Gå til innhold

Musikkdeling i grupper Musikkdeling i grupper


Marie Strand Skånland


[email protected]

Marie Strand Skånland og Beate Helmikstøl

Ungdom rapporterer i økende grad symptomer på stress og depresjon. Problemer med å håndtere stress påvirker ungdoms evner til å planlegge og gjennomføre framtidsvalg, og fører til økt risiko for avbrutt utdanning og lavere akademisk måloppnåelse.
 
Beate Helmikstøl (psykologi) og Marie Strand Skånland (musikk og helse) jobber studieåret 2019/2020 med en pilotstudie der de undersøker potensialet i å dele personlig betydningsfull musikk i grupper. Deltakere i studien er nye studenter, som kan beskrives å være i en sårbar overgangsfase i livet. Formålet er å undersøke om gruppesamtaler med utgangspunkt i erfaringer og assosiasjoner knyttet til personlig musikk kan bidra til subjektive opplevelser av redusert stress og depresjon blant nye studenter på Ansgar.
 
Gruppen møtes ukentlig over seks uker, og deltakerne kan velge å dele en sang eller et musikkstykke som betyr noe for dem. Samtalene i gruppen vil være basert på den valgte musikken. Studien er kvalitativ og utforskende. Intervjuer vil gjennomføres med deltakerne etter at gruppene er avsluttet.
 
Fra forskningsbloggen: Å dele musikk og dele av seg selv