Gå til innhold
Evalueringer

Høyskolen gjennomfører egne evalueringer og studentundersøkelser. I tillegg gjennomføres det nasjonale studentundersøkelser som Ansgar høyskole er en del av.

Studentevaluering av studieprogram

Det gjennomføres en midtveisevaluering hvert semester - les mer.

I noen utvalgte emner gjennomføres det også en sluttevaluering.

Studiebarometeret Nasjonal spørreundersøkelse gjennomføres hvert år i oktober for 2. årsstudenter på bachelor- og masterstudier - les mer.

Om mottakelsen av deg som ny student

Hver høst gjennomføres det en oppstartsundersøkelse blant alle førsteårsstudenter - les mer.

Læringsmiljøutvalgets undersøkelse av læringsmiljø

I februar annet hvert år gjennomføres det en undersøkelse av fysisk og psykisk læringsmiljø - les mer.