Gå til innhold
Sikkerhet i utlandet

Det er viktig at du er trygg mens du er på utveksling og godt forberedt på oppholdet.

  • Oppdater din nye utenlandske adresse og telefonnummer i Studentweb.
  • Følg lover og regler i det landet du skal oppholde deg i, og vær oppmerksom på andre forhold, normer og regler (både skrevne og uskrevne) enn det som gjelder i Norge.
  • Gjør deg kjent med og rett deg etter lokale sikkerhetsanbefalinger (for eksempel fra vertsuniversitetet) – dette er den viktigste kilden til informasjon. UDs nettsider gir også informasjon om sikkerhet i forskjellige land.
  • Følg råd fra andre studenter og ansatte om hvilke områder som er trygge og ikke trygge. Unngå områder med mye kriminalitet.
  • Vær forsiktig: Husk at rusmidler svekker vurderingsevnen din. Gå flere sammen om kvelden og gå aldri med mye penger eller verdisaker på deg.
  • Ved alvorlige hendelser (alvorlig sykdom/ulykke, vold, naturkatastrofer, politisk uro o.l.) bør du kontakte UDs operative senter:+47 22 24 90 90 eller nærmeste norske utenriksstasjon (ambassade/konsulat) direkte. Ved unntakstilstand (politisk uro, naturkatastrofer etc.) bør du følge retningslinjer fra lokale styresmakter og informere den norske  ambassaden/konsulatet om hvor du befinner deg.

Kontaktperson