Gå til innhold
Konte-, ny og utsatt eksamen

Konte-, ny og utsatt eksamen

Det avholdes vurdering/eksamen av de emner det undervises i ved slutten av hvert semester.

Utsatt og konte-eksamen for høstsemesteret arrangeres i overgangen januar/ februar.

Utsatt og konte-eksamen for vårsemesteret arrangeres i slutten av august.

Alle utsatte og konte-eksamener arrangeres på ettermiddagstid.

Oppmelding til utsatt- og konteeksamen gjøres via Studentweb. Oppmeldingsfrister vil bli kunngjort på nettsiden og i Canvas.

Høsten 2021

Fra 31.08 til 04.09 tilbys det utsatt- og konteeksamen. Alle skoleeksamener begynner kl. 14:00.

Kode  Emne Dato  Vurderingsform  Plattform 
EXP101 Examen philosophicum Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
EXP101 Examen philosophicum Kommer 19. august Seminaroppgave Inspera 
EXP105 Examen Facultatum (allmenn variant) Kommer 19. august Hjemmeeksamen Inspera 
IFO113 Misjonsvitenskap Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
IFO115 Religion og utvikling Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
IFO116 Kultur og religionsmøte Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
IFO116 Kultur og religionsmøte Kommer 19. august Seminaroppgave Inspera 
IFO117 Studieopphold i Sør Kommer 19. august Seminaroppgave Inspera 
IFO121 Migrasjon, identitet og mangfold  Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
IKS215 Feltarbeid og bacheloroppgave Kommer 19. august En godkjent oppgave Inspera 
KRLE114 Kristen tro Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
KRLE114 Kristen tro Kommer 19. august Seminaroppgave Inspera 
KRLE115 Andre religioner Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
KRLE116 Livssyn og religionsmøte Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
KRLE116 Livssyn og religionsmøte Kommer 19. august Seminaroppgave Inspera 
MAK552 Mastergradsavhandling i Praktisk teologi Kommer 19. august En godkjent oppgave Inspera 
MAL512 Ledelse, lederutvikling og etikk  Kommer 19. august Hjemmeeksamen Inspera 
MAL513 Den hellige ånd, spiritualitet og menighetsutvikling Kommer 19. august Seminaroppgave Inspera 
MAL551 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling Kommer 19. august En godkjent oppgave Inspera 
MAL552 Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling Kommer 19. august En godkjent oppgave Inspera 
MUS131-ABS Musikkproduksjon I Kommer 19. august Seminaroppgave Inspera 
MUS213 Musikkteknologi II Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
MUS217 Bacheloroppgave i musikkteknologi Kommer 19. august Lydfiler Inspera 
MUS217 Bacheloroppgave i musikkteknologi Kommer 19. august Skriftlig rapport Inspera 
MUS220 Bransjekunnskap Kommer 19. august Obligatoriske mappeinnleveringer Inspera 
MUS223 Musikk og helsefag I Kommer 19. august Hjemmeeksamen Inspera 
MUS225 Bacheloroppgave i musikk og helse Kommer 19. august En godkjent oppgave Inspera 
PRA202 Forkynnelse og gudstjeneste Kommer 19. august Hjemmeeksamen Inspera 
PRA204 Personlighetspsykologi og Sjelesorg  Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
PSY111 Innføring i psykologi Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
PSY133 Kognitiv nevrovitenskap Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
PSY134 Personlighets- og abnormalpsykologi Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
PSY230 Bacheloroppgave i Kultur- og samfunnspsykologi Kommer 19. august En godkjent oppgave Inspera 
PSY234 Kultur, identitet og mangfold Kommer 19. august Seminaroppgave Inspera 
PSY235 Helsepsykologi og folkehelse Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
PSY236 Spiritualitet, religion og eksistensielle spørsmål Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
TEOL112 Tekstarbeid i Det Nye Testamentet Kommer 19. august Skriftlig eksamen Inspera 
TEOL115 Kristologiske tekster Kommer 19. august Seminaroppgave Inspera 
TEOL203 Bibelteologi  Kommer 19. august Skriftlig eksamen  Inspera 
TEOL203 Bibelteologi  Kommer 19. august Seminaroppgave Inspera 

Kontaktperson