Gå til innhold
Trenger du noen å prate med?

Sliter du med små eller store utfordringer som hindrer deg i din studieprogresjon? Du har flere muligheter.

 

Skolens studentpastor

Anne-May Abrahamsen er Ansgarskolens studentpastor. Anne-May bruker mye av sin arbeidstid til samtale med studenter på høyskolen. Ønsker du en samtale er det bare å ta kontakt for "timebestilling".

Kontaktinfo til Anne-May finner du her. Ønsker du å booke en time til samtale kan du bestille det her eller scan QR-koden på denne siden.

SiA helse

Som AHS-student er du medlem av SiA (Studentsamskipnaden i Agder).

SiA helse for studenter er et supplement til den offentlige helsetjeneste. SiA ønsker å bidra til at utgifter til helsetjeneste holdes på et lavt nivå for den enkelte student og på den måten støtte opp under en normal studieprogresjon.

SiAs helse- og sosialtjeneste gir tilbud innen 2 områder: helsekasse og psykolog/psykososial helsetjeneste.

Les mer om tilbudene her - eller gå direkte til timebestilling.

Rask psykisk helsehjelp

Kristiansand kommune tilbyr rask psykisk helsehjelp til personer over 16 år med symptomer på angst og depresjon av lett til moderat grad, samt søvnvansker.

Les mer om tilbudet her.

1anne-may

Studentpastor Anne-May Abrahamsen

kode

Kontakt