Gå til innhold

Harald Nygaard Harald Nygaard

Administrasjonsleder

400 21 634 / 926 64 951
[email protected]

Kompetanse på følgende tema

 • Religionspsykologi
 • Personlighetspsykologi
 • Praktisk teologi
 • Religionsfilosofi
 • Sertifisert kursholder i NEO Personality Inventory (NEO PI-R)
 •  Sertifisert kursholder i Myers-Briggs Type Indicator

Utdanning og praksis

 • DNMs 4-årige teologiske seminar, 1987
 • Ungdomsarbeider/siviltjeneste i Skien Misjonsmenighet, 1987-88
 • Pastor i Tromsø Misjonsmenighet, 1989-94
 • Inspektør ved Ansgar Bibelskole, 1994-95
 • Praksisleder/lærer ved Ansgar Teologiske Høgskole, 1995-98
 • Teologisk embetseksamen fra Menighetsfakultetet, 1998
 • Studieinspektør og høgskolelektor i systematisk teologi og praktisk teologi ved Ansgar Teologiske Høgskole, 1998-2002
 • Kommisjonsvurdert til førstelektor i praktisk teologi, 2003.
 • Studiesjef og førstelektor i praktisk teologi ved Ansgar Teologiske Høgskole, 2003-2007
 • Rektor Ansgar Teologiske Høgskole, 2007-2015
 • Stipendiat Ansgar Teologiske høgskole, 2016-2020
 • Førstelektor og studiekoordinator teologi Ansgar høyskole, 2020-

Forskningsprosjekt

Verv

 • Misjonsforbundets Personalorganisasjon, leder 2000-2006
 • Ansgarskolens skolestyre, de ansattes representant 2001-2006
 • NOKUTs Klagenemnd, varamedlem 2007-
 • Mosvold Legat, styremedlem og sekretær, 2007-
 •  Nettverk for private høyskoler (NPH), varamedlem 2010-