Gå til innhold
Miljøterapi og bærekraft - nye årsstudier

Miljøterapi og bærekraft - nye årsstudier

«Vi lever i en verden med globalisering og migrasjon og mye fragmenter, og ulike fortellinger om hva som er viktig og hvordan ting henger sammen. Disse studiene handler om å bygge broer på tvers av dette», sier Hildegunn T. Seip, som er programansvarlig for de nye studiene. 

2 nye årsstudier og en ny bachelor 

Miljøterapi i et mangfoldig samfunn og Bærekraft og kultur er to nye årsstudier høsten 2024, som også kan gå inn i den nye bacheloren i Interkulturelle relasjoner

«Det er studier som handler om å forstå verden slik verden er i dag. Verden er i rask endring og derfor jobber vi stadig med å se på hva som bør legges inn i studiene og hva som bør endres for å treffe best mulig. Studiene handler om å se ulike perspektiver og forstå hvor forskjellige vi mennesker er, og hvordan vi blir formet av vår bakgrunn. Det handler om å se på hvordan vi kan samle på tvers, bygge gode relasjoner og møte mennesker som har en annen bakgrunn enn oss selv, på en god måte», utdyper Seip. 

Det er også lagt inn mer praksis. Ønsket er at studentene skal få mulighet til å tilegne seg kunnskap og erfaring innenfor lovverket og om hvordan det utføres og tilpasses.  

«I praksisen skal de få en bedre forståelse av hvor skoen trykker», forklarer Helen Kolb, som også er involvert i utformingen av de nye studiene. 

helen_hildegunn_nye-spennende-studier-5

 

Hvem passer studiene for? 

«Studiene passer for de som er interessert i mangfold, integrering, det flerkulturelle og flerreligiøse Norge, de som er interessert i samfunnet og om hvordan bidra i samfunnet for de mest utsatte og de som ikke har en egen stemme», svarer Kolb.  

Studiene gir en viktig kompetanse inn i integreringsarbeid og organisasjonsarbeid, og den er også viktig for å kunne løse de store utfordringene som verden står overfor i dag med konflikter, miljø og klimakrise og utfordringer i mange samfunn. Det er kunnskap som kan brukes både i Norge og ute i verden. 

Relevante studier

Årsstudiet Bærekraft og kultur handler om å forstå bærekraftig kultur, og det innebærer både miljø og klima, men også de sosiale utfordringer vi har, og hvordan vi kan samarbeide på tvers av kulturer og andre forskjeller for å løse samfunnsflokene. Det handler om å finne bærekraftige måter å håndtere et mangfoldig samfunn på, og det handler om å bygge et samfunn sammen, selv om vi er forskjellige. Det er en nyttig kompetanse å ha på mange områder. 

Årsstudiet Miljøterapi i et mangfoldig samfunn handler om en grunnleggende forståelse for at vi mennesker er forskjellige både når det gjelder levevilkår og livssituasjon, og det går både på kultur og bakgrunn. Som miljøterapeut handler det om å være en god hjelper. Årsstudiet gir også en god innføring i velferdssystemet og hvordan hjelpe mennesker til å komme godt i gang og bli integrert i det norske samfunnet. 

Årsstudiene kan også fungere godt for folk som allerede er i jobb og som ønsker kompetanse innenfor mangfold og integrering.