Gå til innhold
EU og Erasmus+

EU og Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa. Deltagelse i programmet krever at universitetet/høgskolen har et Erasmus University Charter og et Erasmus Policy Statement, noe AHS har. Norske studenter har gjennom Erasmus+ muligheten til et studieopphold ved en europeisk institusjon. Er du interessert i å kombinere din utdanning ved AHS med ett semester eller to ved et europeisk universitet/høgskole.

erasmus---funded-logo-1

Studentmobilitet er den delen av Erasmus-programmet som gjerne er mest kjent. Her har norske studenter gjennom Erasmus muligheten til et studieopphold ved en europeisk institusjon. Målsettingen med studentutveksling i Europa er å:

  • gi studentene en læringsopplevelse i et annet europeisk land som de kan dra nytte av både utdanningsmessig, språklig og kulturelt.
  • fremme samarbeid mellom institusjonene og utvikle undervisningsmiljøet ved mottakerinstitusjonen.
  • bidra til utviklingen av kvalifiserte, fordomsfrie og internasjonale unge mennesker til arbeidslivet.
  • lette overføring og godkjenning av utdanning gjennom bruk av ECTS eller et kompatibelt system.

Det er noen krav som må oppfylles for at du skal kunne søke om å være Erasmusstudent:

  • Studenten må ha minimum ett års studiebakgrunn.
  • Studenten må være registrert ved en høyere utdanningsinstitusjon og følge studier som gir en godkjent grad eller annen godkjent kvalifikasjon opp til og inkludert doktorgradsnivå.
  • Erasmus-studentmobilitet er basert på avtaler mellom deltakende institusjoner og alle må ha et Erasmus University Charter.
  • Hjemmeinstitusjonen må fullt ut godkjenne utvekslingsoppholdet.
  • Ingen skolepenger (for undervisning, registrering, eksamen, tilgang til laboratorier og bibliotek etc.) skal betales til vertsinstitusjonen.
  • Studenten må være statsborger i et EU/EØS-land, eller være flyktning, statsløs eller ha permanent oppholdstillatelse i landet han/hun sendes fra.

Erasmus Student Charter (2021–2027) fremhever rettighetene og pliktene til studentene som deltar i Erasmus+ under utplassering til studier og/eller for praksisopphold. Herunder informeres det om gratis undervisning og full anerkjennelse av studier eller praksisopphold i utlandet.

Charteret spesifiserer studentenes plikter både med hensyn til avsendende og mottakende høyere utdanningsinstitusjoner/praksisbedrifter.

Erasmus Student Charter finner du her.

Potensielle Erasmus-studenter henvender seg til den utdanningsinstitusjonen de studerer ved. Den internasjonale koordinatoren ved AHS eller instituttlederne vil kunne hjelpe deg med å få en oversikt over hvor det er mulig å reise, søknadsfrister og annen relevant informasjon. Det er også viktig at du arbeider med å sette opp en studieplan som gjør at du kan få mest mulig igjen for oppholdet. Det er en forutsetning at et Erasmus-opphold ikke skal føre til tap av tid, og derfor må det faglige opplegget godkjennes av AHS på forhånd.

Økonomisk er Erasmus en gunstig ordning. I tillegg til vanlig utenlandsstøtte fra Lånekassen får studentene et eget Erasmus-stipend. 

Studentene skal også utstyres med et såkalt Erasmus studentcharter fra hjemmeinstitusjonen. Dette beskriver studentens rettigheter og plikter som deltaker i programmet. Et utvekslingsopphold gjennom Erasmus skal ha en varighet på 3 til 12 måneder.

Mer informasjon om Erasmusprogrammets studentmobilitet finner du her.

Mer informasjon om Erasmus-programmet finner du på hjemmesidene til Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU).


Kontaktperson utveksling