Gå til innhold
Studiesjefen trigges av skråsikkerhet

Skrevet av Ann-Christin Østerberg, informasjonsrådgiver

Ny bokutgivelse om seksuell avholdenhet i Det nye testamentet; Sexual Abstinence in the New Testament, Cato Gulaker

«Hvis vi tar av oss tvangstrøya som vi trykker ned over bibeltekstene, syns jeg det trer fram et kor, mer enn én stemme.»  Cato Gulaker

Studiesjef Cato Gulaker har en dragning mot å grave dypere og pirke bort i temaer hvor tydelige svar og bibeltolkninger har vært fastsatt gjennom årenes løp. Han trigges av skråsikkerhet, og provoseres når kompliserte ting forenkles mot det banale. Derfor bruker han bl.a. sin forskningstid på å studere bibelvers som er både kontroversielle og bortgjemte.
Han er ikke sikker på hvorfor. Kanskje kommer det av hans bedehusbakgrunn, hvor man ikke skulle stille spørsmål ved vedtatte sannheter.
Selv grublet han over hvorfor Lots døtre blir behandlet slik de gjør, eller hvorfor Saul måtte få en ond ånd? Hva med Jobs bok? Disse krevende bibelversene er det ikke mange som vil ta tak i. Det vil Gulaker.    
Hans forrige bok handlet om Satan, hans nyeste bok handler om sex. Ikke akkurat tematikk som ligger øverst på talerlisten i våre kirker og menigheter.

Hvorfor har du skrevet denne boken?

Da Gulaker var inspektør på Ansgar bibelskole fikk han mange spørsmål fra elevene om disse vanskelige tekstene, og det var en medvirkende årsak til at han begynte å jobbe med denne tematikken. Han har også hatt mange samtaler og diskusjoner om seksualitet og ekteskap i Bibelen, hvor folk skyter bibelvers rett fra hofta med tilsynelatende fasiten i hånd om hva de forskjellige tekstene betyr.
Etter å ha undervist i mange år om tematikken, ser han et stort spenn mellom tekstene. Ofte sier vi at Bibelen har ett syn på ekteskapet, seksualitet og kjønnsroller. Når man leser gjennom tekstene ser man derimot at de inneholder flere nyanser, og bærer preg av at tekstene har blitt til gjennom 1000 år.

«Hvis vi tar av oss tvangstrøya som vi trykker ned over bibeltekstene, syns jeg det trer fram et kor, mer enn én stemme», sier Gulaker. Det er den samtalen han vil hjelpe til å få i gang.

Sølibat eller familieliv?

Han syns tekstene i Det nye testamentet hvor sølibatet løftes opp og fram, blir både underkommunisert og bortforklart. Han forsker derfor på de ulike teksttradisjonene i Det nye testamentet, hvorav noen ser ut til å idealisere avholdenhet, framfor både sex og familieliv.
Disse tekstene står i spenning til Det gamle testamente, som fremholder familielivet som det store idealet.

Han har brukt de siste årene på å undersøke enkle påstander om sex og samliv som har vist seg å være mer komplekse i bibeltekstene. Det er derfor blitt viktig for ham å studere og drøfte hvordan, rent historisk og litterært, man kan skjelne mellom mer eller mindre gode fortolkninger. Ifølge Gulaker er betoningen av barnefamilien og kjernefamilietankegangen egentlig et moderne fenomen.  
Tekstene om samliv, derimot, blir stadig dysset ned og bortforklart, mens ingen dysser ned når Paulus snakker om rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen.
I stedet er det mange som hevder at Paulus egentlig ikke mente det slik som han skrev det. Dette er bortforklaringer av veldig tydelige tekster, mener Cato.

Sex og samliv-fokus

Gulaker syns debatten om samlivsetikk er ute av proporsjon i forhold til det fokuset som Bibelen har på det. Istedenfor at samtalen handler om synet på f.eks. rettferdiggjørelsen, forsoningen eller dåpssyn, så står store deler av kampen om den «rette tro» rundt sex og samliv.

«Det kan nesten virke som om synet på samlivsetikk er lakmustesten på om du kan regnes som en ordentlig kristen eller ikke», hevder Gulaker. Han liker ikke å overforenkle Bibelen, men vil heller stå i det krevende spennet, og grave dypere. Hva kan dette spennet og mangfoldet ha å si til oss mennesker i dag?

Hva tenker du om Bibelen?

Ifølge George Eldon Ladd er Bibelen «Guds ord, i menneskers ord, i historien», svarer Gulaker.
Hopper du over ett av disse elementene, så hopper du over noe vesentlig. Hvis vi bare sier at Bibelen er Guds ord, så hopper vi over at Bibelen samtidig også er menneskers ord.
Gud handlet i menneskers liv og de skrev det ned i en sammenheng som var fornuftig for deres tid. Han mener at Bibelen taler til oss som et åpenbaringsvitnesbyrd, og et historisk åpenbaringsmedium. Bibelen er skrevet av mennesker, den inneholder og formidler Guds ord, og bibelordet er dynamisk og alltid aktuelt.

Meningsfull forskning

Det som gjør forskningen og skrivejobben så meningsfylt for Gulaker, er nettopp det at han jobber på en institusjon og i et menighetslandskap hvor det Bibelen formidler har en betydning for mange. Spesielt i frikirkemiljøene har det Bibelen sier en stor betydning for hvordan vi lever livene våre.

I gang med sin tredje bok

Gulaker sin bok er ikke en bok om «sex og samliv og kristen tro». Boken er ment som et grunnlag for og en start på en samtale. Han ser på forskningen sin som en legopakke til den  som vil bygge og grave dypere inn i materien.

Sexual Abstinence in the New Testament er et akademisk bidrag, og studiesjefen har ingen illusjoner om å skape de store endringene i kontroversielle debatter. Det han imidlertid håper på, er at boken i beste fall kan mane til ydmykhet istedenfor skråsikkerhet.

Nå er han allerede i gang med sin tredje bok. Den begynner ikke på S, men handler om guddommelige prøvelser. Er det Guds vilje å utsette oss for prøvelser? Hvorfor står det da at vi kan be om å slippe? Spørsmålene får henge til neste boklansering.

Artikkelen har vært publisert i Ansgarmagasinet. Les siste nummer av Ansgarmagasinet her.