Gå til innhold
Forsikring, vaksiner og pass

På denne siden finner du informasjon om forsikringer, vaksiner og pass ved utveksling. Du er selv ansvarlig for å ha god nok reise- og sykeforsikring under studietiden din i utlandet.

Alle som reiser på utveksling, praksis eller prosjekt må som et minimum være dekket av Folketrygden og ha egen reiseforsikring. Er du på praksis må du også sørge for at du er forsikret også når du er på jobb/praksissted.

Forsikring gjennom Folketrygden

  • Er du bosatt i Norge, er du som hovedregel medlem i Folketrygden. Du kan oppholde deg i utlandet i inntil 12 måneder i strekk uten å miste medlemskapet. Medlemskap mens du er i utlandet avhenger av at du innvilges støtte fra Lånekassen.
  • Medlemskapet i Folketrygden gir deg rett til medisinsk behandling i utlandet. I EØS-land, Sveits og i Quebec i Canada får du dekket utgifter etter oppholdslandets regler. Utenfor EØS (samt i enkelte EØS-land hvor helsetilbudet er vurdert som dårligere enn i Norge) vil du ha rett til utvidet dekning som tilsvarer dekningen du ville fått i Norge.
     
  • Utveksling innenfor Europa
  • Utveksling utenfor Europa
    • Dersom du skal på utveksling utenfor Europa, vil du automatisk få tilsendt forsikringsbevis fra HELFO etter du har blitt innvilget støtte hos Lånekassen. Forsikringsbeviset sendes til din folkeregistrerte adresse. Les mer på HELFOs side for studenter utenfor EU/EØS.

Reiseforsikring

  • Folketrygden dekker kun helsetjenester i utlandet. Derfor må du ha en god reiseforsikring i tillegg. Sørg for å kjøpe en som dekker hele perioden du er i utlandet.

Finn ut hva du trenger av vaksiner og medisin i god tid før du reiser på utveksling.

Vaksiner

Undersøk Folkehelseinstituttets nettsider om hva som blir anbefalt av vaksiner for det landet du skal reise til. Du kan sjekke status for vaksinene du tidligere har tatt på helsenorge.no
Ta kontakt med vaksinekontoret i kommunen du bor for å få tatt nødvendige vaksiner.

Vær oppmerksom på at det utenlandske lærestedet kan ha egne regler for studenter som skal bo på campus og for helse-og velferdsfagsstudenter. Dette vil du få mer informasjon om fra det utenlandske lærestedet eller fra AHSs internasjonale koordinator.

Medisiner

Dersom du har en kronisk sykdom og er avhengig av medisiner er det viktig at du tar kontakt med legen din før du reiser.

Du må kunne dokumentere at du eier reseptpliktige medisiner som du har med til eget bruk. For at du ikke skal få problemer i tollen, ta derfor med en bekreftelse fra legen din på engelsk (legeerklæring) som viser at medisiner du tar med på reisen er livsnødvendig for deg. Hvor mye du har lov til å ta med varierer med type legemiddel, hvor du skal reise og hvor lenge. Se helsenorge.no for informasjon om medisin på utenlandsreise.

Livsviktige medisiner bør du alltid ha i håndbagasjen når du reiser med fly, i tilfelle annen bagasje blir forsinket eller borte. Medisinene bør oppbevares i originalemballasjen med apotekets etikett.

Uansett hvor du reiser på utveksling, må du ha pass som er gyldig for hele utvekslingsperioden samt 6 måneder etter du har returnert til Norge. Skal du reise til USA må du ha elektronisk pass.

Visumregler og prosedyrer varierer fra land til land, og det er lurt å sjekke dette så tidlig som mulig slik at du vet hvilke dokumenter som trengs. Å søke visum er ditt ansvar, og du bør kontakte ambassaden til landet du skal reise til for å innhente oppdatert informasjon.

Undersøk så tidlig som mulig om du trenger visum til landet du skal studere i. Du kan kun søke om visum etter at du har mottatt opptakspapirene fra vertsinstitusjonen. 

På Utenriksdepartementets landsider finner du informasjon om landet, reiseinformasjon, oversikt over norske ambassader, pass/visumregler.

Ta kopi av pass, evt visum og forsikringsbevis. En kopi legges til en pårørende hjemme, en kopi gis til AHS og en kopi tar du med deg på utvekslingsoppholdet. Oppbevar originaldokumentene på et sikkert sted.


Kontaktperson utveksling