Gå til innhold
Konte-, ny og utsatt eksamen

Konte-, ny og utsatt eksamen

Det avholdes vurdering/eksamen av de emner det undervises i ved slutten av hvert semester.

Utsatt og konte-eksamen for høstsemesteret arrangeres i overgangen januar/ februar.

Utsatt og konte-eksamen for vårsemesteret arrangeres i slutten av august.

Alle utsatte og konte-eksamener arrangeres på ettermiddagstid.

Oppmelding til utsatt- og konteeksamen gjøres via Studentweb. Oppmeldingsfrister vil bli kunngjort i kalenderen (se nederst i skjermbildet).

Våren 2022

Fra 01.02 til 03.02 tilbys det utsatt- og konteeksamen. Alle skoleeksamener begynner kl. 14:00.

Emnekode Emnenavn Eksamensform Tidspunkt
EXP113 Examen Facultatum og forskningsmetoder for psykologi  Skriftlig eksamen kunngjøres 20.01
EXP114 Forskningsmetoder for psykologi Skriftlig eksamen kunngjøres 20.01
EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving Skriftlig eksamen kunngjøres 20.01
IFO111 Fattigdom og utvikling Skriftlig eksamen kunngjøres 20.01
IFO114 Sosialantropologi og metode Skriftlig eksamen kunngjøres 20.01
IFO114 Sosialantropologi og metode Seminaroppgave 03.feb
IFO119 Kommunikasjon Muntlig eksamen  
IFO119 Kommunikasjon Gruppearbeid  
KRLE1112 Bibelen Skriftlig eksamen kunngjøres 20.01
KRLE1112 Bibelen Seminaroppgave 03.feb
KRLE1122 Fag og formidling Skriftlig eksamen kunngjøres 20.01
KRLE113 Kristendommens historie Skriftlig eksamen kunngjøres 20.01
MAL511 Menighetsutvikling og misjonal kirke Emneoppgave 03.feb
MAL516 Vitenskapelig metode i praktisk teologi Emneoppgave 03.feb
MUS144 Musikkhistorie og analyse Hjemmeeksamen 25.01-03.2
MUS144-ABS Musikkhistorie og analyse Hjemmeeksamen 25.01-03.2
MUS222 Musikkpedagogikk Skriftlig eksamen kunngjøres 20.01
MUS222 Musikkpedagogikk Rapport fra prosjektarbeidet 03.feb
MUS224 Tekst og forskningsmetode MH Prosjektbeskrivelse 03.feb
MUS233 Musikk og helsefag II Praktisk-muntlig eksamen  
MUS234 Musikkproduksjon II Seminaroppgave 03.feb
PRA213 Ledelse og organisasjonsutvikling Skriftlig eksamen kunngjøres 20.01
PSY131 Innføring i psykologiens perspektiver Seminaroppgave 03.feb
PSY132 Sosial- og utviklingspsykologi Skriftlig eksamen kunngjøres 20.01
PSY231 Kommunikasjon Muntlig eksamen  
PSY231 Kommunikasjon Gruppearbeid  
PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse Skriftlig eksamen  kunngjøres 20.01
PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse Seminaroppgave 03.feb
PSY301 Traumer og tilknytning Hjemmeeksamen 25.01-03.2
PSY303 Fordypning i forskningsmetoder Kvalitativ oppgave 03.feb
PSY303 Fordypning i forskningsmetoder Kvantitativ oppgave 03.feb
TEOL111 Innføring i nytestamentlig gresk Skriftlig eksamen kunngjøres 20.01
TEOL201 Teologi I Skriftlig eksamen  kunngjøres 20.01
TEOL202 Teologi II Skriftlig eksamen  kunngjøres 20.01
TEOL221 Innføring i Bibelhebraisk  Skriftlig eksamen kunngjøres 20.01

Kalender

03

des 2021

Siste undervisningsdag før jul

05

des 2021

Timeplaner for vårsemesteret 2022 publiseres

StudentWeb åpner for vårsemesteret

07

des 2021

til tirsdag 21. des
Eksamensavvikling

10

des 2021

Søknadsfrist for studier med oppstart i januar 2022

04

jan 2022

Vårsemesterets første undervisningsdag

14

jan 2022

Oppmeldingsfrist konte- og utsatt eksamen

19

jan 2022

Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen vårsemesteret, og bekreftelse av utdanningsplan for våren

01

feb 2022

til torsdag 3. feb
Konte- og utsatt eksamen

21

feb 2022

til fredag 25. feb
Studieuke

Kontaktperson