Gå til innhold
Valg av ny studentrådsleder 2022

Valg av studentrådsleder ved AHS for skoleåret 2022-2023

Er du student ved Ansgar høyskole, da kan du stille til valg som studentrådsleder for året 2022-2023.

Studentrådet ved AHS er studentenes eget demokratisk valgte organ og er under ledelse av Studentrådsleder.

Studentrådet jobber for at studentene skal bli hørt og tatt med på råd i alle saker som berører studentenes egen hverdag.

Studentrådsleder representerer studentenes interesser i skolestyret og jobber tett opp mot skolens ledelse. 

Du kan melde ditt kandidatur her innen 28. mars: [email protected]