Gå til innhold
Årets utgave av Scandinavian Journal for Leadership and Theology (SJLT) foreligger nå med flere interessante artikler

Årets utgave av Scandinavian Journal for Leadership and Theology (SJLT) foreligger nå med flere interessante artikler

Scandinavian Journal for Leadership and Theology

 
Scandinavian Journal for Leadership and Theology (SJLT) er et digitalt og open access-tidsskrift som utgis av Örebro Teologiska Högskola (ÖTH), Høyskolen for Ledelse og Teologi (HTL) og Ansgar Teologiske Høgskole (ATH).
                                                                                        
SJLT har som teologisk basis den apostoliske trosbekjennelse og Lausanne-pakten, og tidsskriftet har som intensjon å utgi artikler innenfor feltet ledelse og teologi – med vekt på kirkelig lederskap og menighetsutvikling. Tidsskriftet vil utkomme en gang i året.
 
Ansvarlig redaktør for SJLT er dosent Lars Råmunddal, ATH. I redaksjonen sitter for øvrig: Professor Greger Andersson, ÖTH/Örebro Universitet, docent Roland Spjuth, ÖTH/Lund Universitet, førsteamanuensis og rektor Karl Inge Tangen, HTL, professor Jan Inge Jenssen, ATH/Universitetet i Agder, professor António Barbosa da Silva, AHS og docent Anders Gerdmar, Livets Ords Teologiska Seminarium/Uppsala Universitet. Bjørn Øivind Johansen og Birgit Myrene ved AHS er redaksjonelle medarbeidere.
 
I årets utgave av SJLT vil du finne mange svært aktuelle og viktige temaer og problemstillinger drøftet. Stephen Sirris skriver om ledelse av frivillighetsarbeid i menigheter kan organiseres. Karl Inge Tangen påpeker det store behov vi i vår tid har for å tenke måtehold sammen med lederskap både i organisasjoner og i menigheter. Truls Åkerlund viser hvorfor det å framstille Jesus som prototypen på tjenende lederskap kan bygge på et kristologisk sett tynt grunnlag. Bjørn Øyvind Fjeld drøfter hvordan evangelikal teologi og tenkning utfordres i vår tid. Fredrik Lindé spør i sin artikkel om Peter Halldorfs syn på kirkeliv og spiritualitet egentlig kan regnes som frikirkelig. Jan Inge Jenssen er opptatt med å vise på hvilken måte sentrale temaer med røtter i kirkeveksttradisjonen fra 50- og 60-tallet kan inspirere oss i vår menighetsutviklende tenkning i dag. Lars Råmunddal drøfter spørsmålet om hva menighetsutvikling egentlig handler om ut fra en helhetlig ekklesiologisk modell.
 
Du er hjertelig velkommen til å klikke deg inn på nettadressen under for både nærmere beskrivelse av artiklene og for å kunne lese artiklene i full utgave (pdf). Har du spørsmål og kommentarer, så ta gjerne kontakt. Er du interessert i å skrive for SJLT, er du også velkommen til å ta kontakt.
 
Hele tidsskriftet finner du her.
 
Lars-Ramunddal.jpegscandinavian-journal
Dosent Lars Råmunddal
Ansvarlig redaktør for SJLT
Publisert 4. desember 2015, Thorkild Bruhn