Gå til innhold
Høyskolens utvekslingsavtaler

Høyskolens utvekslingsavtaler

hawaii

Ansgar høyskole har inngått en visiting student agreement med Hawaii Pacific University (HPU) som gir studenter fra Ansgar mulighet til utveksling med HPU.

HPU tilbyr fag innenfor en rekke ulike fagområder, og det er gode muligheter innenfor psykologi og interkulturelle studier. De har også noen emner i musikk innenfor sine program i kunstfag

På HPU er det som regel i overkant av 100 studenter fra Skandinavia, og de fleste studentene bor off campus. Det er mange ulike tilbydere av studentleiligheter i nærheten av campus.

Som en del av avtalen Ansgar har med HPU får studenter fra Ansgar reduserte skolepenger, det gjør at støtte til skolepenger fra lånekassen i de aller fleste tilfeller vil dekke studieavgiftene.

Les mer om Hawaii Pacific University

london-1

Ansgar høyskole har en samarbeidsavtale med London School of Theology (LST) som ligger litt nord i London. Storbritannia er jo nå ute av EU, noe som gjør at de ikke lenger er med i Erasmus. Det er likevel mulig med noen stipendmidler utover det som kommer fra lånekassen.

LST tilbyr fag innen teologi, musikk og counselling (eller veiledning). De har studieprogram som kombinerer teologi med musikk eller counselling.

På LST bor de fleste studentene på campus og det er mulig å kjøpe en full pakke med måltider.

Les mer om London School of Theology.

chicago-2

Ansgar høyskole har inngått en samarbeidsavtale med North Park University som ligger tett på sentrum i kulturmetropolen Chicago.

Ansgar høyskole har inngått en institusjonell avtale med North Park, og North Park har relevante studieprogram og emner for alle fagområder her ved Ansgar

North Park har et teologisk seminar som er en integrert delt av universitetet, med mulighet for utveksling både fra bachelor og master i teologi.

North Park har en stor musikkavdeling med både klassisk og rytmisk musikk og god utveksling fra våre studieprogram i musikk.

North Park har studieprogram innenfor utdanning, helse, samfunnsvitenskap og humaniora som gir gode muligheter for utveksling innenfor psykologi og interkulturelle studier.

På North Park bor alle internasjonale studenter på campus og det inngår en pakke med alle måltider. 

Som en del av avtalen Ansgar har med North Park får studenter fra Ansgar reduserte skolepenger, det gjør at støtte til skolepenger fra lånekassen i de aller fleste tilfeller vil dekke studieavgiftene.

Les mer om North Park University.

utveksling-(1)

Ansgar høyskole har inngått samarbeidsavtale om Erasmus utveksling med Örebro Teologiska Högskola (Örebro Missionsskola) i Örebro i Sverige.

Avtalen er først og fremst aktuell for studenter ved  seksjon for teologi og samfunnsvitenskaplige fag.

Studenter ved AHS kan velge å ta deler av sitt bachelorstudium (delstudier) ved Örebro Teologiska Högskola  - uten tap av studietid.

Det anbefales at utvekslingsoppholdet har en varighet på ett eller to semestre.

Les mer om Örebro Teologiska Högskola.


Kontaktperson utveksling