Gå til innhold
Begrunnelse

Frist for å søke om karakterbegrunnelse er én uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren.

Karakterbegrunnelsen fra sensor blir gitt i eksamensprogrammet Inspera - under Arkiv.

Karakterbegrunnelse gis bare på skriftlige arbeider. I skolens forskrift står det i §35:

Studenten har krav på å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at studenten er gjort kjent med karakteren.

Det betyr at det ved muntlige og praktiske eksamener må bes om begrunnelse direkte til den/de som gir karakter – og ikke bruke skjemaet nedenfor.

Send søknad om begrunnelse.

Kontaktperson