Gå til innhold
Konte-, ny og utsatt eksamen

Konte-, ny og utsatt eksamen

Det avholdes vurdering/eksamen av de emner det undervises i ved slutten av hvert semester.

Utsatt og konte-eksamen for høstsemesteret arrangeres i overgangen januar/ februar.

Utsatt og konte-eksamen for vårsemesteret arrangeres i slutten av august.

Alle utsatte og konte-eksamener arrangeres på ettermiddagstid.

Oppmelding til utsatt- og konteeksamen gjøres via Studentweb. Oppmeldingsfrister vil bli kunngjort på nettsiden og i Canvas.

Våren 2021

Fra 2. - 4. februar tilbys det utsatt- og konteeksamen. Alle skoleeksamener (tatt hjemme) begynner kl. 14:00.

Kode
Emne
Dato
Vurderingsform
Plattform
EXP113
Examen Facultatum og forskningsmetoder for psykologi 
02.feb
Skriftlig eksamen
Inspera
IFO111
Fattigdom og utvikling
03.feb
Skriftlig eksamen
Inspera
IFO114
Sosialantropologi og metode
04.feb
Seminaroppgave
Inspera
IKS213
Flyktninger, fred og forsoning
04.feb
Seminaroppgave
Inspera
KRLE1112
Bibelen
04.feb
Seminaroppgave
Inspera
KRLE1122
Fag og formidling
02.feb
Skriftlig eksamen
Inspera
KRLE113
Kristendommens historie
03.feb
Skriftlig eksamen
Inspera
MAL511 Menighetsutvikling og misjonal kirke 04.feb Seminaroppgave Inspera
MAL528
Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie
04.feb
Seminaroppgave
Inspera
MUS212
Musikkteknologi I
04.feb
Seminaroppgave
Inspera
MUS214
Prosjektbeskrivelse 
04.feb
Prosjektbeskrivelse
Inspera
MUS214
Musikkpedagogikk
03.feb
Skriftlig eksamen
Inspera
MUS224 Tekst og forskningsmetode  04.feb Prosjektbeskrivelse Inspera
PSY118
Migrasjon og minoritetspsykologi
03.feb
Skriftlig eksamen
Inspera
PSY131
Innføring i psykologiens perspektiver
04.feb
Seminaroppgave
Inspera
PSY132
Sosial- og utviklingspsykologi
03.feb
Skriftlig eksamen
Inspera
PSY211
Religionspsykologi
03.feb
Skriftlig eksamen
Inspera
PSY213
Organisasjonspsykologi
04.feb
Seminaroppgave
Inspera
PSY213
Organisasjonspsykologi
03.feb
Skriftlig eksamen
Inspera
PSY215
Traumer, tilknytning og psykopatologi
04.feb
Hjemmeeksamen
Inspera
PSY232
Samfunnspsykologi og systemforståelse
04.feb
Seminaroppgave
Inspera
PSY233
Psykologisk arbeid med barn og ungdom
03.feb
Skriftlig eksamen
Inspera
TEOL111
Innføring i nytestamentlig gresk
03.feb
Skriftlig eksamen
Inspera

Kontaktperson