Gå til innhold
Vurdering på særskilt grunnlag

Studenter som har dokumentert dyskalkuli, dyspraksi, AD(H)D eller dysleksi kan søke om tilrettelegging i form av særskilt vurdering.

Særskilt vurdering skal ikke gi kandidaten fortrinn i eksamenssituasjonen, men skal i størst mulig grad fungere som en kompensasjon for særlige utfordringer i eksamenssituasjonen.

Et vedtak om særskilt vurdering kommer bare til anvendelse ved skoleeksamen.

Det må søkes om tilrettelagt eksamen senest seks uker før eksamensdato. Legeattest/dokumentasjon må legges ved søknaden.

Søknad med dokumentasjon  sendes eksamensinspektør (klikk link eller send e-post til [email protected])

Mer informasjon om retningslinjer for særskilt vurdering finnes i kvalitetssystemet for Ansgar høyskole.

Kontaktperson