Gå til innhold
Konte-, ny og utsatt eksamen

Konte-, ny og utsatt eksamen

Det avholdes vurdering/eksamen av de emner det undervises i ved slutten av hvert semester.

Utsatt og konte-eksamen for høstsemesteret arrangeres i overgangen januar/ februar.

Utsatt og konte-eksamen for vårsemesteret arrangeres i slutten av august.

Alle utsatte og konte-eksamener arrangeres på ettermiddagstid.

Oppmelding til utsatt- og konteeksamen gjøres via Studentweb. Oppmeldingsfrister vil bli kunngjort på nettsiden og i Canvas.

Våren 2021

Fra 2. - 4. februar tilbys det utsatt- og konteeksamen.

Oppmelding fra 16. desember - oppmeldingsfrist 12. januar

Den endelige datoplanen blir lagt ut 14. januar.

Det vil bli tilbudt eksamen i disse emnene:

Kode

Emne

Vurderingsform

EXP113 Examen Facultatum og forskningsmetoder for psykologi  Skriftlig eksamen
EXP114 Forskningsmetoder for psykologi Skriftlig eksamen
EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving Skriftlig eksamen
EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving Obligatoriske mappeinnleveringer
IFO111 Fattigdom og utvikling Skriftlig eksamen
IFO114 Sosialantropologi og metode * Skriftlig eksamen
IFO114 Sosialantropologi og metode Seminaroppgave
IFO119 Kommunikasjon Muntlig eksamen
IFO119 Kommunikasjon Skriftlig innlevering 1
IFO119 Kommunikasjon Skriftlig innlevering 2
IFO119 Kommunikasjon Skriftlig eksamen
IKS211 Metode Skriftlig eksamen
IKS212 Menneskerettigheter Seminaroppgave
IKS212 Menneskerettigheter * Skriftlig eksamen
IKS213 Flyktninger, fred og forsoning Seminaroppgave
IKS213 Flyktninger, fred og forsoning * Skriftlig eksamen
KRLE1112 Bibelen * Skriftlig eksamen
KRLE1112 Bibelen Seminaroppgave
KRLE1122 Fag og formidling Skriftlig eksamen
KRLE113 Kristendommens historie Skriftlig eksamen
MAL511 Menighetsutvikling og misjonal kirke Emneoppgave
MAL516 Vitenskapelig metode i praktisk teologi Emneoppgave
MUS131 Musikkproduksjon I Seminaroppgave
MUS212 Musikkteknologi I Seminaroppgave
MUS214 Musikkpedagogikk Skriftlig eksamen
MUS216 Akademisk tekst Skriftlig eksamen
MUS222 Musikkpedagogikk Skriftlig eksamen
MUS224 Tekst og forskningsmetode MH Prosjektbeskrivelse
MUS233 Musikk og helsefag II Praktisk-muntlig eksamen
PRA213 Ledelse og organisasjonsutvikling Skriftlig eksamen
PSY131 Innføring i psykologiens perspektiver Seminaroppgave
PSY132 Sosial- og utviklingspsykologi ** Skriftlig eksamen
PSY211 Religionspsykologi Skriftlig eksamen
PSY213 Organisasjonspsykologi Seminaroppgave
PSY213 Organisasjonspsykologi * Skriftlig eksamen
PSY215 Traumer, tilknytning og psykopatologi Hjemmeeksamen
PSY231 Kommunikasjon i teori og praksis Muntlig eksamen
PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse Skriftlig eksamen 
PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse Seminaroppgave
PSY233 Psykologisk arbeid med barn og ungdom Skriftlig eksamen
TEOL111 Innføring i nytestamentlig gresk Skriftlig eksamen
TEOL201 Teologi I Skriftlig eksamen 
TEOL202 Teologi II Skriftlig eksamen 
TEOL221 Innføring i Bibelhebraisk  Skriftlig eksamen

Kontaktperson