Gå til innhold
Lånekassen

Reiser du på utveksling, har du rett til støtte fra Lånekassen.

Til opphold som varer mer enn fire uker kan du søke om:

  • Basisstøtte
  • Skolepengestøtte
  • Reisestøtte

Lånekassen har stipend og låneordninger som gjør at norske studenter som studerer utenlands klarer seg rimelig godt økonomisk. Alle som planlegger å studere utenlands kan påberegne stipend og lån fra Lånekassen, dersom studiene som tas ved et utenlandsk universitet/høgskole er forhåndsgodkjent som del av utdanning som tas ved et norsk lærested. Dessuten må utenlandsoppholdet ikke føre til at du blir forsinket med å fullføre graden/utdanningen du tar ved et norsk universitet/høgskole. Lånekassen kompenserer også for økte reiseutgifter og eventuelle skolepenger.

Fagene du tar i utlandet må inn i en av gradene dine for at de skal bli godkjent som stipendberettigede studiepoeng.  Derfor må du også søke om godkjenning av eksterne emner/studiepoeng i graden din i etterkant av studieoppholdet. Dersom du ikke søker om dette i etterkant av studieoppholdet utenlands, vil Lånekassen registrere deg som forsinket i studiene.

Les mer om basisstøtte, reisetillegg og skolepengestøtte på Lånekassens hjemmesider.

Kontaktperson