Gå til innhold

Begrunnelse for eksamenskarakter

Vil du ha en begrunnelse for en eksamenskarakter kan du bruke skjemaet under. Kravet må fremsettes innen én uke fra karakteren ble kunngjort.

§ 33. Klage over karakterfastsetting samt rett til begrunnelse

  1. Studenten har krav på å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at studenten er gjort kjent med karakteren. Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse fremsettes innen en uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren.
  2. Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Sensor avgjør hvorvidt begrunnelsen skal gis muntlig eller skriftlig.
  3. Dersom det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal disse være tilgjengelige for studentene etter at karakter er fastsatt.

Hei!

Din søknad om karakterbegrunnelse er mottatt og vil bli behandlet snarest. Sensors tilbakemelding finner du i Inspera (under Arkiv).

Mvh eksamensinspektør

Vis skjema igjen

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)
* Obligatorisk felt