Gå til innhold
Konte-, ny og utsatt eksamen

Konte-, ny og utsatt eksamen

Det avholdes vurdering/eksamen av de emner det undervises i ved slutten av hvert semester.

Utsatt og konte-eksamen for høstsemesteret arrangeres i overgangen januar/ februar.

Utsatt og konte-eksamen for vårsemesteret arrangeres i slutten av august.

Alle utsatte og konte-eksamener arrangeres på ettermiddagstid.

Oppmelding til utsatt- og konteeksamen gjøres via Studentweb. Oppmeldingsfrister vil bli kunngjort i kalenderen (se nederst i skjermbildet).

 

Kalender

03. oktober

til fredag 7. okt
Studieuke

10. oktober

13.30 Avduking av Ingulf Diesens byste

13. oktober

Fagdag og kveldssamling på Ansgar høyskole

15. oktober

Frist for å søke tilrettelegging ved eksamen 

01. desember

Lokal søknadsweb åpnes - studier med oppstart våren 2022 kan søkes

02. desember

Siste undervisningsdag før jul 

06. desember

til tirsdag 20. des
Eksamensavvikling 

08. desember

Timeplaner for vårsemesteret 2022 publiseres

StudentWeb åpner for vårsemesteret 

20. desember

Søknadsfrist for studier med oppstart i januar 2022

04. januar

Første skoledag etter juleferien

12. januar

Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen, og bekreftelse av utdanningsplan for våren

Oppmeldingsfrist konte- og utsatt eksamen

01. februar

til fredag 3. feb
Konte- og utsatt eksamen

20. februar

til fredag 24. feb
Studieuke

15. mars

Frist for å søke tilrettelegging ved eksamen

03. april

til fredag 7. apr
Påskeferie

11. april

Første skoledag etter påske

15. april

Søknadsfrist for lokalt opptak

Søknadsfrist SO

11. mai

Siste undervisningsdag AHS

Skoleavslutning AHS

15. mai

til torsdag 25. mai
Eksamenperiode AHS (18 mai Kr. Himmelfart)

30. mai

til fredag 2. jun
Praktiske eksamer musikk

23. juni

StudentWeb åpner for høstsemesteret

Timeplaner for høsten 2023

Kontaktperson