Gå til innhold
Velferdstinget

Velferdstinget i Agder (VT) representerer alle studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder (SiA).

VT består av studentrepresentanter fra Ansgar høyskole, Fagskolen i Agder, NLA Mediahøgskolen Gimlekollen, Noroff og Universitetet i Agder.

VT jobber for dine velferdsrettigheter som student i Agder. Eksempler på dette er studentboliger, helsetilbud, studentidrett og studentkultur.

VT velger også studentrepresentanter til styret i SiA og SiA Kulturfond, fordeler studentsosiale midler til studentaktiviteter og linjeforeninger og er i enkelte saker et rådgivende organ for styret i SiA.

Som Ansgarstudent kan du blant annet søke midler hos VT, være representant i utvalgene deres og det politiske arbeidet de gjør.

Les mer om Velferdstinget i Agder.