Gå til innhold

Ung folkehelse – sammen på skjerm Ung folkehelse – sammen på skjerm


Hildegunn Seip

400 21 647
[email protected]

Hildegunn Seip

Dette prosjektet utforsker hvordan man best kan møte unge på sosiale medier og digitale flater.  Vi undersøker hvordan ungdommer bruker en chattetjeneste om psykisk helse, og om det oppleves som en relevant samtalemulighet og støtte. Dette belyses med faglige perspektiver på kommunikasjon og psykisk helse, i en analyse av et kombinert datamateriale bestående av spørreskjemadata, kvalitativt materiale fra fokusgrupper og anonymiserte chattesamtaler fra snakkompsyken.no.

Forskningsprosjektet gjennomføres i samarbeid med ABUP (Sørlandet Sykehus) ved Reidun Kerlefsen og Blå Kors Ung.

https://www.snakkompsyken.no

https://www.blakorskrs.no/2019/09/15/et-folkehelseprogram-av-stor-betydning/