Gå til innhold

Musikkpandemi Musikkpandemi


Marie Strand Skånland


[email protected]

Hvordan har mennesker i Norge lyttet til musikk under koronapandemien?

Marie Strand Skånland

Fra 12. mars 2020 ble Norge stengt ned på grunn av koronapandemien. Barn, elever, studenter og de fleste yrkesaktive måtte holde seg hjemme og i størst mulig grad for seg selv. Hvordan påvirket dette måten vi lyttet til og forholdt oss til musikk?

I perioden 22. april – 7. mai 2020 gjennomførte jeg en spørreundersøkelse som ble utformet med utgangspunkt i forskningsspørsmålet «Hvordan lyttet mennesker i Norge til musikk under koronapandemien mars-april 2020, og hvilken betydning fikk musikken i denne perioden?» Respondentene svarte på spørsmål om livssituasjon, hvordan de har lyttet til musikk, hvilken funksjon musikken har hatt og hvordan de har hatt det emosjonelt under koronapandemien. Instruksen var å svare for tidsperioden «de fire siste ukene» og favnet derfor første fase av koronatiltakene, altså før samfunnet startet en forsiktig gjenåpning.

207 personer svarte på undersøkelsen: 30,5 % menn (N=66) og 69,6 % kvinner (N=151), med hovedvekt i aldersgruppen 20-49 (84,3%, N=183).

 

Kort oppsummert viser studien at:

  • Mange følte seg mer stresset og bekymret, og i mindre godt humør – men mer takknemlig.
  • Mange lyttet mer til musikk.
  • Musikken ble brukt til å regulere følelser og energi, for konsentrasjon og motivasjon, og som avkobling.
  • Musikken ble brukt som trøst og selskap, og for å skape følelser av fellesskap.
  • Mange brukte musikken «som normalt», men for mange fungerte også musikken som en mestringsstrategi under koronakrisen.

marie-prosjekt-1