Gå til innhold

Ingunn Folkestad Breistein Ingunn Folkestad Breistein

Professor II i teologi
Norsk og internasjonal kirkehistorie

911 09 532
[email protected]

Kompetanse på følgende tema

 • Norsk og internasjonal kirkehistorie
 • Teologihistorie
 • Kirke - stat
 • Frikirkelighet
 • Religionsfrihet
 • Økumenikk
 • Vekkelsesbevegelser
 • Sekularisering
 • Religionsdialog
 •  Modernitet/postmodernitet
   
 • Spaltist i Fedrelandsvennen (2005-2012)
 • Spaltist i Vårt Land (2005-2006 og 2012-2013)

Utdanning og praksis

 • Ansgar Teologiske Seminar (1988)
 • Studieopphold ved Theologisches Seminar Ewersbach og Universitetet i Marburg (1986/1987)
 • Ungdomspastor Larvik Misjonsmenighet (1988-1990)
 • Lærer Ansgar Teologiske Høgskole (1990-2004)
 • Cand.theol., Det teologiske menighetsfakultet (1991)
 • Dr.Theol., Det teologiske menighetsfakultet (2004)
 • Førsteamanuensis Ansgar Teologiske Høgskole (2004-2011)
 • Forskningsleder Ansgar Teologiske Høgskole (2005-2011)
 • Instituttleder Universitetet i Agder (2011-2015)
 • Professor Universitetet i Agder (2015)
 • Rektor og professor Ansgarskolen (2016-)
 • Professor II Universitetet i Agder (2016-2018)

Styrer og verv

 • Medlem av redaksjonsrådet i Teologisk Tidsskrift (2013-)
 • Medlem av Tros- og livssynspolitisk utvalg, oppnevnt av Kulturdepartementet (2010-2012)
 • Medlem av Strømmestiftelsens Råd (2012-)
 • Nestleder i styret for The Oslo Coalition for Freedom of Religion or Belief (2009-2012)
 • Nestleder i styret for Institutt for sjelesorg, Modum Bad (2009-2011)
 • Nestleder i styret i Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) (2009-)
 • Medlem av Religionspolitisk Utvalg, Norges Kristne Råd (2007-2011)
 • Varamedlem til Norges Kristne Råd (2009-)
 • Medlem av valgkomiteen for styre og representantskap i Mediehuset Vårt Land (2009-2011)
 • Deltaker i læresamtalene mellom Den norske kirke og Det norske Misjonsforbund (1997-2001)
 • Redaksjonsmedlem i tidsskriftet Over Alt (2003-2008)
 • Representant/vararepresentant for Det Norske Misjonsforbund i Norges Frikirkeråd (1990-)
 •  Medlem av Det norske Misjonsforbunds Historiske Selskap (2002-2011)

Forskningsnettverk og prosjekter

 • Medlem av Verein für Freikirchenforschung
 • Deltaker i nettverket Nordisk Vekkelsesforskning (NORDVECK)
 • Gjesteforeleser ved Union University, Jackson, Tennessee, USA (2009-2011)
 • Har deltatt i forskningsprosjektene Gud på Sørlandet og Norsk bruksteologi i endring