Gå til innhold
Rektor medforfatter i ny bok

Universitetsforlaget har gitt ut boken "Transnasjonale perspektiv på sekularitet og religion".

Rektor Ingunn Folkestad Breistein er medforfatter, og i boken setter hun søkelyset på frikirkenes rolle i fremveksten av det moderne Norge.

Om boken 

Forlaget skriver: 

Norsk atten- og nittenhundretalls modernisering og demokratiutvikling har ofte blitt fortolket innenfor sekulære rammer. Men religion og religiøse aktører spilte sentrale roller i norsk nasjonsbygging, noe som kommer spesielt tydelig fram sett i et transnasjonalt perspektiv. 

Boken analyserer hvordan mange norske kvinner og menn, uavhengig av klasse- og geografisk bakgrunn, ble påvirket av internasjonale, protestantiske strømninger. I framveksten av det moderne Norge både utfordret og fornyet disse strømningene statskirken, samtidig som de førte til opphevingen av statskirkens formelle livssynsmonopol.

Ingunn Folkestad Breistein redegjør for hvilken rolle frikirkene hadde i overgangen fra livssynsmonopol til livsynsåpent samfunn. Frikirkene hadde stor betydning for endringer i religionslovgivningen. Frikirkene jobbet aktivt for å gjøre samfunnet bedre, både for enkeltmennesker, men de jobbet også for endringer av lover og strukturer. Et viktig bidrag i denne kampen var gjennomslaget for at norske borgere skulle ha de samme rettigheter og plikter, uavhengig av religiøs tro.

Gerda Karijord på forsiden

En liten kuriositet er at Gerda Karijord pryder bokens forside. Hun var evangelist, redaktør og Norges første kvinnelige pastor. Hun var hele sitt liv yrkesaktiv i Misjonskirken Norge.  

Ansgar høyskolens «Gerdas kafé» er oppkalt etter henne.

skjermbilde-2022-08-04-kl.-13.10.24

Medforfatter