Gå til innhold
Under og etter oppholdet
  • Oppdater din nye utenlandske adresse og telefonnummer i Studentweb.
  • Følg lover og regler i det landet du skal oppholde deg i, og vær oppmerksom på andre forhold, normer og regler (både skrevne og uskrevne) enn det som gjelder i Norge.
  • Gjør deg kjent med og rett deg etter lokale sikkerhetsanbefalinger (for eksempel fra vertsuniversitetet) – dette er den viktigste kilden til informasjon. UDs nettsider gir også informasjon om sikkerhet i forskjellige land.
  • Følg råd fra andre studenter og ansatte om hvilke områder som er trygge og ikke trygge. Unngå områder med mye kriminalitet.
  • Vær forsiktig: Husk at rusmidler svekker vurderingsevnen din. Gå flere sammen om kvelden og gå aldri med mye penger eller verdisaker på deg.
  • Ved alvorlige hendelser (alvorlig sykdom/ulykke, vold, naturkatastrofer, politisk uro o.l.) bør du kontakte UDs operative senter:+47 22 24 90 90 eller nærmeste norske utenriksstasjon (ambassade/konsulat) direkte. Ved unntakstilstand (politisk uro, naturkatastrofer etc.) bør du følge retningslinjer fra lokale styresmakter og informere den norske  ambassaden/konsulatet om hvor du befinner deg.

Dersom det blir endringer i studieopplegget i løpet av utvekslingsoppholdet ditt, må du umiddelbart ta kontakt med høyskolens internasjonale koordinator for å søke om en ny forhåndsgodkjenning.

Ny søknad om forhåndsgodkjenning og emnebeskrivelse for nye emner kan sendes på
e-post.

Årsaker til endringene i studieopplegget ditt kan være:

  • Emnetilbudet ved mottakerlærested er ikke klart før avreise
  • Emnetilbudet ble endret etter ankomst ved mottakerlærestedet
  • Uforutsette timeplankollisjoner

Dersom du ikke melder fra om nye emner, kan du få problemer med endelig godkjenning av utvekslingsoppholdet ditt når du kommer tilbake. I verste fall kan du risikere at deler av utenlandsoppholdet ditt ikke blir godkjent som en del av graden din ved AHS.

Når du kommer tilbake til Norge etter ditt utenlandsopphold må du huske å:


Kontaktperson utveksling