Gå til innhold
Covid-19 smittevernstiltak

Foto: FHI.no - CDC, Alissa Eckert

Smitteverntiltak ved AHS høsten 2020 og våren 2021

 

Se "Nyheter" for seneste oppdateringer

Generelt:

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
  • Host i armkroken. Vask hender ofte, eller bruk antibac dersom vann og såpe ikke er tilgjengelig.
 • Hold avstand til alle andre enn kjæreste/familie.
  • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming.
  • Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte.)             
 • Bruk kollektivtrafikk så lite som mulig, gå eller sykle om du kan.
 • Unngå direkte berøring av flater som kortlesere og dørhåndtak (bruk gjerne papir/jakkeerme/albu når du åpner dører).
 • Del ikke utstyr, som penner og PC, med andre – og rengjør eget utstyr ofte. For musikkstudenter gjelder fortrinnsvis å bruke egne instrumenter/mikrofoner/trommestikker etc.
 • Ta ansvar for å tørke overflater der du har vært med antibac.
 • Det er viktig å sprite hendene både før og etter måltid i kantina.
 • Det er satt fram såpevann i dusjekanner på bord i kantina og informasjon om at vi ønsker at hver enkelt vasker plassen sin etter måltidet med såpevann på et håndtørkepapir som ligger på bordene.
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet. Dersom du er i karantene skal du holde deg hjemme. Vi følger FHIs retninglinjer for karantene og isolering.
 • Har du symptomer på luftveisinfeksjon/covid-19, bør du som hovedregel  testes. Du kan lese mer om symptomer her.
 • Ved positiv test, skal du melde ifra til emneansvarlig (lærer) og Øyvind Skjegstad.

Implikasjoner for gjennomføring av undervisning:

 • Bruk kun anviste/umerkede plasser i undervisningsrom. Hold alltid én meter avstand.
 • Vi legger opp til at undervisningen kan følges både ved oppmøte i klasserom og digitalt via utvalgte digitale plattformer (Zoom / Panopto).
 • Obligatorisk undervisning gjennomføres så langt som mulig som normalt. Oppmøte registreres som før, enten ved fysisk oppmøte eller via digital plattform.
  • Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, bør undervisningen gjennomføres digitalt fra hjemmekontor.
  • Er undervisningen ikke mulig å gjennomføre via digital plattform, kan det bli aktuelt å se bort fra dette kravet (Tidligere vedtak i SN med hjemmel i endring i Studietilsynsforskriften av 19032020 fra NOKUT.)
  • Dersom studenten har fravær pga. symptomer på luftveisinfeksjon, gjelder samme vedtak – i enkelte tilfeller vil da kravet om oppnådd læringsutbytte i emnet bortfalle.
  • Dersom studenten har fravær av andre grunner, gjelder ikke dette vedtaket.
  • Dette avklares i samråd med Studiesjef og studiekoordinator.
 • Undervisningen kan denne høsten/året bli avlyst på betydelig kortere varsel enn under normale omstendigheter, f.eks. i tilfeller hvor lærer utvikler symptomer eller blir syk. Melding om dette gis til studentene via Canvas.

Kontaktperson