Gå til innhold
Konte-, ny og utsatt eksamen

Konte-, ny og utsatt eksamen

Det avholdes vurdering/eksamen av de emner det undervises i ved slutten av hvert semester.

Utsatt og konte-eksamen for høstsemesteret arrangeres i overgangen januar/ februar.

Utsatt og konte-eksamen for vårsemesteret arrangeres i slutten av august.

Alle utsatte og konte-eksamener arrangeres på ettermiddagstid.

Oppmelding til utsatt- og konteeksamen gjøres via Studentweb. Oppmeldingsfrister vil bli kunngjort i kalenderen (se nederst i skjermbildet).

Eksamensdatoer februar 2023

Kode Emne Form Dato  Plattform 
EXP113 Examen Facultatum og forskningsmetoder for psykologi  Skriftlig eksamen 01.02 kl. 14:00  Inspera
EXP114 Forskningsmetoder for psykologi Skriftlig eksamen 01.02 kl. 14:00   Inspera
EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving Skriftlig eksamen 01.02 kl. 14:00   Inspera
IFO111 Fattigdom og utvikling Skriftlig eksamen 01.02 kl. 14:00   Inspera
IFO114 Sosialantropologi og metode Seminaroppgave 03.02 kl 12:00  Inspera
IFO119 Kommunikasjon Muntlig eksamen   Adminstreres av faglærer
IFO119 Kommunikasjon Gruppearbeid   Adminstreres av faglærer
IKS211 Metode Skriftlig eksamen 02.02 kl. 14:00   Inspera
IKS212 Menneskerettigheter Seminaroppgave 03.02 kl 12:00  Inspera
IKS213 Flyktninger, fred og forsoning Seminaroppgave 03.02 kl 12:00  Inspera
MAL511 Menighetsutvikling og misjonal kirke Emneoppgave 03.02 kl 12:00  Inspera
MAL516 Vitenskapelig metode i praktisk teologi Emneoppgave 03.02 kl 12:00  Inspera
MUS140 Musikk og menneske
 
Mappeinnlevering 03.02 kl 12:00  Inspera
MUS144 Musikkhistorie og analyse Hjemmeeksamen 24.01 - 02.02 Inspera
MUS144-ABS Musikkhistorie og analyse Hjemmeeksamen 24.01 - 02.02 Inspera
MUS224 Tekst og forskningsmetode MH Prosjektbeskrivelse 03.02 kl 12:00  Canvas
MUS226 Praksis musikk og helse Rapport - høst 03.02 kl 12:00  Inspera
MUS234 Musikkproduksjon II Seminaroppgave 03.02 kl 12:00  Inspera
MUS242 Samspill og ledelse Praktisk musikkeksamen   Adminstreres av faglærer
MUS342 Bransjekunnskap og entreprenørskap II Hjemmeeksamen 24.01 - 02.02 Inspera
MUS343 Musikkproduksjon IV Hjemmeeksamen 24.01 - 02.02 Inspera
PSY131 Innføring i psykologiens perspektiver Seminaroppgave 03.02 kl 12:00  Inspera
PSY132 Sosial- og utviklingspsykologi Skriftlig eksamen 02.02 kl. 14:00  Inspera
PSY231 Kommunikasjon Muntlig eksamen   Adminstreres av faglærer
PSY231 Kommunikasjon Gruppearbeid   Adminstreres av faglærer
PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse Seminaroppgave 03.02 kl 12:00  Inspera
PSY233 Psykologisk arbeid med barn og ungdom Skriftlig eksamen 02.02 kl. 14:00  Inspera
PSY301 Traumer og tilknytning Hjemmeeksamen 24.01 - 02.02 Inspera
PSY302 Miljøterapeutisk praksis Praksisrapport 03.02 kl 12:00  Inspera
PSY303 Fordypning i forskningsmetoder Mappeinnlevering - Kvalitativ oppgave 03.02 kl 12:00  Inspera
PSY303 Fordypning i forskningsmetoder Mappeinnlevering - Kvantitativ oppgave 03.02 kl 12:00  Inspera
PSY304 Anvendt metode Prosjektbeskrivelse 03.02 kl 12:00  Inspera
PSY312 Forskningspraksis  Forskningsrapport 03.02 kl 12:00  Inspera
TEOL131 Innføring i Bibelen   Seminaroppgave 03.02 kl 12:00  Inspera
TEOL132 Kristendommens historie Kort hjemmeeksamen 02.02 kl. 14:00  Inspera
TEOL133 Misjonsvitenskap Skriftlig eksamen 01.02 kl. 14:00  Inspera
TEOL202 Teologi II Kort hjemmeeksamen 01.02 kl. 14:00  Inspera

 

Kalender

30. mai

til fredag 2. jun
Praktiske eksamer musikk

02. juni

Bachelor- og mastermiddag (PSY, TEOL, IFO)

05. juni

Bachelormiddag (MUS)

22. juni

StudentWeb åpner for høstsemesteret

Timeplaner for høsten 2023

13. august

12:00 til 18:00
Innflytting studenthjem
(Alternativt fra mandag 14. august i resepsjonens åpningstider)

15. august

Semesterstart høsten 2023

21. august

Oppmeldingsfrist konte- og utsatt eksamen

30. august

til fredag 1. sep
Konte og utsatt eksamen

01. september

Frist for betaling av semesteravgift

12. september

Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen, og bekreftelse av utdanningsplan for høstsemesteret

02. oktober

til fredag 6. okt
Studieuke

13. oktober

Frist for å søke tilrettelegging ved eksamen

01. desember

Lokal søknadsweb åpnes - studier med oppstart våren 2024 kan søkes

Siste undervisningsdag før jul

05. desember

til onsdag 20. des
Eksamensavvikling

08. desember

StudentWeb åpner for vårsemesteret

Timeplaner for vårsemesteret 2024 publiseres

12. desember

Søknadsfrist for studier med oppstart i januar 2024

03. januar

Første skoledag etter juleferien

12. januar

Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen, og bekreftelse av utdanningsplan for våren

19. januar

Oppmeldingsfrist konte- og utsatt eksamen

01. februar

Frist for betaling av semesteravgift

07. februar

til fredag 9. feb
Konte- og utsatt eksamen

19. februar

til fredag 23. feb
Studieuke

15. mars

Frist for å søke tilrettelegging ved eksamen

25. mars

til mandag 1. apr
Påskeferie

15. april

Søknadsfrist for lokalt opptak

Søknadsfrist SO

08. mai

Siste undervisningsdag

Skoleavslutning AHS

13. mai

til mandag 27. mai
Eksamensperiode AHS (20.5 er andre pinsedag)

23. juni

StudentWeb åpner for høstsemesteret 2024

Timeplaner for høsten 2024

Kontaktperson