Gå til innhold
Konte-, ny og utsatt eksamen

Det avholdes vurdering/eksamen av de emner det undervises i ved slutten av hvert semester.

Utsatt og konte-eksamen for høstsemesteret arrangeres i februar.

Utsatt og konte-eksamen for vårsemesteret arrangeres i slutten av august.

Alle utsatte og konte-eksamener (skoleeksamener) arrangeres på ettermiddagstid.

Oppmelding til utsatt- og konteeksamen gjøres via Studentweb. Oppmeldingsfrister vil bli kunngjort i kalenderen (se nederst i skjermbildet).

Egne retningslinjer gjelder dersom man ønsker og forbedre et resultat på master-, bachelor- og emne/seminaroppgave og praktiske vurderinger (les mer).

Våren 2024

Listen nedenfor viser emner der det tilbys konteeksamen våren 2024 (i perioden 7.-9. februar). Alle skoleeksamener begynner kl. 14:00 - med oppmøte i eksamenslokalet senest kl. 13:30. Romplassering kunngjøres i StudentWeb noen dager før eksamensdagen.

Emnekode Emnenavn Vurd.form Dato Plattform
EXP101-NETT Examen Philosophicum SO 09.02.2024 kl. 12:00 Inspera 
EXP113 Examen facultatum og psykologiens forskningsmetoder S 07.02.2024 4t Inspera 
EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving S 07.02.2024 4t Inspera 
EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving OM 09.02.2024 kl. 12:00 Inspera 
EXP116 Examen facultatum med teologisk metode S 07.02.2024 4t Inspera 
IFO111 Fattigdom og utvikling S 07.02.2024 4t Inspera 
IFO114 Sosialantropologi og metode SO 09.02.2024 kl. 12:00 Inspera 
MAL511 Menighetsutvikling og misjonal kirke SO 09.02.2024 kl. 12:00 Inspera 
MAL516 Forskningsmetode SO1 09.02.2024 kl. 12:00 Inspera 
MUS234 Musikkproduksjon II SO 09.02.2024 kl. 12:00 Inspera 
MUS242 Samspill og ledelse PM 08.02.2024 Admin av faglærer
MUS342 Bransjekunnskap og entreprenørskap II S 07.02.2024 4t Inspera 
MUS343 Musikkproduksjon IV HJ 31.01-09.02.kl. 12:00 Inspera 
PSY131 Innføring i psykologiens perspektiver SO 09.02.2024 kl. 12:00 Inspera 
PSY132 Sosial- og utviklingspsykologi S 08.02.2024 4t Inspera 
PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse S 08.02.2024 4t Inspera 
PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse SO 09.02.2024 kl. 12:00 Inspera 
PSY233 Psykologisk arbeid med barn og ungdom S 07.02.2024 5t Inspera 
PSY301 Traumer og tilknytning HJ 31.01-09.02 kl. 12:00 Inspera 
PSY302 Miljøterapeutisk praksis RA 09.02.2024 kl. 12:00 Inspera 
PSY303 Fordypning i forskningsmetoder MA1 09.02.2024 kl. 12:00 Inspera 
PSY303 Fordypning i forskningsmetoder MA2 09.02.2024 kl. 12:00 Inspera 
PSY304 Anvendt metode PB 31.01.2024 kl. 12:00 Inspera 
PSY312 Forskningspraksis  FR 09.02.2024 kl. 12:00 Inspera 
TEOL131-NETT Innføring i Bibelen   SO 09.02.2024. Kl. 12:00 Inspera 
TEOL132 Kristendommens historie KHJ 08.02. kl. 14-19:00 Inspera 
TEOL134-NETT Kirke i dag - nettstudium SI1 09.02.2024 Kl. 12:00 Inspera 
TEOL134-NETT Kirke i dag - nettstudium SI2 09.02.2024 Kl. 12:00 Inspera 
TEOL231 Bibelteologi og hermeneutikk  SO 09.02.2024 kl. 12:00 Inspera 
PSY231 Kommunikasjon M Kommer senere Faglærer

Kalender

13. august

Oppstartsdag AHS

16. august

Oppmeldingsfrist konte- og utsatt eksamen

28. august

til fredag 30. aug
Konte- og utsatt eksamen

01. september

Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen, og bekreftelse av utdanningsplan for høstsemesteret

Frist for betaling av semesteravgift

30. september

til fredag 4. okt
Studieuke

11. oktober

Frist for å søke tilrettelegging ved eksamen 

29. november

Siste undervisningsdag før jul

01. desember

 Lokal søknadsweb åpnes, studier med oppstart vår 2025 kan søkes

04. desember

til fredag 20. des
Eksamensavvikling 

10. desember

StudentWeb åpner for vårsemesteret 

Timeplaner for vårsemesteret 2025 publiseres

12. desember

Søknadsfrist for studier med oppstart i januar 2025

06. januar

Første undervisningsdag vårsemesteret

20. januar

Oppmeldingsfrist konte- og utsatt eksamen

01. februar

Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen, og bekreftelse av utdanningsplan for våren

Frist for betaling av semesteravgift

05. februar

til fredag 7. feb
Konte- og utsatt eksamen

17. februar

til fredag 21. feb
Studieuke uten undervisning

01. mars

Søknadsfrist for tidlig opptak og realkompetanse i SO

15. mars

Frist for å søke tilrettelegging ved eksamen

14. april

til mandag 21. apr
Påskeferie

15. april

Søknadsfrist for lokalt opptak

Søknadsfrist SO

09. mai

Siste undervisningsdag før eksamen

Skoleavslutning

12. mai

til fredag 23. mai
Eksamensperiode AHS

03. juni

til torsdag 5. jun
Praktiske eksamener musikk

20. juni

StudentWeb åpner for høstsemesteret 2025

Timeplaner for høsten 2025

Kontaktperson