Gå til innhold
Finansiering

Reiser du på utveksling, har du rett til støtte fra Lånekassen.

Til opphold som varer mer enn fire uker kan du søke om:

  • Basisstøtte
  • Skolepengestøtte
  • Reisestøtte

Lånekassen har stipend og låneordninger som gjør at norske studenter som studerer utenlands klarer seg rimelig godt økonomisk. Alle som planlegger å studere utenlands kan påberegne stipend og lån fra Lånekassen, dersom studiene som tas ved et utenlandsk universitet/høgskole er forhåndsgodkjent som del av utdanning som tas ved et norsk lærested. Dessuten må utenlandsoppholdet ikke føre til at du blir forsinket med å fullføre graden/utdanningen du tar ved et norsk universitet/høgskole. Lånekassen kompenserer også for økte reiseutgifter og eventuelle skolepenger.

Fagene du tar i utlandet må inn i en av gradene dine for at de skal bli godkjent som stipendberettigede studiepoeng.  Derfor må du også søke om godkjenning av eksterne emner/studiepoeng i graden din i etterkant av studieoppholdet. Dersom du ikke søker om dette i etterkant av studieoppholdet utenlands, vil Lånekassen registrere deg som forsinket i studiene.

Les mer om basisstøtte, reisetillegg og skolepengestøtte på Lånekassens hjemmesider.

Utvekslingsprogrammet Erasmus har egne gunstige stipendordninger, som kommer i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen. For mer info om Erasmus stipend se her.

Hvilke stipender kan du søke på for utdanningen din? Hvor mye kan du få og når bør du søke?

Hvordan få stipend?

De fleste nordmenn som studerer i utlandet, studerer med støtte fra Lånekassen. Men mange skoler i utlandet koster mer penger enn det du får i støtte, og da kan det være lurt å undersøke mulighetene for å få stipend fra annet hold.

Dessuten ser det bra ut på CV-en at du har vært mottaker av et stipend.

Undersøk alltid med lærestedet du søker til om de har stipender du kan søke på! Se f.eks. dette nettstedet for mer informasjon.

Dersom du overveier å reise utenlands er det også mulig å søke Mosvolds Legat om stipend til dine studier i utlandet.

For mer informasjon kontakt høyskolens administrasjon.


Kontaktperson utveksling