Gå til innhold
Forsikring

Forsikring

Alle som reiser på utveksling, praksis eller prosjekt må som et minimum være dekket av Folketrygden og ha egen reiseforsikring. Er du på praksis må du også sørge for at du er forsikret også når du er på jobb/praksissted.

Forsikring gjennom Folketrygden

  • Er du bosatt i Norge, er du som hovedregel medlem i Folketrygden. Du kan oppholde deg i utlandet i inntil 12 måneder i strekk uten å miste medlemskapet. Medlemskap mens du er i utlandet avhenger av at du innvilges støtte fra Lånekassen.
  • Medlemskapet i Folketrygden gir deg rett til medisinsk behandling i utlandet. I EØS-land, Sveits og i Quebec i Canada får du dekket utgifter etter oppholdslandets regler. Utenfor EØS (samt i enkelte EØS-land hvor helsetilbudet er vurdert som dårligere enn i Norge) vil du ha rett til utvidet dekning som tilsvarer dekningen du ville fått i Norge.
     
  • Utveksling innenfor Europa
  • Utveksling utenfor Europa
    • Dersom du skal på utveksling utenfor Europa, vil du automatisk få tilsendt forsikringsbevis fra HELFO etter du har blitt innvilget støtte hos Lånekassen. Forsikringsbeviset sendes til din folkeregistrerte adresse. Les mer på HELFOs side for studenter utenfor EU/EØS.

Reiseforsikring

  • Folketrygden dekker kun helsetjenester i utlandet. Derfor må du ha en god reiseforsikring i tillegg. Sørg for å kjøpe en som dekker hele perioden du er i utlandet.

Kontaktperson