Gå til innhold
Over 20 prosent vekst blant førsteprioritetssøkere gjennom Samordna Opptak

Ansgar høyskole er i fortsatt vekst, noe som viser at utvidelsen av campus på over 2000 m2 (nytt og renovert) var helt nødvendig. 

I 2020 ble flere bachelorløp grundig revidert for å gi studentene våre best mulig kompetanse for et framtidig arbeidsliv. Psykologistudiene fikk et tydeligere fokus på forebygging og inkludering. Den oppdaterte bachelorgraden i psykologi gir både grunnleggende fagforståelse og verktøy til å møte dagsaktuelle utfordringer i samfunnet, slik de påvirker det enkelte menneske.

Musikkseksjonen starter høsten 2021 opp to nye bachelorstudier

Vi tror søkertallet sier noe om at vi har klart å treffe studenter som ønsker en karriere innenfor musikkbransjen. Målet med den nye bacheloren i musikk og musikkproduksjon er å gi mer rom for kreativitet, samtidig som studenten får utvikle kunnskaper og ferdigheter innen musikkutøving, arrangering og komposisjon, musikkteknologi og studio.

Bachelor i musikk, menighet og ledelse er et helt nytt studieprogram som kombinerer utøvende musikkemner med teologi og ledelsesfag. Dette er et yrkesrettet studium som tar sikte på å utdanne menighetsmusikere og musikkpastorer til frikirkemenigheter, bedehus og Den norske kirke. Studentene vil få muligheten til å tolke og skrive nye lovsanger og salmer, og kunnskap til å lede forsamlinger på en sunn og god måte teologisk og musikalsk.  

Musikk har i år 90 førstegangssøkere fordelt på våre tre bachelor- og årsstudium, mot 37 i 2020. Psykologi fortsetter veksten med flere søkere enn i 2020. Det betyr at det kreves et enda høyere snitt for å komme inn på dette populære studiet nå i 2021. Også interkulturelle studier har gode søkertall, mens teologi har færre søkere enn i 2020.