Gå til innhold
Åndelig liv

Åndelig liv

Dersom du ønsker å være delaktig i skolens åndelige liv, har vi mange muligheter for det.
 
Tirsdag, onsdag og fredag er det andakt i skolens aula mellom kl. 10:00 og 10:20. Hver torsdag det Gerdas kafé og utvidet lunsj i kantina. Gerdas kafé er en møteplass for tro og tanke. Det er skolens studentpastor, Anne-May Abrahamsen som er hovedansvarlig for alle disse samlingene, men både studenter og ansatte vil være involvert.
 
For dem som ønsker å bli del av et mindre fellesskap der man snakker om livet og om troen, vil det være mulig å bli med i mentorgrupper.  Disse  samles hver 14. dag gjennom hele skoleåret.
 
I løpet av året vil det også være lovsangskvelder og bønnemøter i kapellet, tilrettelagt av elever og studenter.
 
Annenhver onsdag kveld arrangerer studenthjemsstyret Ansgarkvelder. Noen av disse vil være av åndelig karakter, mens andre vil ha et mer sosialt preg slik at studentene har mulighet til å bli bedre kjent med hverandre.
 
Tre til fire dager i uken vil studentpastor være tilgjengelig for samtale med de studenter som måtte ønske det.
 
Oppdatert 11. juni 2018, Thorkild Bruhn