10, men du kan bestille take away middag. Meny ligger på bibelskolen sin hjemmeside.

Dersom du bor på studenthjemmet, skal du følge retningslinjen for studenthjemmet.

Alle studenter som tester positivt eller som blir satt i karantene skal melde fra om dette.

Dette meldes til Øyvind Skjegstad ([email protected] eller på SMS til 400 21 648)

Oppdatering 03.03.21 kl. 09:02

Hele Ansgar Bibelskole er nå i selvpålagt karantene.

En elev på KRIK-linja ble i går kveld satt i karantene etter nærkontakt med en smittet person.

Som en konsekvens av dette er nå hele Ansgar Bibelskole i karantene inntil resultat av dagens test foreligger.

Oppdatering 26.02.21 kl. 13:02

Smittevernregler fra 01. mars

På grunn av den økende smittespredningen i Kristiansand er det nå innført strengere smitteverntiltak i Kristiansand.

Ved Ansgar høyskole må vi derfor skjerpe smitteverntiltakene noe:

 • I uke 9, 1. - 5. mars blir det ingen fysisk undervisning, men vi regner med å starte opp igjen med noe undervisning fra mandag 8. mars
 • Vi ber om at alle studenter som har vært ute av kommunen tester seg når de kommer tilbake til byen.
 • Alle studenter som tester positivt eller som blir satt i karantene skal melde fra om dette.
  • Dette kan meldes til Øyvind Skjegstad ([email protected] eller på SMS til 400 21 648)
  • Dersom du bor på studenthjemmet, skal du også følge retningslinjen for studenthjemmet
 • Undervisning blir i uke 9 tilbudt digitalt, men noe kan også bli utsatt, følg med på dine emner i Canvas.
 • Campus er åpne for studenter, men vi minner om smitteverntiltakene som gjelder lokalt nå.
 • Kantina vil holde stengt i uke 9.

Husk fremdeles:

 • Bruk munnbind i offentlige rom når det ikke er mulig å holde god avstand
 • Husk avstand, i kantina, på grupperom og i biblioteket
 • Husk håndvask og bruk av håndsprit

Oppdatering 19.02.21 kl. 15:32

Vi er svært opptatt av at det skal være trygt å oppholde seg på skolen.

Sjekk ut hva vi gjør for å oppnå dette i denne videoen.

Oppdatering 19.02.21 kl. 07:52

Smittesporing i kantina

Kristiansand kommune har pålagt alle serveringssteder å ha smittesporing i sine lokaler.

Det betyr at vår kantine må gjøre det samme.837a7068

Nå har vi lagt ut en QR-kode på bordene og ved kassa i kantina.

Alle må registrere seg ved besøk i kantina.

Ta kontakt til kjøkkenleder Kjell-Olav Lindeløv-Eriksen ved spørsmål ang smittesporingen eller hvordan man registrere seg.

Oppdatering 18.02.21 kl. 15:29

To psykologistudenter fra høyskolen er i isolasjon. Studentene fullfører isolasjonsperioden i løpet av kommende helg.

Studentene har ikke vært på skolen de siste ukene.

Relevante nærkontakter ble kontaktet av kommunens smittesporingsteam.

Oppdatering 16.02.21 kl. 12:04

Vi viderefører koronatilpassing fra uke 9 og fremover

I uke 8 er det studieuke og fra 1. mars viderefører vi undervisning slik det har vært nå de siste ukene.

Følg med på dine emner i Canvas.

Dette gjelder frem til påske, men med forbehold om at det kan komme endringer.

Vi minner også om noen viktige smittevernregler:

 • Hold minst 1 meters avstand, og begrens antall nærkontakter
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet. Dersom du er i karantene, skal du holde deg hjemme. Vi følger FHIs retningslinjer for karantene og isolering.
 • Har du symptomer på luftveisinfeksjon/covid-19, bør du som hovedregel testes. Du kan lese mer om symptomer her.
 • Ved positiv test, skal du melde ifra til emneansvarlig (lærer) og Øyvind Skjegstad
 • Dersom du bor på studenthjemmet skal du Sender e-post til [email protected] hvor du informerer om du er i karantene eller i isolasjon pga. smitte.

Det er også vedtatt forlengelse av midlertidige regler for eksamen – de kan du lese her.

Oppdatering 10.02.21 kl. 12:15

En høyskolestudent er i isolasjon og 6 studenter i karantene.

Lørdag 7. februar fikk en student påvist korona, og forbindelse med dette har Kristiansand kommune satt 6 studenter og en ansatt i karantene frem til 14. februar.

Det er kommunelegen som håndterer smittesporingen, og studenter som er involvert er blitt kontaktet.

Det får foreløpig ingen innvirkning på skoledriften og undervisning, men vi følger situasjonen nøye.

Vi minner alle om smittevernreglene som gjelder på skolen nå.

Oppdatering 26.01.21 kl. 15:00

Oppstart av undervisning på campus

Fra mandag 1. februar blir det noe undervisning på campus (se vedlagt liste over kurs, samt oppdatering på fagsidene i Canvas).

All undervisning blir i tillegg streamet.

Planen gjelder foreløpig i tre uker fram til studieuka (uke 8). Dersom korona situasjonen tillater planlegger vi å øke undervisningen fra 1. mars.

Vi minner om noen viktige smittevernregler:

 • Hold minst 1 meters avstand, og begrens antall nærkontakter
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet. Dersom du er i karantene, skal du holde deg hjemme. Vi følger FHIs retningslinjer for karantene og isolering.
 • Har du symptomer på luftveisinfeksjon/covid-19, bør du som hovedregel testes. Du kan lese mer om symptomer her.
 • Ved positiv test, skal du melde ifra til emneansvarlig (lærer) og Øyvind Skjegstad
 • Vi ber også alle studenter følge regjeringens reiseråd, og særlig de ekstra strenge reiseråd som nå gjelder for områder på Østlandet

Oppdatering 19.01.21 kl. 11:55

Musikkstudenter vil få tilbud om gruppeundervisning – informasjon gis gjennom Canvas

Fra mandag 01. februar blir det noe fysisk undervisning på skolens campus. Info om dette kommer i Canvas senest 27.2

Det blir tilbud om fortell-grupper for førsteårsstudenter fra begynnelsen av februar

Miljøarbeidere vil arrangere turer og noen andre aktiviteter – følg med på Facebook

Trenger du noen å prate med? Les om ulike muligheter

Les mer om regeringens nye smitteverntiltak for universiteter og høyskoler

 

Oppdatering 15.01.21 kl. 11:15

Med forbehold om endring vil all undervisning og alle planlagte arrangementer ved skolen være digitale frem til 29. januar.

Praksis gjennomføres som normalt.

Campus (bibliotek, kantine, grupperom) holdes åpen for studentene, men det er viktig at smittevernregler overholdes.

Det er mulig for musikkstudenter å booke øvingsrom til å øve alene, max 1 person per rom om gangen. Viktig å bruke antibac før og etter øving!

Oppdatering 04.01.21 kl. 15:21

All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler er pålagt å være digitale frem til 18. januar.

Praksis gjennomføres som normalt.

Campus (bibliotek, kantine, grupperom) holdes åpen for studentene, men det er viktig at smittevernregler overholdes.

Det er mulig for musikkstudenter å booke øvingsrom til å øve alene, max 1 person per rom om gangen. Viktig å bruke antibac før og etter øving!

Oppdatering 02.01.21 kl. 23:22

Campus stengt for studenter frem til 18. januar.

Ansgar høyskole har fått beskjed fra myndighetene om at undervisningscampus skal være stengt for studenter og at all undervisning på landets universiteter og høyskoler skal være digital frem til 18. januar.

Det innebærer at studenter på Ansgar høyskole ikke får være på undervisningscampus før denne datoen.

Studenter som bor på studenthjemmet har full anledning til å bo der selv om de ikke har adgang til undervisningsbygget før 18. januar.

Oppdatert informasjon legges fortløpende ut i canvas.

NB! Kunnskapsdepartementet legger til grunn at praksis gjennomføres så langt det er mulig i denne perioden.

Oppdatering 21.12.20 kl. 09:15

Hjem til jul

 • Tryggeste måte å komme deg hjem på er å kjøre egen bli, eller bli hentet av familie.
 • Kjører du sammen med andre, må det ikke være mer enn fire personer i samme bil. Ingen passasjer må ha symptomer
 • Er du i karantene kan du ikke ta offentlig transport
 • Har du symptomer skal du ikke ta offentlig transport
 • Tar du offentlig transport er det svært nøye med avstand og hygiene. Det er ikke krav om munnbind, men det bør vurderes.
 • Husk: Har du hatt nærkontakt med en som er smittet, må du være i karantene i 10 dager. Det er det ingen som ønsker seg til jul.

Når du er hjemme

 • Alle bør i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker
 • Husk god håndhygiene, at alle som ikke er i samme husstand holder én meter avstand og at de som er syke blir hjemme.

Reisen tilbake til Ansgar

Se punktet om «hjem til jul».

 • Ingen med symptomer ankommer skolen

Etter ankomst til skolen: De første 10 dagene:

 • Får du symptomer i løpet av tiden etter du er ankommet skolen må du isolere deg, samt ta koronatesten
 • Overholde reglene om antall besøkende på studenthjemmet
 • God hygiene
 • Ingen klamming og fysisk kontakt begrenses
 • Hold en meter avstand til alle
 • Det tilstrebes avstand i klasseundervisning

Generell anbefaling fra FHI:

Alle bør holde avstand på minst én meter til andre personer

Rådet om minst én meter avstand gjelder både innendørs og utendørs, men ikke for personer i samme husstand.

Mrk: Flere kommuner har innført strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

For mer oppdatert info: Se hjemmesidene til FHI.

Oppdatering 06.11.20 kl. 13:05

I lys av de siste nasjonale smittevernstiltakene er det besluttet å opprettholde campus-undervisningen på Ansgar høyskole.

Det vil fremdeles være mulig for alle studenter å følge all undervisning digitalt.

Studenter bes følge de nasjonale rådene, hvor alle er anbefalt å være mest mulig hjemme og begrense sosial kontakt med andre (les mer).

Oppdatering 28.10.20 kl. 12:00

Nye smitteverntiltak nasjonalt og på Ansgar høyskole.

 • Vi må følge opp de nye smitteverntiltakene også her hos oss.
 • Begrens antall nærkontakter, og ikke etabler nye grupper/kontakter nå. 
 • Hold minst en meters avstand når dere er sammen - både hjemme, på studenthjemmet og på campus.
 • Privat kan maks 5 personer samles.
 • På studenthjemmet er det egner regler for fellesrom.
 • Husk på avstand også i kantina.
 • Fortsett å være nøye med håndvask og spriting/vasking.

Statsministeren sier at dersom vi er gode på dette nå, kan vi unngå strengere tiltak - så fortsett det gode arbeidet.

På studenthjemmet gjelder samme regler som i hjemmene, dvs:

 • Studenthjemmet er nå kun for beboere – ingen besøk er tillatt
 • Regler for kjøkken /fellesrom på studenthjemmet
 • 8’er maks 8 personer  
 • 4’er og 3’er  maks 6 personer
 • Filmrommet kan nå bare brukes ved arrangementer i regi av miljøarbeidere

Skolebygningene blir nå åpen frem til midnatt

Oppdatering 14.08.20 kl. 11:02

Smitteverntiltak ved AHS høsten 2020

Generelt:

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
  • Host i armkroken. Vask hender ofte, eller bruk antibac dersom vann og såpe ikke er tilgjengelig.
 • Hold avstand til alle andre enn kjæreste/familie.
  • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming.
  • Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte.)             
 • Bruk kollektivtrafikk så lite som mulig, gå eller sykle om du kan.
 • Unngå direkte berøring av flater som kortlesere og dørhåndtak (bruk gjerne papir/jakkeerme/albu når du åpner dører).
 • Del ikke utstyr, som penner og PC, med andre – og rengjør eget utstyr ofte. For musikkstudenter gjelder fortrinnsvis å bruke egne instrumenter/mikrofoner/trommestikker etc.
 • Ta ansvar for å tørke overflater der du har vært med antibac.
 • Det er viktig å sprite hendene både før og etter måltid i kantina.
 • Det er satt fram såpevann i dusjekanner på bord i kantina og informasjon om at vi ønsker at hver enkelt vasker plassen sin etter måltidet med såpevann på et håndtørkepapir som ligger på bordene.
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet. Dersom du er i karantene skal du holde deg hjemme. Vi følger FHIs retninglinjer for karantene og isolering.
 • Har du symptomer på luftveisinfeksjon/covid-19, bør du som hovedregel  testes. Du kan lese mer om symptomer her.
 • Ved positiv test, skal du melde ifra til emneansvarlig (lærer) og Øyvind Skjegstad.

Implikasjoner for gjennomføring av undervisning:

 • Bruk kun anviste/umerkede plasser i undervisningsrom. Hold alltid én meter avstand.
 • Vi legger opp til at undervisningen kan følges både ved oppmøte i klasserom og digitalt via utvalgte digitale plattformer (Zoom / Panopto).
 • Obligatorisk undervisning gjennomføres så langt som mulig som normalt. Oppmøte registreres som før, enten ved fysisk oppmøte eller via digital plattform.
  • Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, bør undervisningen gjennomføres digitalt fra hjemmekontor.
  • Er undervisningen ikke mulig å gjennomføre via digital plattform, kan det bli aktuelt å se bort fra dette kravet (Tidligere vedtak i SN med hjemmel i endring i Studietilsynsforskriften av 19032020 fra NOKUT.)
  • Dersom studenten har fravær pga. symptomer på luftveisinfeksjon, gjelder samme vedtak – i enkelte tilfeller vil da kravet om oppnådd læringsutbytte i emnet bortfalle.
  • Dersom studenten har fravær av andre grunner, gjelder ikke dette vedtaket.
  • Dette avklares i samråd med Studiesjef og studiekoordinator.
 • Undervisningen kan denne høsten/året bli avlyst på betydelig kortere varsel enn under normale omstendigheter, f.eks. i tilfeller hvor lærer utvikler symptomer eller blir syk. Melding om dette gis til studentene via Canvas.

Implikasjoner for lærere generelt:

 • Som lærere har vi ansvar for at alle studentene blir «spritet» på veg inn i klasserommet.
 • Som lærere har vi ansvar for at pultene, stolene og andre kontaktflater (PC, mus, tastatur, dørklinke, etc.) blir spritet ned etter endt undervisning.
 • Som lærere har vi ansvar for at det ikke er flere personer i undervisningslokalet enn det som er angitt på døren til rommet, og at det er en meter mellom studentene.
  • Auditoriene har oppmerkede plasser som korresponderer med tillat antall i rommet, mens de øvrige rommene er regulert med antall stoler.
 • Ved for mange elever i forhold til tillat antall i klasserommet, deles klassen i to og følger undervisningen 50/50 i henholdsvis klasserom/digitalt rom.
  • Klassen vil i disse tilfellene bytte på å delta i klasseromsundervisningen etter partall/oddetallsuker-variabelen.
  • Studiekoordinator er ansvarlig for å få delt klassen i to.
 • Som ansatt er du oppfordret til å benytte deg av hjemmekontor og å unngå reise med kollektivtrafikk i rushtiden. 
 • Som lærere har vi hjemmekontor ved symptomer på luftveisinfeksjon.
 • Vi følger FHIs retningslinjer for karantene og isolering.

Oppdatering 11.08.20 kl. 11:42

Oppstart nytt skoleår

Hele høstsemesteret vil det være omfattende smitteverntiltak ved skolen:

 • Holde avstand, en-meters regelen gjelder for hele campus og alle aktiviteter
 • Være nøye med håndvask og bruk av håndsprit
 • Brukte pulter og utstyr skal rengjøres etter hver samling
 • Det blir en del digital undervisning, fordi vi må begrense antall studenter på campus og i undervisningsrom
 • Dersom du har symptomer på Covid 19/ korona skal du ikke komme på skolen

Les mer om symptoner her

Les også den direktesendte åpningsseremonien fra Universitetet i Agder hvor smittevernoverlege Dagfinn Haarr ble dagens mann med sin morsomme, medisinske forklaring på hvordan smitte kan unngås. 

Oppdatering 18.05.20 kl. 15:22

Lånekassen informerer

Studenter som har hatt nedgang i inntekten på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020, kan ha rett til et tilleggslån. Tilleggslånet er bare et tilbud for studenter som har hatt rett til å få lån eller stipend etter 1. mars 2020.

De som søker lån og stipend etter forskriftens del 3 kan få et tilleggslån på 26 000 kroner.

Både fulltids- og deltidsstudenter kan søke om tilleggslånet.

Studenter som kan dokumentere at de har mistet inntekt på grunn av koronasituasjonen kan på et senere tidspunkt få 8 000 kroner av tilleggslånet som stipend.

Søknadsfristen for å søke om tilleggslånet er 15. juni 2020.

Her finner du mer informasjon om tilleggslån korona

Se også den direktesendte åpningsseremonien fra Universitetet i Agder hvor smittevernoverlege Dagfinn Haarr ble dagens mann med sin morsomme, medisinske forklaring på hvordan smitte kan unngås.

Oppdatering 14.04.20 kl. 19:33

Det er nå bestemt at det ikke gis undervisning på campus for Ansgar høyskole resten av semesteret. Undervisning gis fortsatt digitalt og alle eksamener gjennomføres digitalt utenfor campus.

Når det gjelder Ansgar bibelskole gis det heller ikke undervisning på campus foreløpig, men undervisningen gis digitalt. Tidligst kan ABS åpne for undervisning 18. mai, men vi vet ennå ikke når eller om campus kan åpnes for igjen dette semesteret.

For begge skolene følger vi de påleggene som myndighetene pålegger oss.

Beboere på studenthjemmet disponerer sine hybler så lenge utleieperioden varer (til 7. juni), men beboerne er pålagt å følge smittevernreglene fra FHI, noe som innebærer blant annet 2 meters avstand fra andre mennesker, og at det maks må oppholde seg 5 personer i samme rom.

Oppdatering 08.04.20 kl. 12:00

lanekassen-melding

Oppdatering 02.04.20 kl. 12:00

Høyskolens studienemnd har vedtatt alternative eksamensformer for eksamen i mai, og sannsynligvis utsatt eksamen i august. Les mer

Oppdatering 24.03.20 kl. 16:15

Statsminister Erna Solberg har akkurat informert om at tiltakene mot Korona-viruset fortsetter til etter påske. Vi må derfor fortsatt holde Ansgarskolens lokaler stengt til over påske.

Vi vil fortsatt gjøre vårt beste for å tilby undervisning til elever og studenter off campus. Vi håper å kunne se dere etter påske, men forholder oss selvsagt hele tiden til myndighetenes anbefalinger.

Oppdatering 19.03.20 kl. 21:14

Hei alle sammen:)! Kan hende noen av dere studenter hadde syntes det var fint å ha noen å prate med i denne annerledes-tida! Studentpastor Anne-May er på jobb (fra hjemmet) selv om hun er i karantene og du kan gjerne booke en samtale med henne enten på tlf, FaceTime eller Skype:). Klikk deg inn på linken under, og finn en tid som passer for deg!! 

Alt godt til dere alle, og ta godt vare på hverandre!! 

https://www.supersaas.com/schedule/Studentpastor/Samtale_med_studentpastor

Mvh Anne-May

Oppdatering 13.03.20 kl. 11:16

Skolebygningen blir stengt fra i dag kl 16

Etter pålegg fra helsemyndighetene blir skolebygningen bli stengt for studenter fra i dag kl 16.  Etter dette blir det ikke anledning for studenter til å benytte skolens lokaler. Stegning vil vare frem til 26.3. Trenger du noe på fra skolen (f.eks bøker eller egne instrumenter)  må du hente det ut i løpet av dagen.  Ordning for å hente ut post vil bli etablert over helgen.

Oppdatering 12.03.20 kl. 16:00

Styret ved AHS har besluttet at all undervisning på campus går ut fra og med 13/3 og inntil videre. Styret vil oppfordre alle studenter som bor på studenthjemmet og som har mulighet til det, om å reise til sine hjemsteder så snart det lar seg gjøre slik at ingen blir ufrivillig sittende i karantene på studenthjemmet.

Studenter vil få løpende oppdatering ved endringer. Campus holdes åpen inntil videre.

Oppdatering 11.03.20 kl. 12:45

Ha god håndhygiene. Vask hendene ofte. Bruk antibac. Unngå fysisk kontakt med andre, for eksempel: unngå håndhilsing og klemming. Host eller nys i albuen. Dersom du har vært i områder med sykdomsutbrudd eller har hatt kontakt med noen som har vært disse stedene, skal du ta kontakt med lege før du kommer på skolen. Dersom du har symptomer og er usikker på årsak, hold deg hjemme.

På Ansgarskolen prioriterer vi ekstra vask av dørhåndtak, toaletter og andre typiske smitteflater. Vask hendene og bruk antibac når du kommer på skolen.

For øvrig viser vi til generelle råd fra Folkehelseinsituttet og Kristiansand kommunes Corona-telefon.

Dersom studenter må være borte fra undervisning eller praksis på grunn av smitte, mistanke om smitte eller karantene, gjøres det unntak fra vanlige fraværsregler.

Les mer på disse nettsidene:

Kontaktperson