Gå til innhold

Psykoselidelser og behandlingsalternativer Psykoselidelser og behandlingsalternativer


Helge Slotten

400 21 649
[email protected]

Helge Slotten

Mentale lidelser kan forekomme hos mennesker i alle aldre og i alle samfunnslag. De som berøres av slik sykdom opplever i varierende grad både kognitiv, emosjonell og sosial funksjonsnedsettelse.

Grad av symptomer, og varigheten på et sykdomspreget dagligliv, avhenger av lidelsens alvorlighetsgrad og effektive behandlingsmuligheter. Rask og adekvat behandling er formålstjenlig for pasientens livskvalitet, og for behandlingsapparatets ressursbruk. Effektiv tilfriskning er også et godt grunnlag for høy arbeidsdeltakelse, som i sin tur kan hindre utenforskap.

Interesseorganisasjoner for dem som har vært rammet av psykoser og psykoselidelser, går imot det de anser som en overdreven bruk av psykosemedisiner innen psykiatrisk behandling. Som et resultat av interessen for nye behandlingsalternativ og påtrykk ifra interesseorganisasjoner, påla helseminister Bent Høie helseregionene å tilby medisinfrie alternativ ifra 2016. Slike behandlingsformer innebærer et bredt spekter av aktiviteter som samtaleterapi, kunstterapi, musikkterapi, turer i skog og mark, samt ulike psykososiale tilbud.

Det finnes ikke i dag et entydig svar på hvilken behandlingsform som er den beste mot psykoselidelser. Dersom behandlingsmålet er å få pasienten helt tilbake til en aktiv rolle i samfunnet, så er kanskje medisiner kombinert med medisinfrie behandlingstiltak viktig for en effektiv tilfriskning? I mitt prosjekt ser vi på hvordan medisinfrie behandlingsalternativer kan være til hjelp i behandlingen av det meget sammensatte lidelsesbildet som psykoselidelser utgjør.

Les Helge Slottens blogginnlegg