Gå til innhold
Det magiske i musikk
Forskningsleder og førsteamanuensis i musikk og helse, Ansgar høyskole 
Foto: Screenshot fra NRK-serien
Demens er en brutal sykdom med dødelig utgang. Vi som er pårørende, opplever å gradvis miste personen vi er glad i til sykdommen. Derfor kjennes det magisk når vi kan opprette kontakt gjennom helt enkel sang. 
 

Har du sett den nye serien Demenskoret som vises på NRK nå? Her ser vi hvordan mennesker med demens samles for å synge sammen. 

Mer enn 100.000 mennesker i Norge lever i dag med demens. Dette tallet er forventet å dobles innen 2050. De av oss som er pårørende til mennesker med demens, vet at hukommelse og orienteringssans er noe av det første som blir berørt. Daglige gjøremål blir vanskelige å utføre. Forestill deg å stå opp en morgen og sette på kaffetrakteren, på samme måte som du har gjort daglig de siste 20–30 årene, men oppleve at du ikke vet hvordan du skal gjøre det. Å miste tilgang til minner og ferdigheter preger naturligvis opplevelsen av egen identitet, og det er ikke uvanlig at mange med demens også rammes av depresjon og angst. 

Musikk kan gi tilgang til minner 

Det er en sorg i det å være pårørende til en person som får demens. Kanskje er det derfor vi blir så berørt av serien Demenskoret. Vi ser hvordan det å synge sammen helt enkelt gir tilgang på gode opplevelser. Forskere ved Norges musikkhøgskole og Universitetet i Bergen bidrar i serien med å forklare hvordan og hvorfor musikk kan fungere så godt som den gjør. Vi vet blant annet at musikk kan gi tilgang til minner hos den som er demensrammet. Dette dreier seg om at minner som er knyttet til musikk, er lagret i andre områder av hjernen enn det demensrammede området, og at flere områder av hjernen blir aktivert samtidig når vi hører musikk eller synger selv. 

Som pårørende kan det være sterkt å oppleve at den demensrammede kan kvikne til og «bli seg selv» igjen etter å ha sunget sammen eller lyttet til musikk. 

Musikken vi har en relasjon til, er tett knyttet til følelser og identitet. Musikk kan derfor vekke minner og opplevelser av hvem vi er, og kan på den måten være svært betydningsfull. Det er derfor også avgjørende at vi finner musikk som betyr noe for personen med demens hvis musikken skal ha en god funksjon. Som pårørende kan det være sterkt å oppleve at den demensrammede kan kvikne til og «bli seg selv» igjen etter å ha sunget sammen eller lyttet til musikk. 

Musikk er kommunikasjon 

Gjennom musikken kan vi skape kontakt. Vi kan ha en felles opplevelse av å være sammen i noe som er fint. Hvis vi synger sanger som har hatt betydning for personen med demens, kan vi få felles tilgang til minner fra et levd liv, og skape gode øyeblikk sammen. På den måten kan musikken styrke relasjonen mellom oss. Musikken kan hjelpe oss med å være til stede og se hverandre. Å synge sammen styrker relasjoner også helt biologisk, ved at vi får høyere nivåer av kjærlighetshormonet oxcytozin. Vel så viktig er det kanskje at vi sammen bidrar til en felles opplevelse av noe godt. 

Musikk er trygghet 

Som mennesker blir vi født med en iboende musikalitet. Vi bruker musikalske elementer som melodi, puls og speiling/herming for å oppnå kontakt med våre omsorgspersoner. Hvis du har observert kommunikasjonen mellom spedbarn og omsorgsperson, kan du tydelig se hvordan disse elementene brukes av begge parter. Når vi skal trøste et lite barn, bysser vi, vugger og nynner. Sang og musikk blir derfor av mange assosiert med noe som føles trygt. Som voksne tyr vi til musikk når vi har det vondt og trenger trøst. Mange ganger kan vi kanskje oppleve at musikken forstår og bekrefter oss bedre enn en annen person. I gode relasjoner kan musikk på sitt beste bli brukt for å oppnå kontakt, skape tilhørighet og gi opplevelse av trygghet. For et menneske som opplever å miste grepet på sin egen identitet og opplevelse av hvem de er, er dette helt sentrale aspekter. 

Musikkens magi? 

Musikken er ikke magisk. Måten den virker på oss kan forklares nevrologisk, biologisk og relasjonelt. Men musikken kan oppleves magisk, fordi den kan gi oss så sterke og gode opplevelser, og fordi det tilsynelatende er så enkelt. Det er enkelt å finne fram mammas favorittmusikk fra da hun var ung og lytte til den sammen. Enda enklere er det å synge noen av de sangene jeg vet at hun liker. Kanskje kan det gi oss noen magiske øyeblikk av kontakt. 

Musikken er med oss hele livet, fra vi er helt ferske, gjennom ungdomstida, inn i voksenlivet og alderdommen. Vi bruker den når vi har kjærlighetssorg, når vi feirer viktige livshendelser, når vi trenger selskap. Mye forskning viser at musikk er et godt verktøy i arbeid med mennesker i ulike livssituasjoner, i alt fra spesialpedagogikk til barnevern, psykisk helsevern og eldreomsorg. På Ansgar høyskole gir vi utdanning i musikk og helse, og håper på den måten at musikken skal komme enda flere til gode og skape enda flere magiske øyeblikk.

Videre lesning