Gå til innhold
Tilrettelagt eksamen

Tilrettelagt eksamen skal ikke gi kandidaten fortrinn i eksamenssituasjonen, men skal i størst mulig grad fungere som en kompensasjon for fysiske eller psykiske begrensninger i eksamenssituasjonen.

Hvilken tilrettelegging som innvilges, vurderes av eksamensinspektører ved høyskolen. Det vil ikke alltid være samsvar mellom hva kandidaten selv mener er optimalt tilrettelegging og den tilrettelegging som kan godkjennes.

Det gis normalt ikke forlenget tid eller andre former for tilrettelagt eksamen i forbindelse med hjemmeeksamen, seminaroppgaver og andre innleveringsarbeider.

Det må søkes om tilrettelagt eksamen senest seks uker før eksamensdato. Legeattest må legges ved søknaden.

Ulike former for tilrettelagt (skriftlig) skoleeksamen:

  • forlenget tid til eksamen
  • bruk av PC som hjelpemiddel
  • tolk/assistent
  • forstørret eksamenssett
  • oppgavetekst innlest på lydfil
  • utsatt eksamen for studenter med fødselstermin i eksamensperioden

Søknad med dokumentasjon  sendes eksamensinspektør (klikk link eller send e-post til [email protected])

Kontaktperson