Gå til innhold
Før avreise
  • Husk å semesterregistrere deg og få betalt semesteravgift til AHS innen angitt tidsfrist.
  • Husk også forsikring, valuta, omadressering av posten og evt. ekstra bankkort.
  • Registrer deg hos UD på Reiseregistrering.no, slik at UD kan komme i kontakt med deg hvis noe alvor skulle skje der du befinner deg.
  • Ta kopier av pass, visum og andre viktige dokumenter.
  • Er du avhengig av reseptbelagte medisiner, kan det være en fordel å ta med seg en bekreftelse på engelsk fra legen din om at dette er medisiner du trenger.

Kontaktperson