Gå til innhold
Begrunnelse

Frist for å søke om karakterbegrunnelse er én uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren, dog aldri mer enn tre uker fra karakteren ble kunngjort eller meddelt kandidaten.

Karakterbegrunnelsen fra sensor blir gitt i eksamensprogrammet Inspera - under Arkiv.

Send søknad om begrunnelse.

Kontaktperson