Gå til innhold
Et halvt år før utreise

Punkter du bør ha på plass ca. seks måneder før avreise:

  • Søk om opptak og hybel - privat eller gjennom universitetet/høgskolen. Lærestedene AHS har avtale med vil hjelpe til med dette.
  • Søk om støtte fra Lånekassen. Etter at du har fått forhåndsgodkjent emnene du ønsker å ta, skal du fylle ut skjema om bekreftelse på utreise. Dette legger du ved søknaden din til Lånekassen for det/de semesteret/ene du skal studere utenlands. Har du allerede bekreftelse på opptak til språkkurs, så legg også ved dette (kan eventuelt ettersendes). Det samme gjelder kvittering for eventuelt betalte skolepenger.
  • Eventuelt søke om visum etter mottatt opptaksbrev. Husk også å planlegge eventuelle vaksiner og bestilling av flybilletter i god tid.

Kontaktperson