Gå til innhold

Musikkterapeutens sanglige praksiser Musikkterapeutens sanglige praksiser


Anne-Linn Malia Vatnedalen Vik


[email protected]

Anne-Linn Malia Vatnedalen Vik

Musikkterapeutens sanglige praksiser i møte med nonverbale barn

Hva kan estetisk innstilling og sanselig tilnærming bidra til i utdanning som fører til en mer samlet og bærekraftig verden? Dette er et spørsmål som har knyttet sammen parter fra flere land til EU-prosjektet SenseSquared. I dette tverrfaglige prosjektet skal partene samarbeide med skoler, barnehager og det frie feltet for å skaffe seg nye erfaringer omkring kroppslige, sanselige og skapende prosesser med barn. SenseSquared sine målsetninger er å styrke lærere og barns musikalske identitet, gi lærerne ferdigheter, kunnskap og selvtillit, forankre praksis i samvær (mellom voksne) og erfare sang som kroppslig og sanselig praksis – nært knyttet til bevegelse og dans. Min rolle i SenseSquared er å undersøke hva som kjennetegner musikkterapeuters sanglige praksiser i musikkterapi med nonverbale barn i den spesialpedagogiske konteksten.

Gjennom observasjoner (film) ser jeg nærmere på hvordan musikkterapeutene bruker stemmen og kroppen sin når de synger med barn uten et funksjonelt verbal- eller tegnspråk, hva slags kontakt de oppnår og barnas responser og deltakelse i musikken. I intervjuene reflekterer musikkterapeutene rundt sin egen musickhood, barnas kommunikative musikalitet, og mening basert på erfaringene de har med denne målgruppen.