Gå til innhold
Oppmelding og trekk

Oppmelding til eksamen

 • Påmelding til undervisning og oppmelding til vurdering (eksamen) skal gjøres i StudentWeb - i utdanningsplanen.
 • Det er ditt ansvar å være oppmeldt til eksamen. Oppmelding skjer normalt ved å bekrefte din utdanningsplan.
 • Sjekk gjerne dine eksamensoppmeldinger i StudentWeb under studier/utdanningsplan.
 • Ta eksamen på nytt/ utsatt eksamen
 • Dersom du skal ta en eksamen på nytt under konte-eksamen melder du deg opp til dette gjennom StudentWeb.
 • Alle oppmeldinger til konte-eksamen utløser konte-avgift (se under studieavgifter).
 • Dersom du har dokumentert gyldig fravær på en eksamen (legeerklæring e. l.) har du rett på utsatt eksamen.
 • Oppmelding foregår gjennom StudentWeb.

Oppmeldingsfrist

 • Oppmeldingsfristen til ordinær vurdering er den samme som fristen for godkjenning av din utdanningsplan.
 • Oppmeldingsfrist for utsatt og konte-eksamen har egne frister - les mer.

Avmeldingsfrist

 • Avmeldingsfristen er 7 dager før eksamensdagen.

Generelt om oppmeldingsfrister

 • Ved skoleeksamen regnes oppmeldings- og trekkfrist fra eksamensdato
 • Dersom det er obligatoriske oppgaver knyttet til skoleeksamen må disse være fullført slik at de kan registreres innen trekkfristen (Eks.: IFO/PSY 118)
 • Obligatoriske oppgaver må være godkjent før det blir anledning til å avlegge eksamen
 • Ved emne/ seminaroppgave og bachelor- og masteroppgaver regnes oppmeldings- og trekkfrist fra innleveringsdato
 • Emne/ seminaroppgave skal fortrinnsvis ha innlevering på torsdag i eksamensperioden. Emneprøver og andre obligatoriske oppgaver må være gjennomført og godkjent senest 2 dager før innlevering – altså tirsdag. Det betyr at slike oppgaver må gjennomføres senest mandag i eksamensuken
 • Alle som er oppmeldt til vurdering i emnet får anledning til levere inn oppgave, men bare de som består obligatoriske oppgaver får den sensurert
 • Ved hjemmeeksamen regnes oppmeldings- og trekkfrist for hjemmeeksamens oppstartdato
 • Obligatoriske oppgaver må vøre fullført og registrert innen trekkfristen  
 • Obligatoriske oppgaver må være godkjent før det blir anledning til å begynne eksamen

Eksamen utenom utdanningsplan

 • Dersom du skal ta eksamen som ikke er med i din utdanningsplan, eller ikke har utdanningsplan for inneværende semester må du meldes opp manuelt. Kontakt studieadministrasjonen på [email protected].

Oppmelding etter gammel ordning

 • Dersom du skal gå opp til eksamen etter gammel ordning, må du melde deg opp ved å ta direkte kontakt med studieadministrasjonen på [email protected].

Oppmelding for innpasset studium

 • Dersom du skal gå opp til eksamen for ett eller flere emner, som er blitt innpasset, må du melde deg opp ved å ta direkte kontakt med studieadministrasjonen på [email protected].

Noe du lurer på?

 • Dersom du har spørsmål vedrørende oppmelding til eksamen, StudentWeb eller noe annet kan du ta kontakt med administrasjonsrådgiver Terje Watne.

Kontaktperson