Gå til innhold
Skolens åndelige liv

Dersom du ønsker å være delaktig i skolens åndelige liv, har vi mange muligheter for det.

På tirsdager og onsdager er det andakt mellom kl. 10:00 og 10:20. Hver torsdag det Gerdas kafé og utvidet lunsj i kantina. Gerdas kafé er en møteplass for tro og tanke. Det er skolens studentpastor, Anne-May Abrahamsen som er hovedansvarlig for alle disse samlingene, men både studenter og ansatte vil være involvert.

For dem som ønsker å bli del av et mindre fellesskap der man snakker om livet og om troen, vil det være mulig å bli med i mentorgrupper.  Disse  samles hver 14. dag gjennom hele skoleåret.

I løpet av året vil det også være lovsangskvelder og bønnemøter i kapellet, tilrettelagt av elever og studenter.

Tre til fire dager i uken vil studentpastor være tilgjengelig for samtale med de studenter som måtte ønske det.

Studentpastor