Gå til innhold

Everybody's pastor - no one's friend Everybody's pastor - no one's friend


Harald Nygaard

400 21 631
[email protected]

Harald Nygaard

Mitt PhD-prosjekt er et empirisk studium hvor jeg har intervjuet seksten pastorer i Misjonskirken Norge om deres relasjoner og opplevelse av tilhørighet. Studiet har fokus på opplevelser og erfaringer knyttet til det å flytte på seg, ivaretakelse av vennskap og forholdet til storfamilien, samt hvilke andre relasjonelle ressurser man gjør bruk av.