Gå til innhold
Konte-, ny og utsatt eksamen

Konte-, ny og utsatt eksamen

Det avholdes vurdering/eksamen av de emner det undervises i ved slutten av hvert semester.

Utsatt og konte-eksamen for høstsemesteret arrangeres i overgangen januar/ februar.

Utsatt og konte-eksamen for vårsemesteret arrangeres i slutten av august.

Alle utsatte og konte-eksamener arrangeres på ettermiddagstid.

Oppmelding til utsatt- og konteeksamen gjøres via Studentweb. Oppmeldingsfrister vil bli kunngjort i kalenderen (se nederst i skjermbildet).

Kalender

18. mai

til tirsdag 31. mai
Eksamensavvikling

30. mai

15.00 til 17.00
BA-middag for psykologi (kantina)

31. mai

til fredag 3. jun
Praktiske eksamener musikk

17. juni

til søndag 19. jun
Reunionhelg på skolen

22. juni

Timeplaner for høsten 2022 publiseres

StudentWeb åpner for høstsemesteret

16. august

Semesterstart 2022

19. august

Oppmeldingsfrist konte- og utsatt eksamen

31. august

til fredag 2. sep
Konte- og utsatt eksamen

09. september

Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen, og bekreftelse av utdanningsplan for høstsemesteret

Kontaktperson