Gå til innhold
Forberedelser før oppholdet
 • Bestem deg for land og universitet. Les om hvor AHS har avtaler, søk om aktuelle universiteter og høyskoler, les hvilke erfaringer andre har gjort seg, få faglig veiledning hos studiekoordinator for ditt studieprogram angående f.eks. når du bør reise og hva du bør studere. Besøk også hjemmesiden til ANSA
 • Skaff deg søknadspapirer, studiekatalog og informasjon om det aktuelle lærestedet.
 • Gjennomfør eventuell språktest (TOEFL, IELTS, etc.), dersom dette kreves av det universitetet/høgskolen du vil søke opptak på. Dersom du reiser på en av AHSs avtaler, er det mulig at du slipper språktest. 
 • Skal du studere på et annet språk enn engelsk eller skandinavisk? Da vil du kunne få språkstipend av Lånekassen for å ta språkundervisning i forkant. Finn ut hvor og når du vil ta språkkurs. 
 • Søk om stipend fra Erasmus (studier på europeiske læresteder AHS har avtale med) eller eventuelle andre tilleggsstipend. 
 • Søk om forhåndsgodkjenning av emner. Studiekoordinator for ditt fagområde hjelper deg med godkjenning av emner.
 • Kontakt eventuelt ambassaden til landet du skal til for å få greie på regler og prosedyrer for å søke om visum.

Punkter du bør ha på plass ca. seks måneder før avreise:

 • Søk om opptak og hybel - privat eller gjennom universitetet/høgskolen. Lærestedene AHS har avtale med vil hjelpe til med dette.
 • Søk om støtte fra Lånekassen. Etter at du har fått forhåndsgodkjent emnene du ønsker å ta, skal du fylle ut skjema om bekreftelse på utreise. Dette legger du ved søknaden din til Lånekassen for det/de semesteret/ene du skal studere utenlands. Har du allerede bekreftelse på opptak til språkkurs, så legg også ved dette (kan eventuelt ettersendes). Det samme gjelder kvittering for eventuelt betalte skolepenger.
 • Eventuelt søke om visum etter mottatt opptaksbrev. Husk også å planlegge eventuelle vaksiner og bestilling av flybilletter i god tid.
 • Husk å semesterregistrere deg og få betalt semesteravgift til AHS innen angitt tidsfrist.
 • Husk også forsikring, valuta, omadressering av posten og evt. ekstra bankkort.
 • Registrer deg hos UD på Reiseregistrering.no, slik at UD kan komme i kontakt med deg hvis noe alvor skulle skje der du befinner deg.
 • Ta kopier av pass, visum og andre viktige dokumenter.
 • Er du avhengig av reseptbelagte medisiner, kan det være en fordel å ta med seg en bekreftelse på engelsk fra legen din om at dette er medisiner du trenger.

Kontaktperson utveksling