Gå til innhold
Covid-19 undervisningsopplegg

Fra mandag 1. februar 2021 tilbys det undervisning på campus i disse kurs:

Teologi/IFO

 
KRL100 KRLE114 Dogmatikk + KRLE115 Religion og livssyn, tirsdager
BAPRA 2. år  EXP105 Vitenskap, fag og forskningshistorie + Teol203 Det nye testamentet, torsdager
BATEOL 2. år EXP105 Vitenskap, fag og forskningshistorie (tors) + Teol115 Tekstarbeid i NT (fre)
BAPRA 3. år  PRA202 Kristen forkynnelse + PRA204 Sjelesorg, onsdager
BATEOL 3. år Teol 222: Hebraisk Fordypning man/tors
BATEOL 3. år PRA 202 Kristen forkynnelse (ons) + TEOL203 Det nye testamentet (tor), ons/tors
IFO 100 IFO121 Kultur, identitet og mangfold + IFO115 Religion, konflikt og utvikling, tirsdager
BAIKS Fordypn IKS215 Feltarbeid og bacheloroppg (tirs) + EXP105 Vitenskap, fag og forskingshist (tors)  

Musikk

 
Obligatoriske seminarer i:  
MUS132: 
Konsertproduksjon og hovedinstrument
MUS133: 
Samspill og bruksinstrument
MUS134:
Musikkteori og hørelære
MUS220: 
Bransjekunnskap
MUS211: 
Interpretasjon, hovedinstrument og musikkteori/hørelære
MUS221: 
Interpretasjon, bruksinstrument og hovedinstrument
MUS213: 
Arrangering og låtskriving, studio
MUS223: 
Musikk og helsefag I (metodikk)
MUS218/226 Praksis 
(der det lar seg gjennomføre)
BAMUH
PSY111: Fysisk oppmøte tirsdager (mandagstimene fortsetter digitalt)

Psykologi

 
PSY 1. år PSY133 Kognitiv nevrorvitenskap  (tirsdag)
PSY134 personlihgets- og ab psykologi  (torsdag)
- halve gruppa hver gang, veksling mellom partalls-/oddetallsuker (samme inndeling som i høst, kommer i psy-canvas)
PSY 2. år PSY235 Helsepsykologi og folkehelse (onsdag)
PSY234 Kultur, identitet og mangfold (tirsdag)
PSY213 (skriveseminarene som er felles med PSY234)
PSY 3. år PSY222 forskningsmetode  (t.o.m. uke 7), PSY230 (fra uke 9), begge deler torsdag

Kontaktperson