Gå til innhold
Konte-, ny og utsatt eksamen

Konte-, ny og utsatt eksamen

Det avholdes vurdering/eksamen av de emner det undervises i ved slutten av hvert semester.

Utsatt og konte-eksamen for høstsemesteret arrangeres i overgangen januar/ februar.

Utsatt og konte-eksamen for vårsemesteret arrangeres i slutten av august.

Alle utsatte og konte-eksamener arrangeres på ettermiddagstid.

Oppmelding til utsatt- og konteeksamen gjøres via Studentweb. Oppmeldingsfrister vil bli kunngjort på nettsiden og i Canvas.

Høsten 2020

Fra 1. - 3. september tilbys det utsatt- og konteeksamen.

Oppmelding fra 26. juni (når StudentWeb åpner for høstsemesteret) - oppmeldingsfrist 11. august

Den endelige datoplanen blir lagt ut 14. august.

 

Det vil bli tilbudt eksamen i disse emnene:

EXP101

Examen philosophicum

Skriftlig eksamen

EXP101

Examen philosophicum

Samlet vurdering

EXP101

Examen philosophicum

Seminaroppgave

EXP105

Examen Facultatum (allmenn variant)

Samlet vurdering

EXP105

Examen Facultatum (allmenn variant)

Hjemmeeksamen

EXP113

Examen Facultatum (psykologi variant)

Skriftlig eksamen

IFO113

Misjonsvitenskap

Skriftlig eksamen

IFO114

Sosialantropologi og metode

Skriftlig eksamen

IFO114

Sosialantropologi og metode

Seminaroppgave

IFO115

Religion og utvikling

Skriftlig eksamen

IFO116

Kultur og religionsmøte

Skriftlig eksamen

IFO116

Kultur og religionsmøte

Seminaroppgave

IFO117

Studieopphold i Sør

Seminaroppgave

KRLE114

Kristen tro

Skriftlig eksamen

KRLE114

Kristen tro

Seminaroppgave

KRLE115

Andre religioner

Skriftlig eksamen

KRLE116

Livssyn og religionsmøte

Skriftlig eksamen

KRLE116

Livssyn og religionsmøte

Seminaroppgave

MAK552

Mastergradsavhandling i Praktisk teologi

En godkjent oppgave

MAL514

Bibelforståelse og formidling i et menighetsutviklende perspektiv 

Hjemmeeksamen

MAL515

Endringsledelse og endringsprosesser i menighet 

Emneoppgave

MAL551

Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling

En godkjent oppgave

MAL552

Masteravhandling i ledelse og menighetsutvikling

En godkjent oppgave

MUS112

Musikkproduksjon-ATH

Seminaroppgave

MUS112

Musikkproduksjon-ABS

Seminaroppgave

MUS121/211 Hovedinstrument Digital innlevering i Canvas

MUS213

Musikkteknologi II

Skriftlig eksamen

MUS217

Bacheloroppgave i musikkteknologi

Lydfiler

MUS217

Bacheloroppgave i musikkteknologi

Skriftlig rapport

MUS220

Bransjekunnskap

Obligatoriske mappeinnleveringer

MUS223

Helsefaglig teori ogmetode 

Hjemmeeksamen 

MUS223

Helsefaglig teori ogmetode 

Praktisk muntlig eksamen 

PRA202

Forkynnelse og gudstjeneste

Hjemmeeksamen

PRA204

Personlighetspsykologi og Sjelesorg 

Skriftlig eksamen

PSY111

Innføring i psykologi

Skriftlig eksamen

PSY121

Innføring i spsykologi og psykologiens historie 

Skriftlig eksamen

PSY122

Biologisk, kognitiv og utviklingspsykologi

Skriftlig eksamen

PSY123

Personlighets- og sosialpsykologi

Skriftlig eksamen

PSY219

Menneskesyn og metodiske grunnlagsproblemer (metode II)

Samlet vurdering

PSY219

Menneskesyn og metodiske grunnlagsproblemer (metode II)

Hjemmeeksamen

PSY230

Bacheloroppgave i Kultur- og samfunnspsykologi

En godkjent oppgave

TEOL115

Kristologiske tekster

Seminaroppgave

TEOL203

Bibelteologi 

Skriftlig eksamen 

TEOL203

Bibelteologi 

Seminaroppgave

Kontaktperson