Gå til innhold
Beredskap og sikkerhet

Beredskap og sikkerhet

Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Hensikten med beredskapsplanen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker blant studenter og ansatte. Beredskapsplanen skal sørge for at alle har tilgang på nødvendig informasjon om hvem som gjør hva når, hvem som har ansvar, og hvem en skal kontakte. Planen skal også sikre at studenter og ansatte skal få nødvendig og riktig hjelp i krisesituasjoner.

Ved større kriser vil andre offentlige instanser ha ansvar og ledelse på skadestedet. I slike saker skal Ansgarskolen samarbeide med disse og sørge for best mulig beredskap og oppfølging på lokalt plan.

I beredskapsplanen blir to begrep benyttet: kriseberedskapsteam og kriseteam. Kriseberedskapsteamet er et overordnet team som består av Ansgarskolens ledergruppe, studentpastor og eventuelt andre ressurspersoner. Kriseteam blir brukt om et team som har spesielt ansvar for beredskap og oppfølging ved ulykker/kriser ved for eksempel studieturer eller skoleturer.

Les mer om:

Kontaktperson