Gå til innhold
Konte-, ny og utsatt eksamen

Konte-, ny og utsatt eksamen

Det avholdes vurdering/eksamen av de emner det undervises i ved slutten av hvert semester.

Utsatt og konte-eksamen for høstsemesteret arrangeres i overgangen januar/ februar.

Utsatt og konte-eksamen for vårsemesteret arrangeres i slutten av august.

Alle utsatte og konte-eksamener arrangeres på ettermiddagstid.

Oppmelding til utsatt- og konteeksamen gjøres via Studentweb. Oppmeldingsfrister vil bli kunngjort i kalenderen (se nederst i skjermbildet).

Høsten 2021

Fra 31.08 til 03.09 tilbys det utsatt- og konteeksamen. Alle digitale hjemmeeksamener begynner kl. 14:00.

Kode  Emne Dato  Vurderingsform  Plattform 
EXP101 Examen philosophicum Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
EXP101 Examen philosophicum 3. september kl. 12:00 Seminaroppgave Inspera 
EXP105 Examen Facultatum (allmenn variant) 3. september kl. 12:00 Hjemmeeksamen Inspera 
IFO113 Misjonsvitenskap Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
IFO115 Religion og utvikling Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
IFO116 Kultur og religionsmøte Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
IFO116 Kultur og religionsmøte 3. september kl. 12:00 Seminaroppgave Inspera 
IFO117 Studieopphold i Sør 3. september kl. 12:00 Seminaroppgave Inspera 
IFO121 Migrasjon, identitet og mangfold  Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
IKS215 Feltarbeid og bacheloroppgave 3. september kl. 12:00 En godkjent oppgave Inspera 
KRLE114 Kristen tro Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
KRLE114 Kristen tro 3. september kl. 12:00 Seminaroppgave Inspera 
KRLE115 Andre religioner Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
KRLE116 Livssyn og religionsmøte Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
KRLE116 Livssyn og religionsmøte 3. september kl. 12:00 Seminaroppgave Inspera 
MAK552 Mastergradsavhandling i Praktisk teologi 3. september kl. 12:00 En godkjent oppgave Inspera 
MAL512 Ledelse, lederutvikling og etikk  3. september kl. 12:00 Hjemmeeksamen Inspera 
MAL513 Den hellige ånd, spiritualitet og menighetsutvikling 3. september kl. 12:00t Seminaroppgave Inspera 
MAL551 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling 3. september kl. 12:00 En godkjent oppgave Inspera 
MAL552 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling 3. september kl. 12:00 En godkjent oppgave Inspera 
MUS131-ABS Musikkproduksjon I 3. september kl. 12:00 Seminaroppgave Inspera 
MUS213 Musikkteknologi II Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
MUS217 Bacheloroppgave i musikkteknologi 3. september kl. 12:00 Lydfiler Inspera 
MUS217 Bacheloroppgave i musikkteknologi 3. september kl. 12:00 Skriftlig rapport Inspera 
MUS220 Bransjekunnskap 3. september kl. 12:00 Obligatoriske mappeinnleveringer Inspera 
MUS223 Musikk og helsefag I 3. september kl. 12:00 Hjemmeeksamen Inspera 
MUS225 Bacheloroppgave i musikk og helse 3. september kl. 12:00 En godkjent oppgave Inspera 
PRA202 Forkynnelse og gudstjeneste 3. september kl. 12:00 Hjemmeeksamen Inspera 
PRA204 Personlighetspsykologi og Sjelesorg  Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
PSY111 Innføring i psykologi Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
PSY133 Kognitiv nevrovitenskap Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
PSY134 Personlighets- og abnormalpsykologi Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
PSY230 Bacheloroppgave i Kultur- og samfunnspsykologi 3. september kl. 12:00 En godkjent oppgave Inspera 
PSY234 Kultur, identitet og mangfold 3. september kl. 12:00 Seminaroppgave Inspera 
PSY235 Helsepsykologi og folkehelse Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
PSY236 Spiritualitet, religion og eksistensielle spørsmål Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
TEOL112 Tekstarbeid i Det Nye Testamentet Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
TEOL115 Kristologiske tekster 3. september kl. 12:00 Seminaroppgave Inspera 
TEOL203 Bibelteologi  Kommer 19. august Skriftlig eksamen  Inspera 
TEOL203 Bibelteologi  3. september kl. 12:00 Seminaroppgave Inspera 

Kalender

14

aug 2021

Studenthjemmet åpner for innflytting kl. 13:00 - 17:00

16

aug 2021

Oppmeldingsfrist konte- og utsatt eksamen

19

aug 2021

31

aug 2021

til fredag 3. sep
Konte- og utsatt eksamen

15

sep 2021

Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen i høstsemesteret, samt bekreftelse av utdanningsplan for høstsemesteret

04

okt 2021

til fredag 8. okt
Studieuke

15

okt 2021

Frist for å søke tilrettelegging ved eksamen

01

nov 2021

Lokal søknadsweb åpnes - det kan søkes på studier med oppstart våren 2022

Kontaktperson