Gå til innhold
Studer Bachelor i psykologi ved Ansgar høyskole!

- Vi er veldig glade for å kunne tilby et fornyet bachelorprogram i psykologi, sier koordinator for psykologistudiene ved Ansgar høyskole, Helge Slotten. Kollegiet ved fagområdet har utarbeidet en bachelorgrad som på mange måter tar opp i seg det moderne behovet for å kunne utvikle og delta i forebyggende arbeid og inkluderingstiltak: Nemlig psykologikunnskap om mennesket, kunnskap om omgivelsenes påvirkning på mennesket, kombinert med grunnleggende kunnskap om folkehelse.

En stor utfordring i dag er at folk i forskjellige aldre og med ulik bakgrunn ikke deltar i skole og arbeidsliv. Opplevelse av utenforskap er en belastning, både for dem det gjelder og for samfunnet som ikke har klart å sysselsette dem og som dermed ikke får nyte godt av deres kompetanse. Våre ferdigutdannede bachelorstudenter vil kunne tilføre kunnskapsbasert kompetanse i ulike typer arbeid med inkludering, og i arbeide med å forebygge.

Fokus på psykisk helse

Vi har også lagt vekt på det barnefaglige. Det er kjent at god kvalitet på omsorg er viktig for å sikre barn god psykisk helse, og derfor gir vi grundig opplæring i temaer som angår barnets normale utvikling samt konsekvenser av traumatiserende erfaringer, sier Helge Slotten. Han understreker også at barndommen fungerer som en programmeringsperiode og at opplevelser vil prege hjernens funksjon senere i livet. Fordi utdannelsen fokuserer på at studentene skal kunne anvende psykologikunnskapene inneholder det også et kommunikasjonsemne der deltakerne vil få kunnskap om kommunikasjonsformer til bruk i forskjellige situasjoner.

Bachelorgraden i psykologi gir kompetanse som vil være relevant i forebyggende sosialt, helse- og inkluderingsarbeid, både innenfor det offentlige og i organisasjonsliv.

Ler mer om Bachelor i psykologi

 

Kontaktinformasjon